Colombianske bønder saksøker oljegigant

Foto: Dasic Fernández

Rundt 100 colombianske bønder går denne uken til rettssak mot British Petroleum (BP) for skader de mener selskapets oljerørledning har påført dem.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Bøndene, som nå går til sak, hevder at BP og deres entreprenører var skjødesløse og skadet både eiendommer, avlinger og husdyr under anleggsarbeidene for rørledningen på 90-tallet.

— Vanntilførselen til gården har vært ødelagt siden anleggsarbeidene og jeg kan ikke lengre drive med kylling eller gris på grunn av mangelen på vann, forteller bonden Rogelio Velez Montoya til The Guardian.

Bøndene hevder at anleggsarbeidene skapte store erosjonsproblemer samtidig som avsetninger fra arbeidene tettet igjen vanntilførselssystemer som igjen førte til at produktiviteten på gårdene falt dramatisk. De håper nå at det britiske rettsvesenet vil sørge for at rettferdigheten seirer og at BP må betale for skadene de har påført deres livsverk.

Fire måneders rettssak
Rettssaken i den britiske teknologi- og byggningsretten vil pågå i fire måneder og gi noen av de berørte bøndene muligheten til å fortelle sin side av historien i et håp om at retten skal finne at BP har opptrådt på en måte som har skadet deres levebrød.

– Vi føler at det er viktig at store multinasjonale selskaper holdes ansvarlige for den virksomheten de bedriver uavhengig av hvor i verden dette skjer. Derfor er dette for oss en veldig viktig prinsipiell sak, sier bøndenes advokat Shubhaa Srinivasan.

BP selv hevder at de ikke har gjort noe galt og at de har overholdt alle de avtaler de inngikk med de lokale bøndene i området før anleggsarbeidene startet.

Saken er en av de størst miljøvernsakene som noen gang er ført for retten. Skulle de columbianske bøndene vinne kan dette få følger for andre samfunn i utviklingsland hvor utbyggere av rørledninger har tatt seg til rette.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned