En liten friskusliste

Foto: Kjetil Ree

Vår påtroppende statsminster kaller en politisk motstander "en liten friskus" etter å ha fastslått at Frp er et høyrepopulistisk parti. Det ligger an til å bli flere friskuser med ministerposter.

De fleste har vel nå fått med seg at Heikki Holmås sin karakteristikk av Fremskrittspartiet som høyrepopulistisk, satt det Solbergske sinn i kok her forleden: ”Heikki er en liten friskus, men han passer av og til ikke munnen sin for å si det rett ut”, sa Høyre-lederen, som mente at ministeren burde be FrP om unnskyldning.

Det er kanskje flere som burde be om unnskyldning å dømme ut fra listen under, for eksempel Høyres Torbjørn Røe Isaksen, som omtalte Frps nestleder, Per Sandberg som “den utilslørte rasismens yppersteprest”.

10 små friskuser:

1. Trine Skei Grande fra Venstre, i kronikken Stueren Rasisme: (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Stueren-rasisme-6280170.html#.UjmaeGQpYVd)

“Vi kan avfeie Tybring-Gjedde som en ekstremist. Men unnfallenheten ser vi flere steder, og Tybring-Gjeddes holdninger finner vi igjen hos hans egen partileder. Siv Jensen kunne i radioprogrammet Politisk kvarter torsdag 5. mai fortelle oss at hun «på prinsipielt grunnlag» er imot muslimske privatskoler (dog ikke kristne sådanne), fordi: «… i alle andre deler av vårt samfunn stiller vi ekstremt strenge krav til mennesker som skal omgås barn. Det må man selvfølgelig også gjøre knyttet til skoleeiere og skoledrivere, fordi det skal gå et hundretall barn på en skole. På generelt grunnlag har Frp hele veien, og som eneste parti, sagt nei til muslimske skoler.» Det er et forbløffende utsagn.”

2. Michael Tetzchner fra Høyre om FrPs flyktninge- og asylpolitikk: (http://www.dagsavisen.no/samfunn/bryter-med/)

”Det ligger langt fra vår tenkning, jeg vil også si at det vil bryte med internasjonale konvensjoner Norge har skrevet under på.”

3. Torbjørn Røe Isaksen om FrPs forslag til forbud mot hijab i den norske skolen: (http://www.nettavisen.no/innenriks/article248320.ece)

“Det er denne typen rasistiske utsagn som viser hvor langt FrP står fra Høyre i viktige og helt grunnleggende verdier. Det er akkurat på bakgrunn av denne typen politikk at Høyre aldri, aldri vil kunne inngå et forpliktende samarbeid med FrP … Det at FrP vil frata enkeltmenneskets rett til ytringsfrihet og retten til å kle seg i hva man vil, er idiotisk nok. Men det som er verre er at FrP helt klart fører en gjennomført rasistisk politikk, når de utelukkende vil forby muslimske plagg.” I forbindelse med uttalelsen refererte Røe Isaksen til Per Sandberg som “den utilslørte rasismens yppersteprest”.

4. Abid Raja i kronikk om Per Sandberg og FrP: (http://morgenbladet.no/spaltister/2006/per_sandberg_en_bleik_feit_riking#.Ujmha2QpYVd)

“Vi kjenner Per Sandberg alle sammen; han er simpelthen belastet med svært fremmedfiendtlige holdninger.” “At partiet er grumsete og setter grupper opp mot hverandre for politisk vinning, er det ingen tvil om. Etter min mening er ryggraden til flere Frp-ere gjennomsyret av hat for innvandrere, utlendinger og flyktninger. De er ikke simple populister som formann Carl Ivar Hagen, noen er reinspikka gærne rasister. Det er på tide å kalle en spade for en spade.”

5. Per-Kristian Foss fra Høyre om Siv Jensens bruk av begrepet snikislamisering: (http://www.nrk.no/nyheter/1.6493505)

”Det har visse likhetstrekk med mellomkrigstidens frykt for andre minoriteter, i dette tilfellet jøder … Det er jo rett og slett ikke sant at det drives noen islamisering av det norske samfunnet … Det kan ha taktiske årsaker at hun forsøker å nøre opp under en slags motstand mot fremmede og mot islam. Jeg tror Sivs beskrivelse av virkeligheten er så langt fra sann, at det i seg selv også er uheldig.”

6. Bjørg Tørresdal fra KrF om FrPs forslag om å begrense antall asylsøkere til Norge til 100 per år: (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=531233)

”Dette minner om jødeparagrafen som engang var i Grunnloven. Det er skremmende at Frp kan innta en slik holdning.”

7. Venstres Trine Skei Grande om FrPs forslag om å stenge grensene for tiggere: (http://www.nettavisen.no/nyheter/article3618222.ece)

”Per Sandberg og Frp argumenterer for noe som ligner mistenkelig på en lovparagraf de fleste av oss er lite stolte av i norsk politisk historie.” (Henvisningen er, som i sitatet fra KrFs stortingsrepresentant, til grunnlovens jødeparagraf)

8. Høyres Jo Benkow om Fremskrittspartiets fremmedfiendtlighet: (http://www.siste.no/Innenriks/politikk/valg09/article4534358.ece) ”Jeg tror nok Frp har økt sin oppslutning på grunn av sin kritiske holdning til asylsøkere og flyktninger og fremmedfiendtlighet. Hvis de skal samarbeide med Høyre i regjering, forventer jeg at de demper tonen overfor våre nye landsmenn.”

9. Venstres Lars Sponheim om FrP ved forrige stortingsvalg: (http://www.venstre.no/artikkel/20558)

”Jeg er uenig i premisset om at FrP er et borgerlig parti. Det er et høyrepopulistisk parti.”

10. Lars Sponheim om Siv Jensens begrep snikislamisering: (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=547178)

“Det er ikke utviklingen av debatten som er problemet, men Siv Jensens utgangspunkt. Når hun velger et slikt nivå og antyder at det er fare for at norsk lov settes til side for sharia-lover, er utgangspunktet for debatten uansett meningsløs. Jeg har til gode å se noen reaksjoner som er på et så lavt nivå som utspillet hennes.”

Til syvende og sist – det ville jo være for galt ikke å nevne friskusene i FrP også. Her er de representerte i sin egen, helt spesielle “runner-up” klasse ved Per Sandbergs Facebook-uttalelser om UiB-professor Frank Aarebrot, som deltok på Frps pressekonferanse for utenlandske journalister:

27.07.2012: “At Frank Aarebrot er et talerør for AP er ingen overraskelse, han er vel endog medlem i AP. Dette har jeg påpekt ved den rekke anledninger. Pressen og journalistene ynder allikevel å omtale denne mannen som professor, valgekspert, forsker osv.”
Lenke: https://www.facebook.com/Per.Sandberg.FrP/posts/262756427167909?comment_id=1113299&offset=0&total_comments=52

25.08.2011: “AP-mannen Aarebrot er blitt valgkampens «ekspert». Han synser i alle retninger, og er stort sett på «egen planet», som utenriksminister Støre pleier å uttale. Aarebrot er rett og slett en forlenget arm av Arbeiderpartiet, litt usikker på hvorvidt AP deler AP-Aarebrots påstand om at pensjonistene er egoistiske og bortskjemte.”
Lenke: https://www.facebook.com/Per.Sandberg.FrP/posts/210371659016116

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned