Flere flykter på grunn av naturkatastrofer enn krig

Foto: Wikimedia Commons

En større andel av verdens flyktninger flykter på grunn av naturkatastrofer enn krig og ufred. 19,3 millioner mennesker er på flukt som resultat av naturkatastrofer i 2014, viser en ny oversikt fra Flyktninghjelpen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

For mange er flyktningtilværelsen synonymt med folk som flykter fra krig og konflikt, men slik er det på ingen måte alltid. Ny statistikk fra den norske humanitære hjelpeorganisasjonen Flyktninghjelpen (NRC) viser at stadig flere mennesker flykter på grunn av værrelaterte hendelser og jordskjelv. I 2014 utgjorde dette i alt 19,3 millioner mennesker. Til sammenligning flyktet vel 15 millioner verden over på bakgrunn av krig og voldelige konflikter i samme tidsrom.

— Urbanisering og befolkningsvekst i utsatte områder gjør at stadig flere mennesker blir berørt når naturkreftene rammer, og flere blir dermed nødt til å legge på flukt, sier lederen for Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne, Alfredo Zamudio.

Flyktningstatistikken for 2014 viser at den aller største delen av flyktningene etter naturkatastrofer hører hjemme i Asia. Her viser tallene at vel 16 millioner ble internt fordrevet på grunn av slike hendelser i 2014. Dette utgjør over 86 prosent av «klimaflyktningene» på verdensbasis og størst er problemene på Filipinene, i Kina og i India.

– Naturkreftene er ikke den største synderen
Til tross for at rapporten slår fast at antallet «klimaflyktninger» vil øke i framtiden er det på ingen måte bare klimaendringene som sørger for at antallet flyktninger etter naturkatastrofer er stadig økende. Generalsekretær i Flykrtninghjelpen, Jan Egeland, mener både politikk og dårlig infrastruktur spiller en like stor rolle som klimaendringene.

— Vi kan ikke bare skylde på naturkreftene. En flom er i og for seg ingen krise, men når menneser verken er informert eller beskyttet når flommen kommer har vi en krise, understreker han.

Han påpeker at krisene etter slike hendelser gjerne er et resultat av dårlig infrastruktur og en feilslått politikk i landene som rammes av slike katastrofer.

Flyktninger «uten» beskyttelse

Det største problemet ved slike katastrofer er at de som oftest først og fremst skaper interne flyktninger i det landet katastrofen finner sted. Rapporten viser at det i gjennomsnittlig har flyktet rundt 26 millioner mennesker hvert år på grunn av slike katastrofer siden 2008. Det er et enormt problem å håndtere interne flyktninger i landene som blir rammet. FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Antònio Guterres, er nå bekymret for at det ikke finnes noen gode internasjonale retningslinjer.

— Vi ser en stadig økende tendens til at naturkatastrofer skaper flyktningkriser, og da spesielt for de landene som selv blir rammet. Derfor er det skremmende at dagens internasjonale lovverk ikke legger klare retningslinjer for hvordan slike kriser skal håndteres, sier han.

Guterres ber derfor nå medlemslandenes myndigheter å lage et klarere regelverk for hvordan man responderer på naturkatastrofer og andre vær- og klimarelaterte flyktningkriser.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned