En trussel mot Europa?

Illustrasjonsbilde. Foto: Steve Hillebrand

På gulvet her står det en liten gutt opp-ned og forsøker å gå på hendene. Han liker seg egentlig aller best opp ned om dagen. 39 % av mine landsmenn mener at han er en trussel mot Europa. De kjenner ham ikke, men sånn er det altså de tenker og snakker om ham.

Kjersti Opstad
Om Kjersti Opstad (35 artikler)
Kjersti Opstad er cand.mag. og karriereveileder. Hun har jobbet med integrering, sosialt arbeid og undervisning.

Jeg har akkurat lagt den fra meg, HL-senterets rapport om Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Og i det jeg legger rapporten fra meg så lyser spørsmålet mot meg. Hva tenker jeg på?

Jo, altså… tenker og tenker … Jeg tror jeg mest føler. Ren frykt over mine landsmenns holdninger. På gulvet her står det nemlig en liten gutt opp ned og forsøker å gå på hendene. Han liker seg egentlig aller best opp-ned om dagen.

34,1 % av mine landsmenn har utpregede negative holdninger til ham. De kjenner ham ikke, men sånn er det altså de tenker og snakker om ham.

39 % av mine landsmenn mener at han er en trussel mot Europa. Her om dagen slo han hjul utenfor BurgerKing. Man kan kanskje argumentere for at han var en trussel mot uforsiktige forbipasserende, men Europa som helhet tror jeg er trygge.

42 % mener at han ikke vil integrere seg i Europa. Også han som spør minst 400 spørsmål om dagen om hvordan ting fungerer og er og lærer i lynets hastighet. Nettopp for å integrere seg og bli som en av de andre barna.

48 % mener at det er hans egen skyld. At de tenker som de gjør… om ham.

19,6 % ønsker ikke å ha ham som nabo, eller som venn. Også han da. Han som er verdens beste og mest omtenksomme venn…Han som savnet venner så høyt da han kom hit og som nettopp nå har greid å finne noen.  Han som er oppvokst med at naboer er litt som familie, de også… og at han må bry seg om dem. Og det gjør han.

26,6 %, over en av fire av dere føler motvilje mot ham, bare fordi han er den han er. Jeg forstår ikke hvordan noen kan føle motvilje mot ham. Noen i hele verden. De kan iallefall ikke ha hørt ham le.

Så hva tenker jeg på? Når sant og si, så tenker jeg at folk er temmelig uvitende og gærne… og at det er en farlig kombinasjon som vi må gjøre noe med. Med en eneste gang. For atte nemlig. TENK! Det tenker jeg på.

Tallene er hentet fra HL-senterets rapport og viser vårt syn på muslimer i år. For et videre innblikk i hva rapporten sier, og ikke sier, noe om anbefaler jeg å ta en tur innom HL-senterets internettsider. Denne rapporten inneholder viktig kunnskap om vårt samfunn i dag. Det er også den første faktiske målingen vi har om bla muslimers holdninger til jøder. Alt som har blitt sagt om temaet frem til nå har kun vært basert på synsing. Tallet er høyt. 28,9 % av muslimer med botid over fem år i Norge (og som har besvart denne undersøkelsen) støtter negative påstander mot jøder, mens 8,3 av befolkningen forøvrig støtter det samme. Når det gjelder ønsket om sosial avstand ligger muslimers holdninger til jøder mer på linje med befolkningen forøvrig. Rapporten sier også noe om antisemittisme og muslimhat som beslektede fenomener, mer enn motpoler som de ofte har blitt forsøkt fremstilt som. En høy andel både jøder og muslimer ser også ut til å ønske å samarbeide med hverandre for å bekjempe disse holdningene i samfunnet, men muslimers holdninger til jøder blir trukket frem som et mulig hinder i så måte. Jøder i undersøkelsen er betydelig mye mindre skeptisk til muslimer enn befolkningen forøvrig.

Det er også verdt å trekke frem skrekktallene som sier at 12 % i befolkningen som helhet og hele 20 % av muslimske respondenter støtter påstanden: “når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares”. At en så høy andel av befolkningen vår legitimerer angrep på norske jøder på bakgrunn av en stats handlinger er uholdbart.

Tallene for spesielt muslimhat er svært høye i denne undersøkelsen. Skremmende høye. Vi har de siste årene sett innvandring og spesielt muslimsk innvandring bli brukt i politisk mobilisering fra partier på den politiske høyresiden. Hvilken rolle har regjeringspartienes egen retorikk hatt i utviklingen av de holdningene til muslimer som vi ser i denne undersøkelsen? Og hvordan kan vi videre ha tillit til at de vil ta denne problematikken på alvor og bekjempe dette, når deres egen retorikk trolig har hatt stor betydning i å forsterke den?

Tallene er et sykdomstegn for vårt samfunn. Tallene er uakseptable. Både muslimer og jøder er våre medborgere. Våre medborgere skal ikke føle at de må skjule sin religiøse tilhørighet for å oppleve seg trygge, slik både jøder og muslimer i Norge nå gjør. Det er uakseptabelt. Her må vi alle gå i oss selv. Hvordan står det til i vårt eget holdningsbarometer? Er vi en del av problemet eller er vi en del av løsningen?

Han sover nå, opp ned-gutten. Det er ditt ansvar at han får vokse opp i et samfunn som aksepterer og inkluderer ham og som møter ham som et individ og ikke med fordommer basert på din fremmedfrykt og din antipati mot en gruppe.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

7 kommentarer på En trussel mot Europa?

 1. AvatarJallaman // 2017-12-06 kl 14:25 //

  Denne gutten er ingen trussel mot rikets sikkerhet. Men det er lite hensiktsmessig å hjelpe fattige i Afrika ved å ta de inn i høykostlandet Norge.
  Det blir som å behandle kreft med plaster.
  Det hjelper ikke de underliggende problemene i Afrika. For prisen av å ta inn en flyktning i Norge kan vi hjelpe 100 personer i hjemlandet istedet.

  • Såvidt jeg husker dro flyktningestrømmene inn i Europa seg godt over millionen i den siste store bølgen.
   Ca. 95% var unge menn i sin beste alder. Mange advarte om at en del av disse flyktninge var IS-soldater på vei til oppdrag i Europa.
   Det har vi senere fått bekreftet i mange sammenhenger.
   Da blir det spesielt om du kan slå fast hvem som er, og hvem som ikke er noen trussel mot rikets sikkerhet.
   Med slik kompetanse bør du ha en stor framtid i Politiets Utlendingsavdeling eller i Politiets sikkehetstjeneste.

 2. Kjerrti Opstad har tydeligvis et behov for å forstå ting. Og da hjelper det lite med å søke tilflukt i sitt følesesliv, eller å skyve et lite barn foran seg.
  Du kan jo begynne å tenke på at veldig mange av dem som senere reiste til Syria som IS-soldater fra Norge kom som små, søte gutter og jenter, fulle av spørsmål og livsglede.
  Men du vet kanskje svaret på hvorfor de ble som de ble? Var ikke den norske urbefolkning snille og greie nok mot dem?
  Det er mange selvpiskere i Norge som tenker sik på det.
  For egen del er jeg mer nysgjerrig på hvorfor det har utviklet seg slike negative holdninger til muslimer i Norge? Da de første kom på 1970-tallet var det kun et mikrskopisk antall her i landet som ante hva islam og muslimer var.
  Årsaken til at de kom hit var rett og slett fordi det ikke ble krevd visum for borgere fra Pakistan den gangen. Eventyrfortellerne kan berette om at de ble invitert hit for å jobbe. Men det var og blir et rent eventyr.
  I begynnelsen oppførte de seg som andre folk, de som fikk jobb var ute og drakk øl med gutta etter arbeidstid også videre. Helt til antalle nådde en slags første kritiske masse. Da føyk moskeene opp, da fikk vi andre vårt pass påskrevet fordi vi ikke levde som de «retttroende», da ble det krevd rett til halakjøtt, da ble det plutselig problemer for muslimske unger på skolen, særlig for jentene osv.
  Samt en rekke andre problemer som folk flest fikk mitt i fleisen av «våre nye landsmenn».
  Så de negative holdningen folk har til innvandrer, da særlig muslimer er fundert på skikkelig godt empirisk grunnlag.
  Jeg er nesten forbauset over at de negative prosentandelene ikke er høyere, men det skyldes nok at spørreundersøkelsen sikkert omfatter områder som foreløpig har blitt spart for noen særlig mengde muslimske innvandrere.
  Så din lille søte gutt er nok bare en my muslim «in the final analysis» Muligens kan Norge som vi kjenner det fortsette om vi begrenser antallet muslimer tilstrekkelig, men jeg tror det toget er gått.
  Du er kanskje fornøyd med å beholde den geografiske og geologiske utformingen av landet, og da er du i den heldige situasjonen at du får ønsket ditt oppfyllt
  Men jeg tipper på at alle andre «norske» kjennetegn av sosial, kulturell, samfunnsmessig og organisatorisk art vil forsvinne.
  Hvorvidt nordmenn vil få noen plass i dette fremtidslandet vet jeg ikke, men jeg tror det er små sjanser for det. Den beste sjansen er vel at norske kvinner gifter seg med muslimske innvandrere. Det er jo en måte å bevare en slags norskhet på.
  Jeg har litt problemer med å se at nordmenn i sin alminnelighet vil avfinne seg med å få et annenklasses stempel i det nye Norge, men slik er det i andre muslimske land. Og Norge vil helt sikkert bli muslimsk. Det er bare å legge sammen innvandringen, og beregne fødselsratene det, så gir svaret seg selv. Og da kan vi lure på hvor de nordmenn som ikke vil bli her vil ta veien?.
  Framtida blir spennende den. Både for dem som kommer, og for oss som bor her.

 3. AvatarLadyLiberty // 2017-12-06 kl 17:35 //

  «På gulvet her står det en liten gutt opp-ned og forsøker å gå på hendene. Han liker seg egentlig aller best opp ned om dagen. 39 % av mine landsmenn mener at han er en trussel mot Europa. »

  Nå må dere skjerpe dere med denne infantile poseringen!! Dere vet like godt som alle andre at folk blir myrdet og voldtatt i ekstreeeeeemt uproporsjonal hyppighet av muslimer, og at det er dette folk svarer på i undersøkelsen. Dere skjønner like godt som alle andre at vanlige folk ikke tror at denne ungen nødvendigvis blir en terrorist eller voldtektsmann, men at nordmennene i undersøkelsen snakker om statistiske grupper og handlingsmønstre.

  Fremfor å prøve å innbille dere selv om at dere blir moralsk overlegne ved å leke barn ved å si «Jeg ønsker bare at alle skal være snille, jeg» bør dere ha ryggrad nok til å erkjenne at vi har et enormt problem, og at det bør jobbes mot en løsning (og nei, selvfølgelig ikke gassing av muslimer e.l. totalitære ting. Nyanser, folkens.)

 4. De er selvfølgelig ingen trussel. Det er visse antisemittiske ideologier som er en trussel.

 5. AvatarMr Sentenza // 2017-12-07 kl 09:34 //

  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinating-map-of-the-worlds-most-and-least-racially-tolerant-countries/?utm_term=.8fd2f821849c

  For å sette det i sammenheng vil jeg minne om denne oversikten over rasisme på verdensbasis.

  35 % har vel ikke problemer med den gutten, eller forsåvidt hudfargen til han gutten (jeg vet det egentlig er dit der dere beveger dere). Det er like mye Islam som lager et oss-dem forhold her. Det er bare å se de man blir godt kjent med av innvandrere er veldig sekularisert og har beveget seg langt bort fra politisk Islam, gjelder hvertfall meg. Det samme gjelder forsåvidt mine egne kristenborgere, dog det er jo veldig få igjen som er kristen på samme måte som muslimer flest er muslimer. Islam er vanskelig religion å sekularisere, hvertfall så lenge det bortimot ikke går an å kritisere den uten å bli anklaget for muslimhat, merkelig nok er det slik i alle vestlige land, mens man kan si i Øst-Europa er det muligens gått litt i gal retning andre veien.

  Jeg har alltid hatt et problem med kristendommen, men har da aldri blitt anklaget for å spre kristenhat?! Den her dobbeltstandarden må bort, dog jeg har ikke forhåpninger om at det skjer på kort sikt.

  Hvis vi fra starten av hadde normal religionskritikk og moralsk pekefinger i norsk media og offentlighet generelt mot innvandrere som kommer fra litt bakvendte samfunn, så ville langt flere blitt integrert og trivdes godt her, vi ville hatt et langt bedre samfunn, og det ville vært mye mindre «hat». Nå er vi litt stuck mellom en rock & a hard place…

 6. Jeg tenker problemet er at mange forholder seg lite til fakta, og lar frykt styre mye av hvordan man tenker

Kommentarfeltet er lukket.