Alle burde gjøre som BDSMere – et bifall til samtykkelov

Par fra BDSM-festival i USA. Foto: istolethetv under lisens (CC BY 2.0)

BDSM er vel seksuallivets versjon av ekstremsport, men utgangspunktet for alt vi gjør er samtykke. Slik bør det være med alt av sex og slik bør det være i norsk lov.

Lynn Myrdal
Om Lynn Myrdal (1 artikler)
Lynn Myrdal (pronomen hen) er nesteder og talsperson i SMil Norge, organisasjon for BDSM og sadomasochisme.

I BDSM-kulturen er samtykke essensen i all aktivitet, det burde gjelde all sex. Lyst og samtykke er det mest essensielle som skiller handlingene i BDSM fra vold, overgrep og misbruk. BDSM uten samtykke er vold. På samme måte som sex uten samtykke burde være voldtekt. For en utenforstående kan kanskje BDSM se ekstremt ut. BDSM er vel seksuallivets versjon av ekstremsport? Derfor har BDSM-kulturen og SMil Norge, vår landsdekkende forening for BDSM-ere, fokus på kommunikasjon og samtykke.

Majoriteten av debattene om grenseoverskridende oppførsel og overgrep munner ut i en ordveksling om hva som er lov. Hva en kan slippe unna med, heller enn hva som er godt og hva som er riktig. Det er et skremmende egosentrisk og snevert syn på seksualitet.

Når BDSM-ere møtes for å leke, er det vanlig å gå gjennom hverandres preferanser, samt hva som er uaktuelt. I BDSM leker en med roller og scenarier som gir fantasien fritt utløp, og det er ikke uvanlig at nei ikke betyr nei. Derfor bruker BDSM-ere stoppord. Tydelig avklarte ord som umiddelbart trekker tilbake samtykke og all lek opphører. 

Å bruke stoppord er alltid greit, og ikke et nederlag. Et samtykke kan trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning når som helst, enten det er i et engangsmøte eller handlinger i et etablert samliv. For å trekke tilbake samtykke, må samtykke først være gitt. Selve nøkkelen for å nyte, og ikke tråkke over, er å etablere samtykke.

Du har alltid rett til å si «nei», sette grenser for deg selv og hva du har lyst til å bli med på. De rettighetene har du alltid. Samtykke kan kun gis om en har samtykkekompetanse. Det vil si at en vet og forstår hva en samtykker til og er i stand til å gi samtykke. Hverken fulle, sovende eller umyndige personer kan gi et gyldig samtykke. Så hva kan folk flest lære av BDSM-miljøene for å unngå å bli overgripere i møte med andre mennesker? Hvordan unngår du å trå over andres grenser? Du har sikkert gjettet det: Samtykke.

Norsk voldtektslovgivning er ikke i tråd med menneskerettighetene. Fremdeles stiller loven krav til bevis på at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov for at det skal defineres som voldtekt. Slik kan vi ikke ha det. Voldtektsanmeldelser henlegges av politiet fordi mangel på samtykke i seg selv ikke er tilstrekkelig til å kunne strafferettslig forfølge slike overgrep. Mange voldtekter blir aldri anmeldt, og mange saker henlegges og kommer ikke til domstolen. En samtykkelov kan føre til at flere anmeldelser kan etterforskes, og ende med en mer rettferdig behandling i domstolen. Derfor støtter SMil Norge en ny samtykkelov. En samtykkelov vil etablere at en ikke er seksuelt tilgjengelig før det er gitt samtykke. Det vil være normgivende og tydeliggjøre hvor grensen går. Ikke minst hvor ansvaret ligger. Først når loven sier at sex uten samtykke er voldtekt, er loven i tråd med menneskerettighetene. Samt forventet praksis i BDSM-miljøene. 

SMil Norge håper at den nye regjeringen får flertall for en lovendring som krever at sex skal være (sunn, sikker og) samtykkende, slik vi har praktisert i mange år allerede. Samtykkelov nå! #velkommenetter

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned