Foreldre stilte krav til barnehagen – mister barnehageplasser

Stengte porter vil møte foreldrene Ketil Raknes og Janne Lindgren og datteren Tori M. Lindgren (3) i Damvokteren friluftsbarnehage fra 1. september. Baar M. Lindgren (6) har tidligere hatt gode år i barnehagen.

Foreldre hevder privatdrevne Damvokteren friluftsbarnehage spekulererer i å kvitte seg med kritiske foreldre og ansatte når de nå legger ned med kort varsel.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger (tekst og foto)

Det er feriestille når Radikal Portal besøker Damvokteren friluftsbarnehage på kampen i Oslo den siste uka i juli. Stille kan det også bli etter 1. september. Friluftsbarnehagene AS, som eier barnehagen, har varslet at de da vil stenge barnehagen. 30 unger mister  barnehageplassen sin og de ansatte mister jobben, med bare to måneders varsel.

Foreldre og ansatte er opprørte over varselet om stengning, som medfører at rundt barna snart vil stå uten noen barnehageplass. I følge eierne skyldes nedleggelsen en konflikt med kommunen om en manglede rømningsvei for barnas garderobe i kjelleren på bygget. Foreldregruppa i barnehagen hevder derimot at eieren vil kvitte seg med «brysomme» foreldre og ansatte som har uttrykt seg kritisk til eierens drift av barnehagen.

— Det er forkastelig at barna skal lide for den konflikten som har oppstått mellom eier og foreldre og ansatte i barnehagen, sier Ketil Raknes og Janne Lindgren. De er foreldre til hvert sitt barn i barnehagen, og ønsker å uttale seg samlet på vegne av fra foreldregruppa.

Vil ikke overlate drift til andre
Foreldrene reagerer på de mener er et forsøk fra eieren på  å «gjemme seg» bak argumentet om krangelen om bygging av rømningsvei, som i følge dem bare ville ha stengt barnehagen noen dager.

— For oss er det ingen tvil om at den reelle grunnen til stengningen er at eieren ønsker å kvitte seg med folk som stiller spørsmål til driften og starte opp på nytt med nye ansatte, nye barn og nye foreldre sier Lindgren og Raknes.

Eieren ønsker ikke å avslutte leieavtalen og overlate driften til andre. Foreldrene mener dette er et tydelig tegn på at motivet for stengningen er et helt annet en hva som er oppgitt til kommunen.

— Hvis det er slik at nåværende eier ikke «orker mer» er det svært merkelig at man ikke overfører både drift og leiekontrakten på lokalene til en ny eier som står klar og villig til å overta driften.

Nåværende eier skal ha tilbudt å gi opp driften men da mot et stort økonomisk vederlag fra ny eier. Kravet om vederlag skal ha vært på flere millioner kroner.

Skaper politisk engasjement
Nedleggelsen har skapt et stort engasjement i lokalmiljøet. Leder for bydelsutvalgets komitè for oppvekst, kultur og nærmiljø, Olav Svorstøl (Rødt), krever nå svar på om nedleggelsen er lovlig fra bydelsadministrasjonen. Han vil også kreve et svar fra kommuneadvokaten når det gjelder leiekontrakten som medfølger barnehagen. Svorstøl mener kontrakten bør opphøre når driften ved barnehagen legges ned.

Svorstøl er ikke alene i sin kritikk av nedleggelsen. SV-politiker og medlem i bytyrets kultur- og utdanningskomitè, Gulay Kutal, er dypt opprørt over nedleggelsen. Han vil ta saken opp med utdanningsbyråd Anniken Hauglie.

— Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte – for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte?, spør Kutal på sin blogg.

Lang konflikt
Friluftsbarnehagene AS driver flere barnehager i Oslo.  Konflikten i Damvokteren startet i fjor høst da barnehageeier fikk pålegg fra Oslo Brann- og redningsetat om å utbedre rømningsveien til kjelleren, som ble benyttet som garderobe for barnehagens barn. Dette pålegget, og eierens håndtering av dette, førte til «oppvask» på et foreldremøte. Foreldrene i barnehagen uttrykte seg sterkt kritisk til hvordan eier håndterte utfordringene rundt situasjonen med stengt garderobe.

— Etter dette møtet ble ansatte kalt inn til ledelsen og konfrontert med sin lojalitet overfor arbeidsgiver, mens vi ble møtt med påstander om at vi konspirerte mot ledelse og eiere. Mens det vi egentlig gjorde var bare holde fast på vår rett, etter bestemmelsene i Barnehageloven, til å uttale oss om forhold ved driften vi synes var kritikkverdig.

Foreldrene hevder også at resultatet av deres kritikk mot blant annet trakassering av de ansatte var at tilbudet til barna ble sterkt innskrenket.

— I tillegg til at trakasseringen av de ansatte tiltok veldig etter at vi hadde uttalt oss kritisk, opplevde vi at tilbudet til barna ble begrenset betydelig i forhold til hva som hadde vært tilfellet tidligere. Nok en gang ble barna skadelidende for noe de ikke hadde noen innflytelse over.

Foreldre ber bydelen gripe inn
Hva som skjer med barna når barnehagen legges ned fra 1. september er usikkert. Fra Bydel Gamle Oslo har foreldrene fått tilbud om plasser i Kværnerdalen barnehage. Dette er et tilbud foreldrene foreløpig ikke har takket ja til.

— Dette tilbudet innebærer at bydel lar eierne vinne fram med sitt ønske om å kvitte seg med barn, foreldre og ansatte. Det mener vi blir helt feil. Skal vi takke ja til et slikt tilbud, må det være fordi vi får løfte om at barna våre kan komme tilbake til Damvokteren hvis den gjenåpnes.

Foreldrene ønsker at bydelen griper inn og sørger for en videreføring av driften.

— Vi synes det er trist at ungene skal måtte flyttes på grunn av konflikten som har oppstått. Nærmiljøet er viktig for barn i oppvekstfasen, og vi mener derfor det ikke er noen god løsning å flytte dem til Kværnerbyen, og dermed fjerne barna fra både nærmiljø og venner.

Selv håper foreldrene fortsatt på at driften kan overføres til ny eier som står klar til å ta over barnehagen.

— En ny eier vil ha store muligheter til å gi våre barn prioritet på plass i barnehagen, selv om de vil ha prioritet etter barn som etter barnehageloven har førsteprioritet på plass her.

Blir ikke tatt på alvor av bydelen
Så langt har det vært liten vilje fra både nåværende eier og bydel Gamle Oslo til å diskutere mulige løsninger på problemet. Foreldrene føler seg både overkjørte og tilsidesatte av kommunen.

— Her står vi opp og kjemper mot klare brudd på barnehageloven, manglende foreldremedvirkning og trakassering av ansatte, og så er dette takken vi får fra kommunen, sier Raknes og Lindgren.

De stiller seg også uforstående til at dette, som kommunen hevder, skal være første gang det har vært registrert klager på driften ved barnehagen.

— Bydelen hevder dette er første gang i løpet av 20 års drift man har mottatt noen klager på driften ved Damvokteren. Dette er noe vi stiller et stort spørsmålstegn ved, da vi er kjent med at det også tidligere har vært konflikter her.

Bydelen krever fortsatt barnehagedrift
Eiendommen, som ligger midt i Kampen Park, er regulert til barnehageformål. Bygget eies av Omsorgsbygg KF. Nåværende eier har inngått en leieavtale på fem år for bygget med bydel Gamle Oslo. Det er denne leieavtalen foreldrene nå mener burde sies opp eller overføres til andre som vil kan sørge for at driften ved barnehagen opprettholdes.

— Så lenge man ikke ønsker å drive barnehage lenger burde det ikke være noe problem for kommunen å avslutte leieforholdet og overføre dette til nye eiere som ønsker å drive barnehagen videre, mener foreldrene.

Avdelingsdirektør i Bydel Gamle Oslo, Randi Strømsborg, opplyser at hun er kjent med konfliktene rundt Damvokteren friluftsbarnehage og utbedringene der. Hun understreker at bydelen forventer at det opprettes barnehagedrift i lokalene når utbedringene er ferdig i september.

— Vi forventer at det blir barnehagedrift i lokalene når utbedringene er ferdige. Hvis ikke nåværende eier ønsker å fortsette driften vil vi finne andre til å ta over.

Strømsborg ønsker ikke å ta stilling til kritikken fra foreldrene, men understreker det ikke er uvanlig at private aktører legger ned driften.

Har tidligere lagt ned barnehage
Eierne bak Friluftsbarnehagene skal ikke være ukjente med krangel og konflikter i barnehagene de drifter. Etter det Radikal Portal erfarer har man tidligere lagt ned minst en barnehage etter en lignende konflikt. I tillegg skal det også tidligere år ha vært konflikter mellom ledelse og foreldre og ansatte ved Damvokteren. Også ved tidligere konflikter skal eierne ha kvittet seg med ansatte som skal ha stilt spørsmålstegn ved driften. I flere innlegg på foreldregruppens aksjonsside på Facebook ligger det flere innlegg fra tidligere foreldre ved barnehagen som forteller om konflikter og uenigheter med barnehagens eiere og styrer.

Ved en anledning skal foreldre ha blitt tvunget til å betale over minstesatsen for at driften ikke skulle bli lagt ned. I tillegg skal eierens kone ha tatt ut lønn fra barnehagen uten å ha jobbet der.

Ønsker å advare andre
Selv om det nå er uklart hva som nå vil skje med barnehagen er dagens foreldre redde for at eierne vil starte opp igjen på nytt med nye unger, nye ansatte og nye foreldre. De ønsker derfor å rope et varsko om noe slikt skulle skje.

— Det er tydelig at disse eierne kun ønsker å drive med ansatte og foreldre som er dønn lojale og ikke har noen innvendinger mot hvordan en driver. Dette bør være noe å tenke på for foreldre og ansatte som i framtiden muligens vil få tilbud om plass i denne barnehagen.

Det har tross flere henvendelser på e-post og telefon ikke vært mulig å få noen kommentarer fra eiere eller styrer i barnehagen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Foreldre stilte krav til barnehagen – mister barnehageplasser

 1. Tilhengere av privatisering håper på at resultatet av privat drift skal bli like bra som det man finner innenfor veldrevne bransjer slik som feks i bilindustrien. Men det man i praksis ofte havner opp med viser seg å ligne mer på tilstanden i bruktbilbransjen (dvs triks og fiks og småkriminalitet). Avsløringene innenfor bla avfallsbransjen viser at dette er et generelt problem. Det kan virke som om høyresiden har en manglende forståelse for hvordan en markedsøkonomi egentlig fungerer, alle bransjer fungerer ikke likt selv om ideologien tilsier det.
  Men på den annen side: også trange kommunale budsjetter kan få uheldige konsekvenser bla for offentlige drevne barnehager.

 2. Jeg mener det er en uting at alle barn for enhver pris skal gå i barnehager.

  En barnehageplass koster vel rundt 200 000 kroner, alt i alt. mesteparten av dette er statlige subsidier. Tenk så mange mødre som kunne ha vært hjemme med barna sine for, la oss si, halvparten av dette beløpet? La foreldrene få valgfrihet til å velge selv hva de vil.

  Øk derfor både kontantstøtten og foreldrebetalingen for barnehageplass, det vil være mer rettferdig.

  • Da blir barnet ditt snevert. Lite sosialt.mangle empati osv osv.
   Derimot integreringen hadde fått seg en skikkelig brems.
   Mener du seriøst det du skriver.
   Vi skatter til staten for at de skal utføre tjenester for fellesskapet . Ikke for å gi oss lommepenger.

   • Vi betaler altfor mye skatt og skattepengene våre blir brukt på for mye tull.

    Hvis 50 prosent av barna er hos mor så vil det bli mange andre barn i nabolaget som kan leke sammen uten at de blir overkontrollert av en barnehagetante.

    Hva som skal gjøres med innvandrene er en annen sak, som jeg ikke vil diskutere her.

  • AvatarRockL0bster // 2015-07-30 kl 18:44 //

   Du ønsker deg ikke ett annet samfunn, men en annen tid. Jeg tror de færreste ønsker seg eller sine barn tilbake til en tid vi ikke hadde det så bra som nå. Og da har jeg ikke en gang nevnt ordet likestilling.

Kommentarfeltet er lukket.