Barnehagene mangler 3600 pedagoger

Illustrasjonsfoto: Kjetil Ree

Norske barnehager mangler 3600 barnehagelærere for å kunne ha full pedagogdekning. Utdanningsdirektoratet vet ikke når problemene blir løst.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Tall fra Utdanningsforbundet ,som tidligere ikke er offentliggjort og som Radikal Portal har fått tilgang til, viser at det ved slutten av forrige barnehageår, manglet 3600 barnehagelærere for at det skal være full pedagogdekning i alle landets barnehager.

– Disse tallene viser den reelle situasjonen når en ser bort fra at eventuelt ubesatte stillinger ikke er tatt med i oversikten, understreker Einar Juell i Utdanningsforbundet overfor Radikal Portal.

Tallene fra forbundet støttes også opp av offisiell statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

Forsiktig bedring

Til tross for at tallene viser en liten bedring fra året før, hvor det manglet cirka 4000, er man langt fra målet om full pedagogdekning i barnehagene.

Tallene viser at det er i storbyene man har de største problemene med å fylle pedagogstillingene. Hele 37 prosent av pedagogmangelen finnes i storbyene. Aller dårligst ut kommer Oslo hvor 18 prosent av alle barnehagelærerstillingene er besatt av personer uten påkrevet utdanning.

Tallene viser også at det stadig blir færre pedagoger per barn i norske barnehager. Dette skyldes i høy grad at stadig flere barn går i barnehage. I 2013 gikk det totalt 297000 barn mellom ett og fem år i norske barnehager. Det er en økning på vel 23000 barn fra 2008.

Annen pedagogisk utdanning

Til tross for den markante mangelen på pedagoger mener Utdanningsdirektoratet at man ikke skal se seg blind på hvilken tittel eller pedagogisk utdanning fagpersonalet i barnehagene har.

– Av personene med dispensasjon fra ansettelseskravene hadde 1200 annen pedagogisk utdannelse og over 700 av disse hadde utdannelse gjennom barne-og ungdomsarbeiderfaget, forklarer divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen til Radikal Portal.

Han erkjenner dog at kvaliteten i barnehagen er avhengig av personalets kompetanse, og lover en satsning på kompetansehevning framover.

– Vi skal i samarbeid med Kunnskapsdepartementet nå sette iverk strategien ‘Kompetanse for framtidens barnehage’. Denne strategien skal gjelde for tidsrommet 2014-2020 og vil gi alle barnehageansatte mulighet til å øke sin egen kompetanse, framholder han.

Hev lønn og status

Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for pedagogmangelen i dagens barnehage og nestleder Terje Skyvulstad mener lønns- og arbeidsvilkår er en viktig årsak til at man sliter med å få tak i pedagoger i barnehagene.

– Vi kan anta et det er to ting som gjør at vi ikke får tak i barnehagelærere og det er lønns- og arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter i jobben, sier han.

Skyvulstad mener en bedring av disse vilkårene vil føre til at man vil ha et godt grunnlag for å øke antallet barnehagelærere.

– I skolen samarbeider vi med myndighetene hele tiden og vi har det vi kaller et «glødesamarbeid» som handler om barnehagene. Vi gjør det vi kan for å finne en løsning på problemene men det meste handler og lønns- og arbeidsvilkår, slår han fast.

Utdanningsforbundet hevder at man i dag kunne hatt 10.000 flere barnehagelærere i yrket om det hadde blitt gjort noe med yrkets status.

Ingen dato for løsning

Siden 2009 har det vært en klar nedgang i antallet barnehagelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskravene. Dette til tross mangelen på faglærte en fortsatt en stor utfordring og det finnes ikke noe godt svar på når mangelen kan være historie.

– Det er vanskelig å gi noen eksakt beregning på når vi vil ha full pedagogdekning i barnehagene men mangelen på fagfolk blir stadig mindre, understreker Bølstad Pettersen.

Han viser for øvrig til at det siden 2009 har vært en markant nedgang i antallet pedagogstillinger med dispensasjon fra utdanningskravet. I tillegg understreker han at det i samme tidsrom har vært en gradvis nedgang i antallet barnehager som ikke oppfyller ‘pedagognormen’.

Bemanningsnorm på vent

Under valgkampen i fjor høst ble det fra flere av de politiske partiene tatt til ordet for at det nå var på tide å få på plass både en bemanningsnorm og en pedagognorm for barnehagene. Slik det nå ser ut er dette dog noe som synes å være nedprioritert.

– I regjeringsplattformen, som ble satt sammen etter valget i fjor, heter det at man ønsker å få på plass en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020. Bortsett fra det er det usikkert hva som skjer i forhold til dette, slår Bolstad Pettersen fast.

 

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned