Fullskala krig blant islam-fiender

Foto: Gudmund Dalsbø

Fullskala konfrontasjon i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har sørget for at drøyt 13.000 følgere av Norges største rasistside på Facebook er slettet.

Kjersti Opstad
Om Kjersti Opstad (35 artikler)
Kjersti Opstad er cand.mag. og karriereveileder. Hun har jobbet med integrering, sosialt arbeid og undervisning.

Nylig avholdt SIAN sitt årsmøte. Etter nederlaget der tok en fraksjon kalt Silkefronten over Facebook-siden til organisasjonen. Først fjernet de administrator-tilgangen til sine politiske rivaler. Deretter kastet de ut tusenvis av medlemmer av gruppa, til den slutt var utradert.

Hvem er Sian

Den muslimfiendtlige og rasistiske organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge ble i sin nåværende form stiftet i 2008. Organisasjonen er en fortsettelse av organisasjonen Forum Mot Islamisering (FOMI), stiftet i 2000, og som igjen knyttes til rasismedømte Jarle Synnevåg. Lederen heter Arne Tumyr. Han stilte som forsvarsvitne under rettsaken mot Anders Behring Breivik. Tumyr tok der avstand fra Breiviks handlinger, men sluttet seg til enkelte av hans islamfiendtlige utspill, som at «islam var en trussel mot det europeiske og norske samfunn».

Tumyr varslet for øvrig allerede i høst at han ville gå av som leder i SIAN, noe han også gjorde under årsmøtet.

Store på Facebook

At de høyreekstreme miljøene, både de mer tradisjonelle og de islamfiendtlige, er sterkt preget av indre konflikter, er en kjent sak. Striden er omtalt blant annet i PSTs trusselvurdering for 2014 og trekkes frem som en årsak til at de ikke greier å mobilisere mange. Sian har på tross av sterke indre motsetninger likevel greid å vise en viss samlende kraft. Organisasjonen har trolig et sted mellom to og tre hundre betalende medlemmer. På sine facebooksider klarte SIAN etter hvert å samle drøyt 13.000 personer som liker sidene, langt over noen annen rasistisk organisasjon i Norge.

Selv om SIAN til en viss grad har greid å stå samlet, har det lenge vært sterke interne konflikter også her. Disse er både knyttet både til personer og ideologi. Religionsstrid og forholdet til NDL, (Norwegian Defence League), FMI (Folkebevegelsen mot innvandring) og utbryterorganisasjonen SIOE (Stop islamiseringen av Europa) har vært gjentagende stridstema.

Silkefronten mot kristenfundamentalistene

Den såkalte Silkefronten, fraksjonen som tapte valget på årsmøtet og som deretter kuppet facebooksiden, sier de ønsker å trå varsommere i terrenget og åpner for at det kan finnes et svært begrenset antall «moderate muslimer». De motsetter seg også SIANs støtte til FMI, selv om ikke alle personene i fraksjonen er like konsekvente i sin avstandstaking.

Silkefronten er sterkt mot SIANs «kristenfundamentalister». Hos disse er fokuset en religionskrig mellom islam og kristendommen, og de gir islam og venstresiden skylden for det de sier er en avkristning av Norge. I denne gruppen, som i andre fraksjoner av SIAN, finner man en sterk israelstøtte og sterk motstand mot Arbeiderpartiet og venstresiden for øvrig.  Hos kristenfundamentalistene kan man i tillegg støte på retorikk, der islam blir betegnet som «Dyret» i bibelen, og hvor det fokuseres på en «kamp for korset og for kvitekrist».  En større fraksjon fra «kristenfundamentalistene» gikk i mai i 2012 ut av organisasjonen, da de ikke fikk støtte hos ledelsen for sitt syn om at SIAN måtte kjempe mot de planlagte endringene i Grunnloven. I tillegg har SIAN de siste årene vært mer og mer åpen om deres tilknytning til FMI, noe som ble befestet av en internt omstridt tale Tumyr holdt på årsmøtet i fjor.

Vinn eller forsvinn for silkefronten

Konfliktene ser ut til å ha kulminert på SIANs årsmøte. På tross av at det synes å være en viss enighet mellom de ulike grupperingene om valget av Stig Andersen som Tumyrs etterfølger, medførte valget av det øvrige styret mye dramatikk. En sentral figur og mangeårig admin i SIANs facebookgruppe, Arnt Roar Kvile, uttalte på diskusjonsgruppen «Blokkering og rapporteringssprat» at det allerede før styremøtet var klart at dette for SIANs silkefront var et vinn eller forsvinn. De hadde før møtet kontroll på valgkomiteen og fikk levert en innstilling de synes var til å leve med. Denne ble nedstemt med 20 mot 18 stemmer. Også Silkefrontens forslag til brev til Stortinget ble nedstemt og erstattet med et brev det nyvalgte styret hadde forfattet. Kritikken mot Silkefronten var at de var alt for forsiktige og at deres brev likegodt kunne ha kommet fra en hvilken som helst annen organisasjon. http://www.sian.no/artikkel/benkeforslag-med-20-mot-18-stemmer-pa-arsmotet

Da kom utmeldingene

Flere medlemmer av Silkefronten gikk da ut på egne facebooksider og ulike diskusjonsgrupper og erklært at de meldte seg ut av SIAN, fordi organisasjonen nå besto av kristenfundamentalister, rasister og nazister. Flere hevdet at SIAN er kuppet av Norwegian Defence league, en organisasjon som tidligere ble ledet av medieomtalte Ronny Alte og som etter at deres nye leder, danmarksbosatte Rune Hauge, trakk seg som leder i sommer, har ligget brakk.

Ronny Alte på sin side har erklærer at han ikke støtter den nye SIAN-ledelsen og ikke ønsker å ha noe med «Nye SIAN» å gjøre. Et medlem av Silkefronten, som sier han var til stede på årsmøtet, hevder i tillegg på en diskusjonsgruppe at stemmeberettigede medlemmer ikke fikk invitasjon til årsmøtet og at det ikke ble sjekket om de som var til stede hadde betalt medlemskontingent og ergo var stemmeberettigete.

Ny islamfiendtlig organisasjon

Silkefronten har nå opprettet en ny facebookside, noe som kan tyde på at en ny islamfiendtlig organisasjon er i ferd med å oppstå.

SIANs facebookside ble i sin tid opprettet av Magnus Klausen, en mann som har vært sentral i SIAN, og som ser ut til å ha en tilknytning til Silkefronten. Det viser seg at denne fraksjonen etter årsmøtet og i all stillhet kvittet seg med administratorer som ikke delte deres meninger og slik tok kontroll over facebookgruppen. Fra 13.376 medlemmer gikk de i løpet av en kveld ned til 8000 medlemmer. Gruppen ble så gjort hemmelig, og antallet personer i gruppa er i ferd med å nærme seg null.

Et hardt slag mot Sian

Den demokratisk valgte ledelsen i SIAN ser så langt ut til å ha forholdt seg tause om det som skjer.  Å miste «Facebook-SIAN» som kanal må likevel være et hardt slag, og det er liten tvil om at SIAN står svært svekket tilbake etter den udemokratiske aksjonen. Med sine vel 13.000 medlemmer var facebookgruppen en kraftig kanal for å få spredt budskapet de ønsket å spre. Det vil ta lang tid for Nye SIAN å bygge opp noe tilsvarende.

På den ene siden så kan vi glede oss over at ytre høyre synes å være så gode på å ødelegge for seg selv at de knapt trenger hjelp fra andre. Og at de på grunn av interne konflikter nå selv har fjernet sitt kanskje sterkeste kort. Likevel er dette lavmål fra en gruppe som hevder å ville forsvare vårt demokrati og våre demokratiske verdier mot trusselen fra islam. Det synes klart at Silkefronten selv har svært mye å lære om de demokratiske verdier de hevder å skulle forvare. Sletteaksjonen viser at ytre høyre nok engang ikke forstår selv de enkleste prinsipper ved demokratiet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

91 kommentarer på Fullskala krig blant islam-fiender

 1. AvatarMarius Mollersen // 2014-04-04 kl 09:50 //

  Hvis vi bytter ut «utslettet» med «slettet» i ingressen, får jeg litt mindre gasskammerfrysninger.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2014-04-04 kl 10:41 //

   Da er det endret. Selv om Sian kan være ganske drøye har de nok ikke gått i Hitler-modus ennå. Beklager til de som satte kaffen i vrangstrupen.

 2. AvatarVaskedamen // 2014-04-04 kl 10:15 //

  Takk til Kjersti for grundig og god informasjon. O jubel 🙂

  • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 11:45 //

   Jubel for hva?

   • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 12:27 //

    Hva er det her som er feil? Det er et faktum at SIAN er i full indre strid, og at NDL er ferdig. De fleste er glade for det.

    • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 12:39 //

     Det må dem få lov å være, men det er beklagelig at motstand mot islam skades ved ulogisk sammenblanding med grupper som har blandet agenda. Vi som er i mot islam og nazisme skades av å bli omtalt som rasister.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 12:41 //

      Hvis du ikke vil bli satt i bås med rasister og nazister bør du kanskje heller ikke delta på arrangementer i regi av slike grupper? SIAN er en rasistisk og muslimhatende organisasjon, det er det ingen tvil om.

     • AvatarBakkgården // 2014-04-04 kl 15:58 //

      «SIAN er en rasistisk og muslimhatende organisasjon, det er det ingen tvil om.»

      Den siste setningen der gir ingen mening.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 18:01 //

      Visst gjør den det.

     • Hvis det ikke hersker noen tvil om det hvorfor må det gjentas gang på gang som et slikt mantra? Høres ut som noe fra 1984. Journalistene er tydeligvis ikke nøytrale når de omtaler noen som er imot islam som høyreekstrem. NDL ble kuppet av venstreekstreme, Tjen Folket og SOS Rasisme ville sikre seg støtte ved å bygge opp et aktivt fiendebilde. Mer info finner du hos Dagbladet, søk på tjen folket sos rasisme.

     • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 17:32 //

      Jeg er uenig. Jeg mener at man i for liten grad setter riktig betegnelse på disse kreftene. Jeg har observert at de flere ganger i media har blitt omtalt som «islamkritikere», det mener jeg er feil og feigt. Islamkritikk er en helt legitim aktivitet som ikke har noe å gjøre med rasisme. Konterjihadmiljøet driver ikke med religionskritikk. (selv om det finnes enkelte som forsøker å holde seg innafor av og til.)

      Når det gjelder din påstand om at NDL ble bygget opp av SOS rasisme, så vil jeg gjerne høre hvem og i hvilken ledelse du da refererer til. Dette er en påstand som jeg stadig ser gjentatt, men jeg er noe usikker på hva som er sant og ikke i akkurat den saken.

     • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:29 //

      Antirasister er tilbakestående og mindreverdige. EKTE NORDMENN kommer snart.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 18:01 //

      Hva har Tjen Folket med noe som helst å gjøre?

     • AvatarShoaib73 // 2014-04-04 kl 23:28 //

      Stemmer ikke helt. Viste seg jo i ettertid at «venstresideinfiltratøren» var en som hadde infiltrert «venstresiden» som informant fra PST … tror ikke han var verken det ene eller andre …

     • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:28 //

      Hvis du ikke vil bli satt i bås med de som kommer til å bli lynsjet når EKTE NORDMENN tar over makten i Norge, så bør du slutte å skrive på denne drittsiden, Radikal portal.

    • ndl er ferdige? Sian ER NDL og FMI og heile pakka jo!

 3. AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 11:35 //

  Siden jeg ikke er medlem i noen av de nevnte organisajoner, kan jeg ikke si noe om sannhetsgehalten i artikkelen. Det som forarger meg er at man offentlig forbinder motstand mot ideologien islam og rasisme. Det forvirrer folk. Det burde en så kunnskapsrik og opplyst person som Kjersti Opstad tenke på.
  Vi som er i mot islam liker ikke å bli satt i bås med ekstremister. Vi er de samme menneskene som ville kjempet mot nazismen.
  Jeg håper at Kjersti Opstad kommer med en like god og informativ artikkel som viser at det er både logiske og faktabaserte opplysninger som tilsier at ethvert menneske med innsikt og sunn fornuft burde være mot islam.

  • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 12:09 //

   Hei Fred. Det er dere såvisst ikke. Tvertimot er det rimelig lett å se
   linkene mellom norske «kontrajihadister» og nynazistiske grupper.
   Koblingene er ikke bare rent ideologisk, det vil si at dere benytter
   dere av konspirasjonsteorier som på mange måter svarer til de
   antisemittiske forstillingene nazistene hviler på, men også rent
   praktisk. Personer fra de kontrajihadistiske nettverkene har ingen
   problemer med å linke til nynazistiske nettsteder, så lenge de bekrefter de samme fordommene, ikke heller har kontrajihadistene noen problemer med å delta på arrangementer sammen med nynazister. Det har vi sett i Sverige, hvor EDL og SDL deltok på demonstrasjoner mot moskebygging, arrangementer i regi av nynazistiske grupper. EDL har deltatt på demonstrasjoner med nyfascistiske grupper som Generation Identitaire har arrangert, og her i Norge har personer tilknyttet det kontrajihadistiske miljøet deltatt på aktiviteter i regi av «Borgervernet Rogalands», en gruppe som det ikke er noen tvil om skulle bestå av nazister. Norske «kontrajihadister» satt til og med for noen uker siden og spekulerte om man skulle invitere nazisten Saga for å spille utenfor Stortinget under sin siste demonstrasjon. Så nei, det kontrajihadistiske miljøet ville ikke sloss mot nazistene, tvertimot. De ville tvertimot stått på nazistenes side og hisset hat mot venstresida og jødene. Kontrajihadistene er de samme menneskene som ville stått langst jernbaneskinnene og applaudert mens togene kjørte ivei jødene til gassing. Eneste grunn til at kontrajihadistene sier at de støtter Israel og den jødiske befolkningen er at de er for ryggradsløse for å vise sitt sanne ansikt. Ynkelige kryp.

   Give me a break.

   • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 12:19 //

    Jeg er ikke sikker på om du vet hva du svarer på. Hvem er dere, og hvem er disse kontrajihadistene dine?
    Jeg gjorde det ganske klart i mitt innlegg at jeg ikke er noen dere, og at jeg er i mot islam og nazisme. Da faller hele ditt innlegg sammen.

    • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 12:35 //

     SIAN er en muslimhatende organisasjon Fred. Det handler egentlig ikke om en motstand mot Islam, derimot handler det om et hat innvandring generelt og muslimer spesielt. Dette hatet har klare og tydelige likhetstrekk med antisemittismen. SIANs medlemmer kvier seg ikke heller for å bruke en forræderretorikk overfor folkevalgte. Tok nettopp en kikk inne på den 88 personer store facebookgruppen til SIAN, og der var du også, sammen med personer som har uttrykt støtte til Breivik og deltatt i hets av romfolk og andre innvandrere i tillegg til muslimer. I tillegg har SIAN fått pengestøtte av FMI, en gruppe som har postet artikler om «Jødenes rolle» på sine nettsider, og har flere andre kjente nynazister i staben sin. Så at SIAN skulle stått opp i kampen mot nazismen er rent ut sagt latterlig. Med det Arbeiderpartihatet som ligger i grunn ville de nok heller stilt seg til disposisjon for å henrette hele venstresida.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 13:07 //

      Muslimhater er jeg IKKE, og motstander av innvandring er jeg IKKE. Jeg er motstander av nazisme og islam, og forsøker etter beste evne å holde debatten på et saklig nivå. At islam-motstand og rasisme sammenblandes forvirrer folk, og gjør at dem lurer på om vi har gått fra vettet. Det er intet problem for hvem som helst å finne mange saklige argumenter til å være i mot ideologien nazisme/islam og ukulturen som følger med den.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 14:23 //

      Så fint at du ikke er rasist og nazist Husby. Men kan du svare på dette? 1. Mener du at SIAN er en rasistisk organisasjon, eller bare motstandere av Islam? 2. Hvis du ikke mener at de er rasistiske, hva syns du om deres samarbeid med FMI? Syns du FMI er rasistiske? 3. Etter at Fyret ble avslørt som et nynazistisk nettsted gikk store deler av SIAN ut og tok Fyret i forsvar, og benektet at det var nynazister som sto bak, hva mener du om dette? 4. Mener du at Norwegian Defence League er en rasistisk organisasjon? Siste gangene NDL har demonstrert i Trondheim har det vært kjente nynazister med på demonstrasjonen, hva syns du om det? 5. Hva syns du om at Adelheid-Gilje, som er med på den samme SIAN-gruppe som du er med i sier at hun «støtter Breiviks meninger men ikke hans handlinger»? 6. Hva syns du om at Tumyr har omtalt SIAN som FMIs åndelige arvtakere? 7. Hvilke organisasjoner finnes idag i Norge som er mot Islam, men ikke er rasistiske?

     • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 15:28 //

      SIAN er ikke rasistisk, det fremgår av vedtektene som kan leses på sian.no. De andre spørsmålene er så hinsides hva saken dreier seg om, og hva du kan forvente at utenforstående kan gi noe svar på.
      Svar på spm 7 blir SIAN, silkefronten samt evt andre som erklærer seg som ikke rasister.

     • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 16:46 //

      Vedtektene på SIAN.no er i seg selv ikke rasistiske. Men det er svært lang vei mellom liv og lære i denne sammenhengen. Jeg mener det er grunnlag for å kalle sian en rasistisk organisasjon på tross av vedtektene. Det mener jeg fordi medlemmene i liten grad ser ut til å holde seg innenfor de rammene vedtektene gir. SIANs facebookside har bla over en svært lang tidsperiode blitt brukt til å spre ulike former for rasisme uten at dette på noen måte har blitt fjernet av ansvarlige i organisasjonen. Det er å spre rasisme. Summen av dette gjør at jeg mener man kan betegne SIAN som en rasistisk organisasjon.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 17:06 //

      Full støtte til Kjersti Opstad. De færreste vil vedkjenne seg at de faktisk er rasister eller fascistliknende. Vedtektene til SIAN gir ikke nok grunnlag. Vi må se på atferden til SIAN og dets ledere. Og den er ofte rasistisk, selv om ikke alle i SIAN har vært ekstreme

     • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:22 //

      Rasisme for DEG ja. Den eneste rasismen jeg ser, er fra ikke-Europeere som har invadert Norge urettmessig, med forræder-sosialisters hjelp, og alle deres støttespillere, primært venstresiden, Ap og SV. Som tydeligvis ikke kan få NOK av å elske de som hater etniske nordmenn.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 17:59 //

      SIAN er rasistiske. Det er ingen tvil om den saken.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 13:10 //

      Jeg kan heller ikke svare for SIAN, for jeg er ikke medlem. Jeg reagerte på at motstand mot islam ble sidestilt med rasisme

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-05 kl 19:36 //

      Deres motstand mot Islam ER rasistisk, om det rår det ingen tvil. Akkurat like rasistisk som jødehatere er rasistiske. Men det er riktig at det finnes god Islamkritikk, jeg kjenner masser av Islamkritikere. Mange av mine beste venner er det. Folk som har fluktet fra Iran, Irak, Afghanistan, Palestina og lignende. Men de ville aldri tatt borti en rasistgruppe som SIAN med tang engang.

     • Hvordan kommer du frem til at motstand mot ideologien islam er rasistisk? Jeg tar fullstendig avstand i fra islam, men ikke muslimer. Er jeg rasist?

     • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:24 //

      Islam er ikke en rase, det er en religion. Derfor er alt dere skriver om alt det her, RENT PISSPREIK. Som alt fra sosialisters fingre og munner. ALDRI STOL PÅ MARXISTER OG SOSIALISTER.

     • Radikale mongolide som deg skal lide i en nær fremtid.

   • AvatarFred Husby // 2014-04-06 kl 21:20 //

    I artikkelen var det snakk om kobling av RASISME med motstand mot ideologien islam, ikke nazisme. Nazisme er noe jeg forbinder med islam.
    Forøvrig finnes det vel flere som er i mot ideologien islam enn de få som er medlem av de omtalte grupper. Dem kan du ikke sette i bås sammen med nynazister. Hvem disse kontrajihadistene dine er aner jeg fortsatt ikke.

   • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:20 //

    Her er du:
    (Klippet fra ditt innlegg):

    kontrajihadister, nynazistiske, konspirasjonsteorier, antisemittiske, nazistene, kontrajihadistiske, nynazistiske, kontrajihadistene, nynazister, nynazistiske, nyfascistiske, kontrajihadistiske, nazister, «kontrajihadister», nazisten, kontrajihadistiske, nazistene, nazistenes, Kontrajihadistene, jødene, kontrajihadistene, jødiske.

    Er du stolt av deg selv? Tror du noen utenfor de mest frelste kommunistsekter tar deg seriøst? SKAM DEG! Hvite mentalt friske sunne gode mennesker kjemper mot ONDSKAP. Det er sannheten om det du kaller nazier og kontrajihadister.

  • Avatargranleggen // 2014-04-04 kl 15:01 //

   Helt enig med deg, Fred. Jeg er heller ikke medlem av slike organisasjoner – nettopp på grunn av at enkelte ikke forstår forskjellen. Det er heller ikke høyre- eller venstre-sider i Sian – der er det folk fra flere politiske partier, også «gode» Ap-folk. Islamkritikere er ofte Israelvenner – som man også kan være selv om man ikke stemmer Krf. Å være kristisk til en religion som Islam handler ikke om politikk eller religion, det handler om å forstå menneskeverd, likestilling, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

 4. AvatarMargrethe Weberg // 2014-04-04 kl 11:58 //

  Rasister? Rasister i Kjersti Opstads indre kammer, der hvor virkeligheten ikke har rot! Som alltid, ren skjær oppspinn og forsøk på sverting! Frekkheter!

  • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 12:39 //

   Hva er oppspinn, Margrethe Weberg? For to dager siden var SIAN en svær Facebook-gruppe. Nå eksisterer knapt gruppa. Prøver du å late som om dette ikke har funnet sted?

   • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 12:51 //

    Hun skrev: Rasister? Du svarer på noe annet.

    • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 15:57 //

     Når det gjelder SIAN og deres Facebooksider så har disse helt klart blitt brukt til å i nokså stort omfavn spre rasisme. Det gjelder uavhengig av hvilken rasismedefinisjon man bruker. I enkelte perioder har biologisk rasisme blitt fjernet fra sidene, i andre ikke. Grov hets på bakgrunn av religiøs tilhørighet derimot har fått stå. Rasismebegrepet er videre enn kun biologisk rasisme. Om man forholder seg til FNs rasismebegrep så er religiøs trostilhørighet et av kriteriene… og da ser man vel fort hvor dette ender. Jeg mener klart at man har sitt på det tørre ved å bruke begrepet rasisme her.

     Når det gjelder at du ikke tilhører et miljø som du sier ovenfor Fred Husby så vil jeg si at det er feil. Du tilhører helt klart et miljø. Miljøet er til og med relativt stabilt. Det som skifter er hvem av dere som til enhver tid er venner med hvem og hvilket navn dere ønsker å bruke. Da du lørdag var på demonstrasjon sammen med gode patrioter stod du sammen med flere fra Nye SIAN. Samt et par SIOE representanter. Flere av de du stod sammen med har også en tilknytning til NDL, selv om de nå vil si at de er i SIAN og at de tar sterk avstand fra NDL. Personene er de samme. Retorikken er den samme. Men ettersom alle krangler med alle så skifter man nokså ofte navn og allianse..

   • AvatarMargrethe Weberg // 2014-04-04 kl 13:11 //

    Jeg reagerer meget sterkt på rasist-stempelet som alle islamkritikere får! Hver gang. Alltid. Det er så til de grader frekt, respektløst og usant å skrive «Norges største rasistside på Facebook».

    • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 13:28 //

     Hvorfor det? Du er jo selv rasist i den forstand at du vil diskriminere på religiøst grunnlag. Norsk lov skiller ikke mellom diskriminering på etnisk og religiøst (eller kjønn eller legningsmessig) grunnlag – så i den forstand er det helt greit å omtale deg som rasist.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 14:15 //

      Å omtale islam som religion er å snakke om isberg som en snøklatt. Skaff deg litt kunnskap før du kaller andre rasister

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 14:30 //

      Islam er en religion, og den har en milliard utøvere. Forskjellene mellom individene der er like stor som forskjellen mellom deg, meg og Bergh her oppe.

      Syns du forresten at kosherslakt i jødendom er like ille som halal? Mener du at kosherslakt er et uttrykk for jødisk grusomhet på samme måte som halalslakt er uttrykk for Islamsk grusomhet? Eller gjør du forskjell på folk?

     • AvatarØivind Bergh // 2014-04-05 kl 01:26 //

      Vi har hørt denne snøklatten din nå Fred Husby. Ca. syv-åtte ganger. Du er et eksempel på at det finnes mennnesker fullstendig uten evne til å ta til seg kunnskap. Og siden norsk lov ikke skiller mellom diskriminering mht etnisitet eller religion er du rasist.

     • AvatarHenrik Elseth // 2014-04-05 kl 15:55 //

      Det er ganske tydelig at du syntes den setningen der er kul, men å bruke den så mange ganger?

  • AvatarShoaib73 // 2014-04-04 kl 23:29 //

   Neida kjære deg, bare sannhet. Det hender det svir. Beklager.

 5. AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 12:33 //

  Å kalle islam en religion blir som å kalle et isberg en snøklatt. Noen rase er det i alle fall ikke, og vi som er i mot islam er derfor ikke rasister. Innvandring bør være et gode, ikke en plage. Islamsk innvandring har med få unntak kun vært en byrde for landet. Det mener faktisk også enkelte muslimer som er venner av meg.

  • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 12:38 //

   Ingen i Norge har gått inn for å forby en religion siden Quisling-regimet utviste de norske jødene (og sendte dem i døden) i 1942. Det er det eneste relevante historiske sammenlikningsgrunnlaget vi har, så grunnlaget for å «hitle» muslimhaterne er ganske solid. Norsk lov skiller ikke mellom hetsing på etnis, religiøst, kjønnsmessig eller legningsmessig grunnlag. Det er derfor helt OK å kalle denne typen virksomhet for rasisme.

   • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 12:47 //

    Å kalle islam en religion blir som å kalle et isberg en snøklatt. Jeg har heller ikke snakket om noe forbud, men motstand. I en ideell verden ville vi ikke hatt islam, men vi må dessverre leve med ideologien. Det kan vi gjøre ved å forby deler av ukulturen slik som halal-slakt, og politisk antrekk. Det skremmende politiske antrekket mange bruker har INGEN forankring i den religiøse delen av islam.
    Å være mot nazisme og islam kvalifiserer ikke til å bli kalt rasist. Muslimhater er jeg ikke. Jeg har sannsynligvis flere muslimske venner enn de fleste.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 13:26 //

     Ad halal-slakt er det påfallende at norske muslimhatere ikke har fått med seg at Islamsk råd og de aller fleste norske muslimer godtar slakt på bedøvede dyr. Da forsvinner de dyrevelferdsmessige motforestillingene, noe mattilsynet også har bekreftet. Så hvorfor henter man frem dette?

     De aller fleste norske muslimer er vanlige norske samfunnsaktører med vanlige meninger. Å demonisere dem, og tillegge dem meninger de ikke har. er en type rasisme på religiøst grunnlag

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 13:46 //

      Halal-slakt betyr at dyret blir strupeskjært og BLØR til døde. For større dyr har «bedøvelsen» enkelte ganger liten eller ingen virkning. At det på toppen av det hele omfattes av barbariske ritualer gjør ikke saken bedre.
      Dyrevelferd er det ikke. Selv på gården slakter vi på en mer dyrevennlig måte.

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 14:32 //

      Hva tenker du om kosherslakt Husby? Er det et uttrykk for jødisk brutalitet på samme måte som halalslakt er uttrykk for Islams grusomhet?

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 14:46 //

      Jeg er i mot kosherslakt. Jeg er også i mot omskjæring. Det vet både mine jødiske og muslimske venner.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 13:48 //

      Disse «aller fleste norske muslimer» som du henviser til må du bevise med annet enn ord. Statistikken taler ikke til din påstands fordel

     • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-04 kl 14:26 //

      Der kom du rimelig godt ut fra skapet Husby. Du viset akkurat hva du mener om «de fleste norske muslimer». Bergh har selvfølgelig helt rett. Og muslimene er en del av det norske samfunnet nå, det må du bare finne deg i.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 14:41 //

      Du kommer med udokumenterte påstander. Bergh har selvsagt ikke rett. Prøv å få en svinekotelett i et norsk fengsel. Det vil du slite med. Maten er tilpasset et islamsk kosthold, Halal. At kun halvparten fra islamsk bakgrunn er i noenlunde arbeidsform kan du vel heller ikke ha unngått å få med deg. Dersom vi trekker fra dem som er på forskjellige tiltak, passer egne unger, og driver mer eller mindre seriøse innvandrerbutikker blir det ikke mange igjen til å yte skattepenger. Jeg tror du må engasjere hjernen før du skriver.

     • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:26 //

      Pisspreik, muslimer er på ingen måte en del av det norske samfunnet, og de har ødelagt Oslo Øst totalt. Muslimer er MONSTRE ikke mennesker. Og bør utryddes som rotter.

      Rasistisk nok for dere mongolide aper på dette nettstedet?! Ha ha.

     • AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 14:08 //

      For moro skyld googla jeg deg Øivind Bergh. Dersom de resultatene jeg kom frem til er riktige, taler de ikke til din fordel. Du er i følge resultatene en som desinformerer og debatterer for moro skyld. Det var ikke trivelig å lese.
      Det får være nok at man blir utskjelt som rasist når en er i mot nazisme og islam. Det blir meningsløst å debattere med en som har det som hobby.

     • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 17:05 //

      Hvis man debatterer med fascister og ekstremister står det mye gørr om en på nett. Det får man leve med. Og Fred Husby – jeg så deg debattere inne hos høyreekstremisten Tor(geir) Bjelland. Det jeg så overbeviste meg om at du er langt ute på den ekstreme høyresiden.

   • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 15:38 //

    Det er for meg ubegripelig hva jøder har med denne saken å gjøre, men siden du bruker jødenes velferd som argument for at motparten er slemme, får du ta til deg hva Grunnlovens Far, Christian Magnus Falsen sa om jødene:
    «Hva jødene angår, da kan man nesten anta det for en
    umulighet at de noensinne kunne bli gode borgere i noen stat hvor ikke jøder regjere. Deres love, ja selv deres religion avsondrer dem så aldeles fra andre mennesker at de stedse ville søke å utgjøre et eget samfunn hvor man mottager
    dem, og å unndra seg fra å oppfylle den stats love hvor de nyter beskyttelse. Desuten er bedragerier og underfundighet i handel hos mengden blant den jødiske religions bekjennere så alminnelig en egenskap at det visst ikke kan kalles noen unødvendig forsiktighet å holde dem ute av et handelsland som Norge.». Da antar jeg at Falsen var rasist og at det var helt legitimt i Norge i sin tid.
    Når det gjelder begrepet rasisme er du selvfølgelig helt på viddene. Det mener tidligere leder av språkrådet, Sylfest Lomheim, og det samme mener dommeren som ga Arne Tumyr medhold da han fikk dømt en sosialist som hadde kalt ham rasist offentlig.

    • AvatarØivind Bergh // 2014-04-04 kl 17:02 //

     Saksopplysning: Arne Tumyr har aldri fått noen dømt for å ha kalt ham rasist. Det er en vanlig løgn blant muslimhatere. Tumyr inngikk et utenomrettslig forlik med Bergensavisen for å unngå rettssak. Avisen er lutfattig og foretrakk forlik framfor rettssak. Et slikt forlik gir ingen presedens – det er ikke en dom. Nå må snart SIANistene slutte å lyve om den saken!

     Forøvrig er min bruk av rasisme i tråd med norsk lov. Da interesserer ikke andres meninger om den saken meg så mye.

     Jøders historie i Norge har alt med dette å gjøre, fordi historien likner. Som Erna Solberg har slått fast: hetsen mot muslimer i Norge i dag minner om jødehetsen på trettitallet. Etter min mening rettferdiggjør det bruken av ordet «rasistisk» om organisasjonen SIAN. At muslimer ikke er en etnisk gruppe er i så måte irrelevant.

     • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 20:21 //

      Ang din saksopplysning; Jeg har ikke hevdet at dette har med Bergensavisen å gjøre. Dersom det ikke hadde vært en dom jeg refererte til, hvorfor har da Lars Gule stadig behov for å karakterisere dommeren som en tullebukk?
      Det er ingen overraskelse at du ikke evner å ta til deg korreks på feilaktig bruk av rasismebegrepet. Personlig er jeg helt avslappet ift hvordan du velger å ordlegge deg, men debatt ville unektelig vært lettere dersom man hadde en omforent oppfatning av innholdet i det norske språk.

   • Islam er en ideologi som består av flere dimensjoner, som ideologier gjerne gjør. Islam består av de politiske, åndelige/religiøse, og kulturelle/sosiale dimensjoner. Denne ideologien krever at en muslim, som betyr «underkastet», må bli en slave av Allah. Quran begrenser fantasien til det som står i Quran, samt at man må følge Muhammeds eksempel. Hva som er positivt med dette skjønner ikke jeg….
    Så må man også skille mellom muslimer og islam. Muslimer er mennesker underkastet islam, og er som oftest indoktrinert fra de ble født. Islam er ideologien, og altså da ikke noe levende vesen som det er rasistisk å være i mot. Altså man er ikke muslimhater fordi om man tar avstand fra islam.

  • AvatarHenrik Elseth // 2014-04-05 kl 15:47 //

   Det finnes bare én rase, mennesket.

   • Avatarthatcher_love // 2014-08-30 kl 15:27 //

    Feil, du skjønner ikke forskjellen på en ART, og en rase. Amatøriske idiot.

 6. AvatarFred Husby // 2014-04-04 kl 14:53 //

  Deres kunnskapsløshet, omskrivelse av virkeligheten og tvilsomme påstander er ikke noe godt grunnlag for å diskutere, Bergh og Eriiksson. Men dere får bare holde på. Nå må jeg på jobb

 7. AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 15:50 //

  Et hardt slag for SIAN, det vil tiden vise. Kjersti Opstad tar imidlertid munnen for full når hun konkluderer med at «Sletteaksjonen viser at ytre høyre nok engang ikke forstår selv de enkleste prinsipper ved demokratiet». Det er mindre enn ti personer i Silkefronten som står bak den udemokratiske og ulovlige handlingen mot det lovlig valgte styret i SIAN. Opstad har derfor ikke dekning for sin påstand.
  Det nye styret står for de samme verdier som Tumyr har forfektet i årevis, mens silkefronten utgjøres av femtekolonnister fra SV og enkelte med kristenfobi. SIAN er for øvrig slett ikke noen kristen organisasjon, ref Tumyr sin fortid i HEF. Israel er aldri noe tema på medlemsmøter i SIAN. Derimot har vi medlemmer som har måttet flykte fra Libanon og prestestyret i Iran, og som har følt på kroppen hva islamisering er. Opstad hadde hatt godt av å ta en prat med en av de persiske kvinner i SIAN, som betegner islam som et virus.
  Er perserdamene i SIAN rasister ?

  • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 17:54 //

   Jeg mener det er et hardt slag for SIAN å miste sin største kanal. Uten facebooksiden er SIAN en miniatyrorganisasjon som når ut med sitt budskap til svært få. Det at facebooksiden var i en kraftig vekst forsterker det inntrykket.

   At man velger å ty til denne type aksjon etter å ha tapt en avstemning og velge å ødelegge sin egen organisasjon innenfra tyder på at man ikke helt har forstått demokratiske prosesser.

   SIAN har i årevis lidd under uforenelige motsetninger innad i organisasjonen. Men jeg er enig med deg. I løpet av redigeringsprosessen så har et viktig poeng falt litt ut, nemlig at dette ikke dreier seg om en konflikt kun mellom «kristenfundamentalistene» og «silkefronten». Det er flere fronter enn som så. Ateistene vs kristenfolket er en front som går litt på tvers av de skillelinjene. FMI er også et særdeles viktig skillepunkt. Det er nokså mye som kobler (eller iallefall koblet, sist jeg så på dette. Ting endrer seg ofte fort her) FMI til personer med sterke antisemittiske holdninger. Og da ser man hvor komplisert dette begynner å bli. Det er vanskelig å få dette til å gå opp ideologisk og når man da blander inn en uendelig rekke personkonflikter, så er det ikke rart det går galt. Det er mange fronter i SIAN. Mange, mange fronter…

   Og så til ditt spørsmål om persiske damer i SIAN er rasistiske. Det vet jeg faktisk ingenting om. Det jeg kan si på generell basis er at jeg har nokså stor forståelse for at mennesker som har flyktet fra et regime er nokså sinna på det regimet. Og jeg støtter på ingen måte regimet i Iran. Men det er lov å holde flere tanker i hodet samtidig. At regimet i Iran er som det er betyr ikke at man har rett til å si at ISLAM er eller at MUSLIMER er. Her er det veldig mange nyanser.

   Jeg ser for eksempel ingen motsetning i å være glad i både islam og muslimer og samtidig kjempe mot de regimer, islamske og andre, som bryter menneskerettighetene. Jeg ønsker heller ikke å innføre sharialovgivning i Norge med det første. Og jeg har faktisk snakket med nokså mange persiske kvinner (og kvinner fra andre nasjonaliteter rundt omkring i verden).

   • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 18:48 //

    Det er riktig at det i SIAN er noe delte meninger om hvilke former for islamisering som skal angripes før de andre formene, og hvor hard retorikk man skulle bruke. Særlig dette siste var silkefrontens kjepphest. For eksempel er det enkelte som har tilbøyelighet til å lettere akseptere Islam sitt kvinnesyn fordi det ikke rammer ens nærmeste (ennå), mens halal er utålelig fordi en er dyrevenn. SIAN sin holdning er at ethvert uttrykk for islamisering er uvelkomment, uansett om det rammer mennesker, dyr eller islamister.
    SIAN har all rett i verden til å si at «Islam er….». Dette fordi vi baserer våre påstander på islams hellige skrifter. Vi tar dem rett&slett på ordet. Det er det mange muslimer som har tungt for å svelge. De er jo vant til at journalister og politikere lar dem feilinformere og tåkelegge muhammeds budskap.
    SIAN angriper islam, ikke muslimer. Når det er sagt kunne jeg nok ønsket meg at de såkalte moderate muslimer kunne stukket frem hodet litt i norsk samfunnsdebatt, hvis de finnes.
    Regimet i Iran gir oss all mulig rett til å påstå at «Islam er…». Det er jo prestestyrt for svingende. Folk henges i hopetall for forbrytelser mot Gud.
    Nå er jo Iran i selskap med temmelig mange islamske land, som daglig viser oss hva islam er. Egentlig burde det vært helt unødvendig med grupper som SIAN. Muhammedanerne klarer jo godt nok å vise dette selv. Når en muhammedansk fraksjon har nedkjempet en annen (som selvfølgelig brøt menneskerettighetene da disse ikke er approbert av muslimene) – erstattes det gamle regimet av et nytt som er like ille eller verre.
    Vold er muhammedanernes prefererte metodikk for løsning av problemer. Dette var Muhammeds oppskrift og alle gode muslimer følger ham fordi han er det ultimate forbilde for menneskeheten.

    • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 19:36 //

     Her kommer du med mange påstander som tilsynelatende er helt greie, men så var det bare det at….
     Islams kvinnesyn… hvilket av kvinnesynene da? Det finnes faktisk flere å velge mellom og det er fult mulig å være både muslim og feminist f.eks. Da kan faktisk velge om du vil være feminist og gå tilbake til orginalkildene for å legitimere et slikt syn, eller om du mener islam trenger reformasjon. Begge disse synene finnes innen islam.
     Det finnes muslimske feminister som kjemper både for og imot bruk av hijab. I SIAN (facebooksiden) finnes mennesker som hevder (og andre mennesker som har forsøkt) qt det er greit å rive hijaben av muslimske jenter. At det er en frihetskamp. For meg vil det alltid være et overgrep. Kvinner, muslimske som andre, greier faktisk helt fint å kle på seg, eller av seg helt på egenhånd.
     SIANs syn på disse komplekse spørsmålene er fordummende og basert på kunnskapsløshet både om religion og om kultur.

     Og når det gjelder striden om SIANs retorikk. Jeg kjenner hverken deg eller ny leder spesielt godt, men i styret med dere sitter det personer som mener at en grei retorikk er å støtte ABB, i handling… og så har dere Kaspar… Slikt blir det kaos av. Rasistisk kaos.

     Og så var det disse, våre venner, dyrene. Der støtter mange SIAN medlemmer Kosherslakt og hyler opp om halalslakt. Da handler det ikke om dyrevelferd. Og så et lite hjertesukk om dyrevelferd. Om man skal snakke om det. Snakk om hvordan dyr lever, om transport, om manglende sollys, om mangel på naturlighet… Det er mye man kan snakke om når det gjelder vårt industrilandbruk. Halalslakt blir brukt som en unnskyldning. Det er ikke dyrene som er viktige her. Da hadde man begynt i en annen ende.

     Og så har vi Koranen. Jeg har lest både den og Bibelen. Krig og kjærleik finnes i dem begge. En mann jeg kjenner sa engang at Koranen er som en uvillig elskerinne som skjuler sin skjønnhet. At man kan lese den 100 000 ganger og likevel ikke forstå hva den sier. Han sa dens skjønnhet ikke kunne oversettes. Han sa den kun kunne forstå av et åpent, kjærlig hjerte. Jeg tror han har rett. Jeg tror religiøse skrifter er sånn. Jeg tror ikke de er ment å bli forstått bokstav for bokstav. I forhold til Koranen så er det vel nokså vanlig å si at den kun kan forstås i sammenheng med hadith. Det er en forståelse SIAN glemmer…

     Det finnes mange land jeg vil kalle udemokratiske i verden. Ikke alle av disse har en muslimsk flertallsbefolkning. Hvordan man forstår Muhammed som forbilde og det fremste mennesket kommer forresten an på hvordan man forstår Koran og Hadith… og det varierer altså mye.

     Når det er sagt så er det punkt jeg møter SIAN på. Menneskerettigheter i Iran er ett av disse. Vi møtes bare med helt ulike forutsetninger og av helt ulike årsaker.

     • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-04 kl 20:45 //

      Islams kvinnesyn ja…. kan du nevne ett eksempel på opphøying av kvinnen i islam? Jeg tar gjerne i mot henvisning til vers. Det er tillatt å ha flere koner, gifte seg med småjenter, denge kjerringa, ulik rett til skilsmisse for mann/kvinne, urettferdige arveregler, kvinnens vitnemål er verdt halvparten av mannens pga hennes begrensede mentale kapasitet osv.

      Sammenligningen av bibel og koran du foretar er så forenklet at den blir helt feil. Artikkel 1 i
      menneskerettighetserklæringen er synkronisert med den universelle etiske regel som også finnes i kristendommen: Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. I artikkel 1 i menneskerettighetserklæringen heter det:
      «Menneskene bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.». Akkurat det samme uttrykker kristendommen. Vil du hevde at Koranen eller andre hellige islamske skrifter inneholder noe som kan sammenlignes med dette? Nei – vennlighet kjærlighet og omtanke fra muhammeds følgere er forbeholdt kun de rettroende. Der har du den fundamentale forskjellen på islam og siviliserte trosretninger / ateisme.

 8. AvatarStig Andersen // 2014-04-04 kl 19:29 //

  Her er det mye fakta feil som vanlig og et typisk eksempler på å sverte istedenfor å finne ut av fakta om hva som hendte. Det ble sendt ut over 100 innkallelser til årsmøtet og alle som kom til årsmøtet ble sjekket om de hadde betalt kontingent. Det var folk fra den tapende part som satt og tok imot medlemmer som kom til årsmøtet. Det som blir kalt silkefronten tapte et demokratisk valg og i sinne kommet opp med mange usaklige myter om juks og kupp og at de som er i SIAN nå er nazister og rasister.
  Flere av de som tapte var administratorer på SIAN facebook. Jeg skrev til de etter flere dager og utallige forsøk på å få kontakt med dem over telefon et brev der jeg sa at jeg skjønte at de var skuffet, men at alle regler har blitt fulgt. Jeg ba om kontroll over gruppa som tilhører SIAN men de ville ikke høre. De la til flere admins inkludert en Hells Angels person ved navn Harald.B. Moen. Denne personen er visst god venn med Ronny Alte og det er rimelig sikkert at det er han som har slettet brukerne siden medlemmer ble slettet bare en time etter at han ble admin.
  De samme admins er nå admins på den nye facebook gruppa «VIS». Så du ser at de som skriker moderasjon og ja til demokrati (demokrati er et av nøkkel verdiene til den nye gruppa «VIS») er de menneskene som bryter disse verdiene mest.

  Når det gjelder verdiene som dere mener SIAN står for så tar dere også her feil. Dere kaster rundt dere ord som nazisme og rasisme men har liten til null kunnskap om hva dette går ut på.
  Rasisme kortet blir brukt uansett om det er grunnlag for motstanden vår eller ikke. Jeg fatter ikke hvor dere får kunnskapen deres om islam fra, men synes dere at islam passer in i det Europa vi er vant med. Tilfører islam noen verdier som dere setter pris på. Dere har aldri spurt dere selv om hvorfor er det så mye problemer i muslimske land?. Tror det at det bare er tilfeldig. Kanskje det bare er uflaks. Nei. Så lett er det ikke. det er de grunnleggende islamske verdiene som fører et land ut i ulykke.
  Det jeg ikke skjønner med dere er at dere tror at verdigrunnlaget som Norge er basert på og som har gjort Norge til det landet det er, er en konstant. Alle oppegående personer vet at det verdigrunnlaget som et land er basert på er en konsensus blant de menneskene som bor der. Så endres denne befolkningen, så endrer verdigrunnlaget som landet baserer se på. Dette ser man eksempler på i mange Europeiske land nå spesielt Frankrike, England og Sverige
  Dette er grunnet til at SIAN er imot islam og muslimer som praktiserer islamske verdier som påvirker de verdiene som dette landet er tuftet på og som de fleste av oss tar for gitt. At det har blitt sagt ting igjennom SIAN’s historie som ikke har vært heldig, er ikke å komme foruten . Men det gjør ikke kampen noe mindre viktig. Jeg skal endre budskapet til SIAN så vi skaper mer refleksjon i befolkningen og at toleransen til folk vil gjøre at verdiene de fleste av oss står bak vil forvitre . Det er lov å si nei uten å være rasist.
  Ang. anklager om nazisme så er det noe jeg ikke gidder å svare på. Dette bare beviser at man har så liten historiekunnskap og ikke ser de store forskjellene at sammenligningen er helt håpløs.
  Jeg er ikke Arne Tumyr og visse ting vil endres på, men dette skal ikke komme på bekostning av de grunnverdiene vi har i SIAN
  Stig Andersen
  Leder i SIAN

  • AvatarShoaib73 // 2014-04-04 kl 23:26 //

   Vi får jo se hva dere kommer med, men så langt er jeg ikke optimist når det gjelder å ikke se rasistisk vås om muslimer fra SIANs side. Alltid klar til å bli overrasket dog …

   • AvatarStig Andersen // 2014-04-05 kl 00:39 //

    Du vil nok få merke at det ikke blir like lett å sette rasist merke på oss i fremtiden. Alle dine påstander vil bli knust med fakta og empiri. Media fokus og debatt er ting jeg skal jobbe mye med, så gjør deg klar til debatt der rasisme kortet ikke fungerer og der argumentene dine vil bli plukket fra hverandre grundig. Vi sees.

    • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-05 kl 04:38 //

     Vi er mange som håper at det er riktig det du skriver. Det er kjempebra om SIAN tar et oppgjør med rasismen og hatet dere har eksponeret andre menneske for og streber etter å bli en seriøs organisasjon. Men per dags dato er dere det ikke. Per dags dato er SIAN til høyeste grad en rasistisk bande. Det nye styret består for øvrig ogsåav en rekke personer som har kommet med grove og rasistiske utsagn tidligere, blant annet over sosiale medier og i kommentarfeltene. De må regne med å bli eksponert for dette nåsom de har gått inn i officielle roller i organisasjonen. Det er heller ikke mer enn rimelig syns du vel? Som ny leder i SIAN, som hevder at det ikke skal finnes toleranse for rasisme i SIAN, så regner jeg med at dette også er noe du ønsker velkomment?

    • AvatarShoaib73 // 2014-04-06 kl 21:50 //

     Det var jo svært så fredlig retorikk … «knust med fakta og empiri». Men hvis du innser at det tidligere var lettere å sette rasistmerket, så er det bare et lite steg til som skal til før du ser at det muligens kanskje hadde pittelitt å gjøre med at det faktisk var nettopp fordi det var rasisme. Om dere greier å unngå det i fremtiden er jeg faktisk ganske glad til jeg …

   • AvatarBarfotes // 2014-04-05 kl 01:52 //

    Nå har jeg ingen tilknytning til Sian whatsoever, men er virkelig å være muslim en etnisitet? Var de som kritiserte og dermed bidro til å reformere kristendom og kristne verdier og bidro til at vi fikk feks kvinnelige prester rasister? Bør man ikke være litt mer presis i ordbruken når man representerer en organisasjon som du gjør? Eller er denne stigmatiserings-agendaen ARSs eneste bidrag til offentligheten?

 9. Vel det er ikke helt riktig det som skrives her, jeg har sagt «at jeg ikke ut fra dagens ståsted ikke har tillitt til SIANs nye styret», eller for å benytte ordene som er utvekslet og ikke kun er tanker ut fra en status: Det er nå opp til det nye styret å gi meg grunn til å ha tillitt til dem og det samme gjelder «silkefrontens» nye gruppe/styret.
  Jeg har ikke tillitt til verken dagens styret i SIAN eller den nye gruppen i «silkefrontgruppa», men skal bli spennende å se hva slags utvikling dette som nå har skjedd vil kunne få. Skal slett ikke se bort fra at dette er til det fordel for alle parter i det islamkritiske miljøet 😉

  Ha en flott helg!

  • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 21:38 //

   Dette er et direkte sitat fra din facebookside. Postet 29.mars

   Etter
   opplysninger om at SIAN ble «kuppet» av en ledelse jeg ikke kan støtte
   er SIAN historie for meg. Jeg kan ikke støtte en gruppe der personer i
   ledelsen har rasistiske meninger, jeg kan ikke støtte en gruppe som har
   som mål å predikere religion, jeg kan rett og slett ikke støtte dagens
   utgave av SIAN.
   Det vurderes fortløpende å starte opp en ny organisasjon innen kort tid, skal bli spennende å se hva som skjer nå.

   Men som sagt jeg støtter IKKE dagens styre i SIAN.

   • Korrekt, du sier det selv! Det er kopi fra en Facebook status, men er det slik dere sitter å kokkelerer forstår jeg jo hvorfor resultatet er Lapskaus!
    Den dagen dere kan inne at ting ikke kan forklares i en enkelt FB status blir jeg imponert, som det står innledningsvis baseres den FB statusen på den informasjonen jeg hadde den gangen.
    Og ut fra den FB statusen har jeg snakket med folk i begge leire for å forsøke å finne ut hva som egnt er greia og hvordan tenker de fremover… Jeg er mest opptatt av hva fremtiden vil vise!

    • AvatarShoaib73 // 2014-04-04 kl 23:32 //

     Så det du mener er at du har endret mening ettersom du fikk mer opplysninger. Helt ok. Men artikkelen synes å ha sitt på det tørre utfra hva du hadde uttalt på det tidspunktet den ble skrevet. Vanskelig å skrive hva du, eller noen andre, vil mene i fremtiden.

     Jeg skjønner godt at man endrer standpunkt, men heller enn å kritisere artikkelen vil jeg tenke en saklig opplysning om at man hadde basert seg på mangelfull eller gal info, og at man nå skifter mening eller om det er av helt andre grunner er det beste. Artikkelforfatteren vil trolig sette pris på en slik oppdatering av hva du nå mener, samt eventuelle senere justeringer …

     • AvatarKjersti Opstad // 2014-04-04 kl 23:39 //

      Ja, for all del. Jeg har ingenting i mot at du endrer mening. Det skal du få gjøre helt som du selv vil med Ronny 😀

     • AvatarShoaib73 // 2014-04-05 kl 00:01 //

      På flere punkter vil vi jo gjerne oppfordre deg til å endre mening også! 😀

     • Jeg skal svare hva jeg NÅ mener jeg, men å basere en artikkel på en enkelt FB status blir litt som det dere kritiserer oss for, å ta ting ut av sammenheng…
      Men Kommer en artikkel så fort den er klar og den blir nok ikke like godt mottatt blant fundamentalister som ikke har annet å henge meg ut for enn at jeg spiste av respekt for de som inviterte pizza…

     • AvatarShoaib73 // 2014-04-06 kl 21:31 //

      Bra! Nå er jeg uenig, man former inntrykk over tid .. men det er ikke så viktig. Mener du noe annet nå, er det dêt vi må forholde oss til … Leste «Venstreekstremister jubler sammen med islamistene» på din side, en på mange måter interessant artikkel. Eneste problemet er at jeg ikke ser noe til hverken jublende islamister eller venstreekstreme, så overskriften lover noe jeg ikke finner igjen i artikkelen. Men forøvrig en helt grei dokumentasjon nettopp av den krangelen også Kjersti har skrevet om.

      Til sist, helt idiotisk angrep på deg vedr «terroristfôr», jeg ville heller se det som normal folkeskikk fra din side, og når de angriper deg på det sier de igrunn mest om seg selv. Slikt blir bare for dumt.

   • Hvor ble det av svaret mitt med at ikke alt her i verden dreier seg om FB statuser?

 10. AvatarBarfotes // 2014-04-05 kl 02:19 //

  Artikkelforfatteren hopper bukk over er at islam har en politisk (slag) side som det er all mulig grunn til å være kritisk til. På samme måte som det også er all mulig grunn til å være kritisk til feks nazisme. At artikkelen lar være å argumentere men kun bruker stigmatiserings-strategier med hyppig bruk av begrepet rasisme, bidrar ikke akkurat til lesverdigheten for å si det forsiktig.

  • AvatarMagnus Eriksson // 2014-04-05 kl 19:39 //

   Men du er ikke kritisk til nazisme Barfotes. Derimot er du kritisk til oss som jobber mot nazisme. Jeg husker deg nemlig fra Fyret-avsløringene, hvor Radikal Portal viste hva slags nettsted det var.

   • AvatarLars_Thorsen // 2014-04-05 kl 22:18 //

    Hva barfotingen mener om nazisme er da helt irrelevant. Du tar jo i bruk nettopp stigmatiseringsstrategien barfotingen kritiserer dere for i innlegget ovenfor. Du har en jobb å gjøre på det retoriske plan dersom du ønsker å bli tatt alvorlig av andre enn dine meningsfeller.

Kommentarfeltet er lukket.