Ketil Solvik-Olsen – de useriøse aktørenes venn?

Illustrasjonsbilde. Foto: Bilbo Bagweed

Fremskrittspartiet er kjent for sin dobbeltkommunikasjon. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger åpent for dagen at han hører med blant dem.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Til Radikal Portal uttrykker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) den 13.02.2017 blant annet følgende:

«Vi vil ha farlige vogntog bort fra veiene. Veitransporten må baseres på en seriøs transportbransje. Vi må få bort useriøse aktører, både utenlandske og norske. Jeg ønsker at transportbransjen er et yrke ungdom vil søke seg til også i fremtiden. Det har jeg jobbet for i over tre år som samferdselsminister». Og videre i samme artikkel uttrykker han:

«Det er uakseptabelt å bryte loven, jukse med lønninger eller undra seg skatter og avgifter.  Slike aktører ødelegger for en rettferdig konkurranse i godtransportmarkedet. Det utgjør en trussel for trafikksikkerheten, og ikke minst bidrar til å svekke rimelige og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren. Vi aksepterer ikke sosial dumping eller uanstendige arbeidsforhold»

LES Solvik-Olsens tekst: Til kamp for en seriøs transportbransje

Løsprat
Hvor lenge har Ketil Solvik-Olsen tenkt å sitte på gjerdet med slik løsprat, og på denne måten villede befolkningen om hva som i realiteten skjer? Her er hovedproblemet som Solvik-Olsen burde ha kommunisert til befolkningen.

På SSBs hjemmeside fremgår det en økning i transportmengdene med 7,7 prosent fra 2011 til 2016 på grenseoverskridende trafikk til Norge, mens antallet tunge kjøretøy over grensen i samme periode har økt med hele 23,3 prosent. Samlet sett viser dette en nedgang i gods per grensekryssende lastebil på 12,64 prosent. Det tilsvarer at antall tomme lastebiler som krysser grensen til Norge tilsvarer 570 lastebiler pr døgn (208 000 pr år). I tillegg er det trolig en del biler som kommer over grenseoverganger som ikke fanges opp av tellingene. Det kan ikke bety annet enn at Norge er blitt et lukrativt land for kabotasjekjøring (utenlandske transportørers kjøreoppdrag i et annet land). 

LES OGSÅ: Ketil Solvik-Olsen og sosial dumping i transportbransjen

De useriøses venn?
Det at antatt 570 tomme lastebiler kjører inn til Norge hvert eneste døgn, må bety at noen er best
llere av disse transportoppdragene. Det er vel disse som må kunne defineres som de «useriøse aktørene»? Dersom Ketil Solvik-Olsen ønsker å fremstå med en viss grad av seriøsitet, ville det bli satt inn kontrolltiltak mot bestillerne av transportoppdrag. Hvorfor blir ikke det gjort? Uten bestillere – ingen transportoppdrag.

Nei, kontrolltiltakene fra myndighetenes side settes inn mot sjåførene (de som står lavest i kjeden) – hvor flertallet trolig jobber under press fra sine arbeidsgivere. Virksomheter som i ytterste konsekvens kan være styrt av mafialignende organisasjoner?

Det er åpenbart veldig mye penger i omløp, hvor sannsynligheten er meget stor for at det foregår økonomisk kriminalitet – i tillegg til arbeidsmiljøkriminaliteten som allerede er avdekket. Med Ketil Solvik-Olsens kommentar 13.02.2017 fremstår det som at myndighetene ikke har kontroll, og at det er fritt frem for transportører fra blant annet østeuropeiske land å foreta kabotasjekjøring i Norge. Er Ketil Solvik-Olsen blitt de useriøses beste venn?

Liberalisert kabotasjeregelverk
Samferdselsdepartementet liberaliserte kabotasjeregleverket fra 01.01.2015. Det betyr at EØS-regelverket har åpnet for at det er fritt frem for utenlandske selskaper til operere – og utkonkurrere – norske arbeidstakere gjennom sosial dumping. Dette innebærer ikke annet enn at norske myndigheter tilpasser lovverket til bestillerne av transportoppdrag. 

I 2014 ble det kjent at norske investorer spekulerer i østeuropeiske selskaper. Det innebærer at selskaper etableres – med norsk kapital — i østeuropeiske land, men hvor bilene opererer fra svensk side. Vlantana, Girteka, Dinotrans er eksempler på slike selskaper. Det virker påfallende at de samme personene som investerer i slike selskaper, har sterke interesser av transportoppdrag i Norge.

Til å kjøre bilene, hyres det inn arbeidskraft fra asiatiske land – fortrinnsvis fra Filipinene, og/eller fra land i Øst-Europa. Det er tilfeller hvor disse arbeiderne henvises til å bo, sove og jobbe i bilene. Flere av disse operer fra svensk side inn i Norge.

Arbeidstakere med så elendige rekreasjons- og hvilemuligheter kjører langs norsk veier. Det kan neppe være annet enn en sikkerhetsrisiko? 

Anstendige lønns- og arbeidsvilkår
Ketil Solvik-Olsens fravær fra å kriminalisere bestillere av transportoppdrag – som ikke følger anstendige lønns- og arbeidsvilkår – undergraver et velorganisert samfunn og arbeidsliv. Det er ganske alvorlig – ikke minst ovenfor norske transportører som forsøker å opptre i henhold norske lover og regler – og for norske arbeidstakere som bli utkonkurrert og mister jobbene sine.

I tillegg må det å investere i selskap som driver useriøst kriminaliseres. For dette handler meget sannsynligvis om «å bryte loven, jukse med lønninger eller undra seg skatter og avgifter»?

Når skal Ketil Solvik-Olsen ta innover seg alvoret i transportbransjen?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned