Fullskala krig blant islam-fiender

Foto: Gudmund Dalsbø

Fullskala konfrontasjon i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har sørget for at drøyt 13.000 følgere av Norges største rasistside på Facebook er slettet.

Kjersti Opstad
Om Kjersti Opstad (34 artikler)
Kjersti Opstad er cand.mag. og karriereveileder. Hun har jobbet med integrering, sosialt arbeid og undervisning.

Nylig avholdt SIAN sitt årsmøte. Etter nederlaget der tok en fraksjon kalt Silkefronten over Facebook-siden til organisasjonen. Først fjernet de administrator-tilgangen til sine politiske rivaler. Deretter kastet de ut tusenvis av medlemmer av gruppa, til den slutt var utradert.

Hvem er Sian

Den muslimfiendtlige og rasistiske organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge ble i sin nåværende form stiftet i 2008. Organisasjonen er en fortsettelse av organisasjonen Forum Mot Islamisering (FOMI), stiftet i 2000, og som igjen knyttes til rasismedømte Jarle Synnevåg. Lederen heter Arne Tumyr. Han stilte som forsvarsvitne under rettsaken mot Anders Behring Breivik. Tumyr tok der avstand fra Breiviks handlinger, men sluttet seg til enkelte av hans islamfiendtlige utspill, som at «islam var en trussel mot det europeiske og norske samfunn».

Tumyr varslet for øvrig allerede i høst at han ville gå av som leder i SIAN, noe han også gjorde under årsmøtet.

Store på Facebook

At de høyreekstreme miljøene, både de mer tradisjonelle og de islamfiendtlige, er sterkt preget av indre konflikter, er en kjent sak. Striden er omtalt blant annet i PSTs trusselvurdering for 2014 og trekkes frem som en årsak til at de ikke greier å mobilisere mange. Sian har på tross av sterke indre motsetninger likevel greid å vise en viss samlende kraft. Organisasjonen har trolig et sted mellom to og tre hundre betalende medlemmer. På sine facebooksider klarte SIAN etter hvert å samle drøyt 13.000 personer som liker sidene, langt over noen annen rasistisk organisasjon i Norge.

Selv om SIAN til en viss grad har greid å stå samlet, har det lenge vært sterke interne konflikter også her. Disse er både knyttet både til personer og ideologi. Religionsstrid og forholdet til NDL, (Norwegian Defence League), FMI (Folkebevegelsen mot innvandring) og utbryterorganisasjonen SIOE (Stop islamiseringen av Europa) har vært gjentagende stridstema.

Silkefronten mot kristenfundamentalistene

Den såkalte Silkefronten, fraksjonen som tapte valget på årsmøtet og som deretter kuppet facebooksiden, sier de ønsker å trå varsommere i terrenget og åpner for at det kan finnes et svært begrenset antall «moderate muslimer». De motsetter seg også SIANs støtte til FMI, selv om ikke alle personene i fraksjonen er like konsekvente i sin avstandstaking.

Silkefronten er sterkt mot SIANs «kristenfundamentalister». Hos disse er fokuset en religionskrig mellom islam og kristendommen, og de gir islam og venstresiden skylden for det de sier er en avkristning av Norge. I denne gruppen, som i andre fraksjoner av SIAN, finner man en sterk israelstøtte og sterk motstand mot Arbeiderpartiet og venstresiden for øvrig.  Hos kristenfundamentalistene kan man i tillegg støte på retorikk, der islam blir betegnet som «Dyret» i bibelen, og hvor det fokuseres på en «kamp for korset og for kvitekrist».  En større fraksjon fra «kristenfundamentalistene» gikk i mai i 2012 ut av organisasjonen, da de ikke fikk støtte hos ledelsen for sitt syn om at SIAN måtte kjempe mot de planlagte endringene i Grunnloven. I tillegg har SIAN de siste årene vært mer og mer åpen om deres tilknytning til FMI, noe som ble befestet av en internt omstridt tale Tumyr holdt på årsmøtet i fjor.

Vinn eller forsvinn for silkefronten

Konfliktene ser ut til å ha kulminert på SIANs årsmøte. På tross av at det synes å være en viss enighet mellom de ulike grupperingene om valget av Stig Andersen som Tumyrs etterfølger, medførte valget av det øvrige styret mye dramatikk. En sentral figur og mangeårig admin i SIANs facebookgruppe, Arnt Roar Kvile, uttalte på diskusjonsgruppen «Blokkering og rapporteringssprat» at det allerede før styremøtet var klart at dette for SIANs silkefront var et vinn eller forsvinn. De hadde før møtet kontroll på valgkomiteen og fikk levert en innstilling de synes var til å leve med. Denne ble nedstemt med 20 mot 18 stemmer. Også Silkefrontens forslag til brev til Stortinget ble nedstemt og erstattet med et brev det nyvalgte styret hadde forfattet. Kritikken mot Silkefronten var at de var alt for forsiktige og at deres brev likegodt kunne ha kommet fra en hvilken som helst annen organisasjon. http://www.sian.no/artikkel/benkeforslag-med-20-mot-18-stemmer-pa-arsmotet

Da kom utmeldingene

Flere medlemmer av Silkefronten gikk da ut på egne facebooksider og ulike diskusjonsgrupper og erklært at de meldte seg ut av SIAN, fordi organisasjonen nå besto av kristenfundamentalister, rasister og nazister. Flere hevdet at SIAN er kuppet av Norwegian Defence league, en organisasjon som tidligere ble ledet av medieomtalte Ronny Alte og som etter at deres nye leder, danmarksbosatte Rune Hauge, trakk seg som leder i sommer, har ligget brakk.

Ronny Alte på sin side har erklærer at han ikke støtter den nye SIAN-ledelsen og ikke ønsker å ha noe med «Nye SIAN» å gjøre. Et medlem av Silkefronten, som sier han var til stede på årsmøtet, hevder i tillegg på en diskusjonsgruppe at stemmeberettigede medlemmer ikke fikk invitasjon til årsmøtet og at det ikke ble sjekket om de som var til stede hadde betalt medlemskontingent og ergo var stemmeberettigete.

Ny islamfiendtlig organisasjon

Silkefronten har nå opprettet en ny facebookside, noe som kan tyde på at en ny islamfiendtlig organisasjon er i ferd med å oppstå.

SIANs facebookside ble i sin tid opprettet av Magnus Klausen, en mann som har vært sentral i SIAN, og som ser ut til å ha en tilknytning til Silkefronten. Det viser seg at denne fraksjonen etter årsmøtet og i all stillhet kvittet seg med administratorer som ikke delte deres meninger og slik tok kontroll over facebookgruppen. Fra 13.376 medlemmer gikk de i løpet av en kveld ned til 8000 medlemmer. Gruppen ble så gjort hemmelig, og antallet personer i gruppa er i ferd med å nærme seg null.

Et hardt slag mot Sian

Den demokratisk valgte ledelsen i SIAN ser så langt ut til å ha forholdt seg tause om det som skjer.  Å miste «Facebook-SIAN» som kanal må likevel være et hardt slag, og det er liten tvil om at SIAN står svært svekket tilbake etter den udemokratiske aksjonen. Med sine vel 13.000 medlemmer var facebookgruppen en kraftig kanal for å få spredt budskapet de ønsket å spre. Det vil ta lang tid for Nye SIAN å bygge opp noe tilsvarende.

På den ene siden så kan vi glede oss over at ytre høyre synes å være så gode på å ødelegge for seg selv at de knapt trenger hjelp fra andre. Og at de på grunn av interne konflikter nå selv har fjernet sitt kanskje sterkeste kort. Likevel er dette lavmål fra en gruppe som hevder å ville forsvare vårt demokrati og våre demokratiske verdier mot trusselen fra islam. Det synes klart at Silkefronten selv har svært mye å lære om de demokratiske verdier de hevder å skulle forvare. Sletteaksjonen viser at ytre høyre nok engang ikke forstår selv de enkleste prinsipper ved demokratiet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.