Regjeringen avvikler barnehagesuksess i Groruddalen

Hans A. Rosbach

Statsministeren vil banke på dører for å rekruttere barn med minoritetsbakgrunn til barnehagene – etter at hun har sørget for at mange av de samme barna har sluttet der.

Guri Waalen Borch
Om Guri Waalen Borch (36 artikler)
Guri Waalen Borch er mphil. i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø.

Den rødgrønne regjeringa fikk på plass gratis halvdagsplass til alle fire- og femåringene i Groruddalen gjennom Groruddalssatsinga. Deltakelsen i barnehagene økte drastisk, så mye at de aller fleste førskolebarna i de fire groruddalsbydelene nå går i barnehagen. Det samme gjelder bydel Søndre Nordstrand, der regjeringa også vil avvikle midlene til gratis kjernetid som kom til gjennom Oslo Sør-satsinga.

Statsministeren sier hun er opptatt av barna som ikke snakker norsk
Erna Solberg snakket i forbindelse med Høyres landsmøte i år varmt for at flere fire- og femåringer skal gå i barnehagen. Særlig var hun opptatt av barna som ikke snakker godt nok norsk når de begynner på skolen, og sa at hun ville sende offentlig ansatte ut på dørene til innvandrerforeldre for å lære dem om barnehage.

Den 2. mai skrev hun på sin blogg: «Sammen med Venstre og KrF har vi også satt av 10 millioner kroner til kommunene for å banke på døren til foreldrene til barna som ikke begynner i barnehage. Ikke for å moralisere, men for å informere om hva vi vet at barnehage betyr for barnas utvikling, og for mulighetenes deres i fremtiden. Ofte dreier dette seg om å nå ut til innvandrerfamilier, hvor mor kanskje ikke er i jobb og tenker at hun ikke trenger noen til å passe på barna for henne – at hun kan gjøre det selv.»

Ironien er komplett
Mens hun skrev dette, var hun fullt klar over at hun samtidig neglisjerer betydningen av gratis kjernetid i Groruddalen og Søndre Nordstrand, der hun nå vil innføre en inntektsgrense for gratis kjernetid på 417 000 kr. Tjener begge foreldre til sammen 417 001 kr eller mer, faller gratis kjernetid bort. Dette vil ekskludere mange barn som trenger å få være en del av fellesskapet i barnehagen og lære norsk, uavhengig av om foreldrene tjener 390 000 eller 420 000 til sammen. Barn som kan lite norsk og som faller utenfor nå, vil få det vanskeligere når de søker fellesskap med de andre elevene når de begynner i 1. klasse. Dersom Erna Solberg virkelig var så opptatt av at alle barn har begrepsforståelse når de begynner i 1. klasse – hvorfor faser hun ut en vellykket ordning? Fra og med august i år vil trolig barnehagedeltakelsen blant førskolebarna i Groruddalen og Søndre Nordstrand gå betydelig ned.

Groruddalens fire bydeler og Søndre Nordstrand har, som de fleste vet, et høyt antall barn med annet morsmål enn norsk. Siden regjeringen ofte bruker skrekkeksempler fra Oslo om antall barn som ikke snakker norsk når de begynner på skolen, må man kunne forvente at Oslo er et viktig satsningsområde for den samme regjeringen. Vi ser det motsatte skje, samtidig som statsministeren prater på Dagsnytt 18 (8. april) om å banke på døra til «den somaliske moren som kanskje ikke vet så mye om hva en barnehage er». Ironien er komplett.

Hvor er Venstres logikk?
At Frp ikke er noen stor pådriver for gratis kjernetid i disse bydelene, kommer ikke som noe sjokk. At Venstre-leder Trine Skei Grande snakker ned ordningen som har gjort at nesten alle førskolebarna her nå går i barnehage, framstår mer underlig. Venstre vil ifølge eget program «gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring». At gratis kjernetid fases ut i Groruddalen, syns Skei Grande imidlertid er helt greit. Det har hun gitt uttrykk for både på Twitter (overfor undertegnede) og i Akers Avis Groruddalen, etter at ordfører i Oslo, Marianne Borgen, gikk ut og protesterte mot at regjeringen faser ut ordningen.

Gjennom Groruddalssatsingen var gratis kjernetid en ordning som gjaldt alle barn, uansett etnisitet, likevel nådde den ut til svært mange som trengte å snakke norsk i hverdagen. Færre språkproblemer vil trolig også føre til at færre foreldre velger å flytte ut av disse bydelene når barna når skolealder. Ringvirkningene er mange. Hva er Venstres plan for å gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring? Skal skillet gå ved etnisitet?

Regjeringen ødelegger flere års godt arbeid
Gratis kjernetid har vært et prakteksempel på et vellykket integreringstiltak. De positive ringvirkningene er mange, for eksempel får mødrene til mange av barna som nå har gratis kjernetid mulighet til å gå på norskkurs, være i jobb eller i arbeidsrettede tiltak.

I det minste bør regjeringen være ærlig og slutte å prate om å banke på dører. Rekrutteringsjobben i disse bydelene er gjort for lenge siden. Det er regjeringen som nå ødelegger den.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Regjeringen avvikler barnehagesuksess i Groruddalen

  1. AvatarPerVestnes // 2016-07-03 kl 11:55 //

    Hvor klarer noen å finne suksess i denne kloakkpølen??

  2. AvatarChristian Steen // 2016-07-19 kl 15:12 //

    Ingen kommentarer etter 3 måneder.

    Jeg er fra området. Alle her himler med øynene når de ser at man må helt til Tromsø for å finne en person som vil representere Alna SV. Man har problemer som ikke kan løses av indoktrinerte venstre-ekstremister fra fjerne strøk.

Kommentarfeltet er lukket.