Romfolk ser oss

Foto: Janne Hoem

I år som i fjor er det duket for debatt i mediene om tilreisende romfolk i Norge. Den 29. juli lanserer Radikal Portal prosjektet Romfolk ser oss. Følg med!

I år som i fjor er det duket for debatt i mediene om tilreisende rom i Norge. Mediene har varslet storinnrykk av tiggere til hovedstaden og Stortinget har åpnet for at politiet kan håndheve tiggeforbud i utvalgte soner. Til tross for at dette er en sak som opptar mange, skrives det stort sett om romfolket som et problem som må løses og en utfordring som kom utenfra. Men hva om det ubehagelige vi stilles ovenfor i møte med dem, egentlig springer ut fra oss selv?

Prosjektet Romfolk ser oss vil snu kameraet – bokstavelig talt – og undersøke hvordan romfolk opplever Norge og nordmenn gjennom film, foto og tekst. Vi vil at romfolk selv skal få være de som ser, være subjekter og mennesker som teller. Hva kan romfolk som kommer hit lære oss om oss selv? Hva er det de ser i møte med vårt samfunn? Kan de tilreisende gi oss en anledning til å tenke over hvem vi er?

Disse, og mange flere, er spørsmål vi vil stille gjennom Romfolk ser oss i løpet av sommeren. Er du klar for en mer nyansert debatt om romfolket? Da er du velkommen tilbake på Radikal Portal mandag 29. juli.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned