En trussel mot Europa?

Illustrasjonsbilde. Foto: Steve Hillebrand

På gulvet her står det en liten gutt opp-ned og forsøker å gå på hendene. Han liker seg egentlig aller best opp ned om dagen. 39 % av mine landsmenn mener at han er en trussel mot Europa. De kjenner ham ikke, men sånn er det altså de tenker og snakker om ham.

Kjersti Opstad
Om Kjersti Opstad (34 artikler)
Kjersti Opstad er cand.mag. og karriereveileder. Hun har jobbet med integrering, sosialt arbeid og undervisning.

Jeg har akkurat lagt den fra meg, HL-senterets rapport om Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Og i det jeg legger rapporten fra meg så lyser spørsmålet mot meg. Hva tenker jeg på?

Jo, altså… tenker og tenker … Jeg tror jeg mest føler. Ren frykt over mine landsmenns holdninger. På gulvet her står det nemlig en liten gutt opp ned og forsøker å gå på hendene. Han liker seg egentlig aller best opp-ned om dagen.

34,1 % av mine landsmenn har utpregede negative holdninger til ham. De kjenner ham ikke, men sånn er det altså de tenker og snakker om ham.

39 % av mine landsmenn mener at han er en trussel mot Europa. Her om dagen slo han hjul utenfor BurgerKing. Man kan kanskje argumentere for at han var en trussel mot uforsiktige forbipasserende, men Europa som helhet tror jeg er trygge.

42 % mener at han ikke vil integrere seg i Europa. Også han som spør minst 400 spørsmål om dagen om hvordan ting fungerer og er og lærer i lynets hastighet. Nettopp for å integrere seg og bli som en av de andre barna.

48 % mener at det er hans egen skyld. At de tenker som de gjør… om ham.

19,6 % ønsker ikke å ha ham som nabo, eller som venn. Også han da. Han som er verdens beste og mest omtenksomme venn…Han som savnet venner så høyt da han kom hit og som nettopp nå har greid å finne noen.  Han som er oppvokst med at naboer er litt som familie, de også… og at han må bry seg om dem. Og det gjør han.

26,6 %, over en av fire av dere føler motvilje mot ham, bare fordi han er den han er. Jeg forstår ikke hvordan noen kan føle motvilje mot ham. Noen i hele verden. De kan iallefall ikke ha hørt ham le.

Så hva tenker jeg på? Når sant og si, så tenker jeg at folk er temmelig uvitende og gærne… og at det er en farlig kombinasjon som vi må gjøre noe med. Med en eneste gang. For atte nemlig. TENK! Det tenker jeg på.

Tallene er hentet fra HL-senterets rapport og viser vårt syn på muslimer i år. For et videre innblikk i hva rapporten sier, og ikke sier, noe om anbefaler jeg å ta en tur innom HL-senterets internettsider. Denne rapporten inneholder viktig kunnskap om vårt samfunn i dag. Det er også den første faktiske målingen vi har om bla muslimers holdninger til jøder. Alt som har blitt sagt om temaet frem til nå har kun vært basert på synsing. Tallet er høyt. 28,9 % av muslimer med botid over fem år i Norge (og som har besvart denne undersøkelsen) støtter negative påstander mot jøder, mens 8,3 av befolkningen forøvrig støtter det samme. Når det gjelder ønsket om sosial avstand ligger muslimers holdninger til jøder mer på linje med befolkningen forøvrig. Rapporten sier også noe om antisemittisme og muslimhat som beslektede fenomener, mer enn motpoler som de ofte har blitt forsøkt fremstilt som. En høy andel både jøder og muslimer ser også ut til å ønske å samarbeide med hverandre for å bekjempe disse holdningene i samfunnet, men muslimers holdninger til jøder blir trukket frem som et mulig hinder i så måte. Jøder i undersøkelsen er betydelig mye mindre skeptisk til muslimer enn befolkningen forøvrig.

Det er også verdt å trekke frem skrekktallene som sier at 12 % i befolkningen som helhet og hele 20 % av muslimske respondenter støtter påstanden: “når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares”. At en så høy andel av befolkningen vår legitimerer angrep på norske jøder på bakgrunn av en stats handlinger er uholdbart.

Tallene for spesielt muslimhat er svært høye i denne undersøkelsen. Skremmende høye. Vi har de siste årene sett innvandring og spesielt muslimsk innvandring bli brukt i politisk mobilisering fra partier på den politiske høyresiden. Hvilken rolle har regjeringspartienes egen retorikk hatt i utviklingen av de holdningene til muslimer som vi ser i denne undersøkelsen? Og hvordan kan vi videre ha tillit til at de vil ta denne problematikken på alvor og bekjempe dette, når deres egen retorikk trolig har hatt stor betydning i å forsterke den?

Tallene er et sykdomstegn for vårt samfunn. Tallene er uakseptable. Både muslimer og jøder er våre medborgere. Våre medborgere skal ikke føle at de må skjule sin religiøse tilhørighet for å oppleve seg trygge, slik både jøder og muslimer i Norge nå gjør. Det er uakseptabelt. Her må vi alle gå i oss selv. Hvordan står det til i vårt eget holdningsbarometer? Er vi en del av problemet eller er vi en del av løsningen?

Han sover nå, opp ned-gutten. Det er ditt ansvar at han får vokse opp i et samfunn som aksepterer og inkluderer ham og som møter ham som et individ og ikke med fordommer basert på din fremmedfrykt og din antipati mot en gruppe.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.