Radikal Portal ser etter formidler til romfolk-prosjekt

Radikal Portal søker en kreativ formidler som kan løfte frem stemmer og problemstillinger fra romfolk som befinner seg i Norge. Vi tildeler 25.000 + 5000 kroner til den som gir oss den beste prosjektsøknaden til prosjektet.

Foto: Wolfgang Lonien

På norske gatehjørner ser vi romfolk som tigger, som ser fattigslige ut og som gjerne er fra Romania. Romfolket har blitt gjenstand for stigmatisering og hat. Ofte blir romfolk stemplet kollektivt som folk som stjeler, behandler barna sine dårlig eller lar bostedene sine forfalle. Man skal ikke grave dypt før man kommer over beskrivelser av sigøynere som arbeidssky, utakknemlige og tyvaktige.

Samtidig finnes det også en annen historie om rom, om deres rike kultur, om et folk som aldri har stilt krav på noe territorium i Europa og som er sanne paneuropeere.

Radikal Portal ønsker at sannere historier om folkegruppen skal formidles til den norske offentligheten. Vi ønsker å få fram menneskene, å ufarliggjøre ved å vise frem ansikter og navn. Vi vil fortelle historier om hvordan romfolk overlever og blir møtt, hva de tenker om det norske samfunnet og hva de ønsker og håper på.

Vi søker derfor en person til å belyse situasjonen til romfolket i Norge på en best mulig måte, i løpet av sommeren og frem til valgkampen.

Formidlingen kan skje med tekst, foto, film, intervju, reportasje, kommentar, eller en kombinasjon av disse. Vi har satt av 30.000 kroner (25.000 til honorar og 5000 til dokumenterte utgifter) til en ansvarlig prosjektleder (som fakturerer oss).

Prosjektperioden er fra 15. juni til 15. september. Resultater blir fortløpende publisert på Radikalportal.no i denne tiden.

Send søknaden til radikalportal@gmail.com innen 12. juni. Legg ved prosjektbeskrivelse på 2-3 sider, kortfattet CV og en relevant arbeidsprøve. For ytterligere informasjon, kontakt Olav Elgvin (979 68 950/olavelg@gmail.com).

——

Radikal portal er et partipolitisk uavhengig nettsted drevet av personer som ønsker et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn. Blant Radikal Portals prinsipper er at 1) Vi vil stå sammen med de svake i samfunnet, og 2) Vi vil søke sannheten, også når denne er upopulær.

Radikal Portal ønsker å være en kanal for stemmer som vanligvis ikke slipper til i offentligheten, enten de ikke har ressurser til det eller ikke blir sluppet til.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned