Fredsrådet krever granskning av Norges Libya-bombing

Foto: Lars Magne Hovtun/Forsvarets Forum

Norges Fredsråd mener det er på tide med en uavhengig granskning av Norges innsats under luftkrigen mot Libya og har satt i gang en underskriftskampanje for å samle støtte for kravet en granskning.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Denne uken er det fire år siden Stortinget sa ja til norsk deltagelse i den NATO-ledede luftkrigen mot Libya. En flyforbudssone ble opprettet og bombinga skulle forhindre landets diktator, Muammar al-Gaddafi, fra å begå massakrer mot sin egen befolkning. Resultatet av borgerkrigen ble et land som ble kastet ut i et totalt kaos og innbyggerne ble påført store lidelser. Nå mener Norges Fredsråd det er på tide at det norske bidraget til operasjonene granskes av uavhengige eksperter.

— Nå er det virkelig på tide at vi får på plass en uavhengig granskning av vårt bidrag i luftkrigen i Libya på lik linje med den granskningen vi fikk av vår innsats i Afghanistan, sier leder av Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, til Radikal Portal.

Uavhengig granskning
Hun mener nå det er viktig å få fram i lyset hva Norges bidrag egentlig bestod i og ikke minst hva de førte til av lidelser for den libyske sivilbefolkningen.

— Gjennom en slik granskning er det nå viktig at vi får bragt på det rene hva Norge stod bak når det gjelder både ødeleggelser og tap av sivile liv.

Langemyr påpeker at det nå er viktig at en slik granskning utføres av uavhengige eksperter slik at  forsvaret ikke får granske seg selv.

— Får vi gjennomslag for vårt krav om en offentlig granskning er det viktig at granskningskommisjonen består av uavhengige eksperter eter modell av kommisjonen som gransker vårt bidrag i Afghanistan. Det finnes ingen verdi i at forsvaret skal granske seg selv.

Kritisk til beslutningsprosessen
Gjennom kravet om granskning er Fredsrådet ikke minst ute etter å sette fokus på beslutningsprosessen rundt Norges Libya-bidrag og på hvilken måte denne prosessen ble gjennomført.

  Vi vet at mye av beslutningsprosessen rundt vårt Libya-bidrag ble gjort via telefon og SMS, og det framstår som veldig klart at mange regler for slike beslutninger ikke ble fulgt. Nå er det viktig at all informasjon om dette kommer ut i offentligheten, slik at vi kan sørge for at slike prosesser i framtiden blir gjort på en riktigere og mer demokratisk måte.

Langemyr mener hele prosessen bar preg av at de ansvarlige politikerne mente de i denne saken kunne ta avgjørelser etter eget godtbefinnende og så spørre etterpå.

Får politisk støtte
Som eneste parti var Rødt i mot det norske bidraget til luftkrigen i Libya. Nå ønsker partileder Bjørnar Moxnes Fredsrådets krav om en uavhengig granskning velkommen.

— Når en ser på de avsløringene som har kommet fram i etterkant av krigen er det helt klart at det er på tide å få til en granskning av Norges bidrag til denne luftkrigen, understreker han overfor Radikal Portal.

Han understreker at mangelen på kritiske vurderinger av krigen i etterkant gjør det viktig med en uavhengig granskning.

— Avsløringer har vist at vi gikk i front i krigen uten noen politiske forbehold eller militære begrensninger. Ut i fra dette er det interessant å se at man ikke har fått noen kritiske vurderinger av innsatsen i løpet av de fire årene som har gått.

Underskriftskampanjen finner du her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Fredsrådet krever granskning av Norges Libya-bombing

 1. Bra initiativ!
  Egentlig er hele saken en eneste gedigen skandale.

  NATO gjennomførte regime endring i Libya uten at FNs sikkerhetsråd støttet regimeendring (Kina og Russland var i mot).
  Frontlinjen beveget seg fram og tilbake uten at Gadaffi massakrerte sine motstandere.
  Bombingen av Libya skjedde samtidig med at Stoltenberg trøstet folk som gikk i rosetog i Norge pga massaker på Utøya og bombing av regjeringskvartalet (regjeringskvartalet i Oslo og i Tripoli ble bombet omtrent samtidig, trolig utført av nordmenn begge steder).

  Og hva har så NATO oppnådd i Libya, ble resultatet noe bedre for befolkningen i Libya, for regionen, for Midt-Østen og for NATO-landene? ISIS i Libya har nå fremsatt trussel om å angripe Italia. NATOs oppgave er vel å forhindre militære angrep mot Europa og ikke å fremprovosere terror angrep mot Europa. Bare dette siste bør være ekstra pinlig for krigshisserne i regjeringen og i NATO. Man hadde et mål med bombingen av Libya, og så har man vel i praksis klart å bomme på målet. Det er på tide at Stortinget blir mer selvkritisk til sine egne vedtak. Vedtak kan faktisk ha alovorlige konsekvenser. Men i denne gale verden, blir vel det neste at Stoltenberg og NATO får Nobels fredspris for bombingen av av Libya?

  • AvatarPetter Steen // 2015-03-10 kl 01:55 //

   Enig i at det er en skandale. Men skandalen består ikke i at NATO og Norge ikke oppnådde det de sa de ønsket å oppnå. Jeg tror de løy om sine motiver. De var der for å drepe Ghadaffi og å gjøre statskupp. Og det fikk de til. Alt er slik vi vil ha det i Libya nå. Landet er helt i grus, og svake ledere betaler med olje for vestlig beskyttelse.

 2. AvatarAndreas Jensen // 2015-03-10 kl 13:19 //

  På høy tid. La oss knuse det psykopatiske NATO-regimet!

Kommentarfeltet er lukket.