Europa i krise: Tysk arbeiderklasseungdom sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet

Undine Zimmer med boka si.

Tysk arbeiderklasseungdom må i dag ofte ta til takke med jobber ingen andre vil ha. Ofte er jobbene både midlertidige og dårlig betalt.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger (tekst og foto)

— Folk som oss må gjerne velge jobber der andre grupper ikke en gang ønsker å velge, forteller den tyske forfatteren Undine Zimmer (35) til Radikal Portal.

Vi møter Zimmer, som har blitt kjent for sin kritikerroste bok «Nicht von schlechten Eltern – Meine Hartz-IV-Familie»,under arrangementet «Sea Change»på Litteraturhuset i Oslo. I boken forteller Zimmer hvordan det var å vokse opp i Tyskland med to foreldre på arbeidsledighetstrygd og hvordan dette har formet livet hennes.

Faller utenfor
Zimmer forteller at ungdom som kommer fra arbeiderklassen, eller har foreldre som i kortere eller lengre tid har levd på sosiale støtteordninger, på mange måter faller utenfor det normale arbeidsmarkedet.

— Jeg kjenner mange som har slitt seg gjennom høyere utdanning i den tro at det skulle gi dem mulighet til å få en bedre jobb, men slik hverdagen er i dag er det så og si umulig for unge tyskere fra de lavere samfunnslag å få noe annet enn dårlig betalte vikar- eller deltidsstillinger.

Mange av disse har gjerne hatt lærlingeplasser under studiene men har aldri fått noe tilbud om fast ansettelse etter fullførte studier.

—  Frustrasjonen blir etterhvert så stor at mange ikke vet hva de skal gjøre for å finne seg en skikkelig jobb.

Hun er også klar på at årsaken til at man har havnet i en slik situasjon ofte skyldes personlige tragedier og at det dermed er ekstra vanskelig å takle en slik situasjon.

Blir levende som studenter alt for lenge
Situasjonen på arbeidsmarkedet gjør at mange unge blir levende som studenter at for lenge. Dette medfører blant annet at man ikke får spart opp penger, som andre på sin alder, og dermed heller ikke kan starte en familie.

— Jeg kjenner mange over 30 med samme bakgrunn som meg som fortsatt lever som de gjorde da de var studenter. Dette rett og slett fordi de ikke har mulighet til overleve på noe annet vis.

Hun innrømmer at dette på sikt kan være skadelig både for den enkeltes psyke og selvbilde.

— Det er ingen hemmelighet at mange blir trøtte av å kjempe en daglig kamp for å overleve og dette går også ut over ens eget selvbilde og livsgnist.

Evig usikkerhet
Lettere blir ikke hverdagen av at man lever i en stadig usikkerhet for hvor lenge man har en jobb og hvor lenge det eventuelt kan gå til man får en ny om man skulle miste jobben en har karet seg til.

— Frykten for å miste jobben eller ikke finne en bedre jobb er stadig et samtaleemne i hverdagen. Frykten for å på nytt havne ut i arbeidsledighet og alle de problemer det fører med seg er mer eller mindre konstant.

Denne usikkerheten gjør også at mange ikke klarer å planlegge framtiden lengre enn én og én uke av gangen.

— Slik situasjonen er i dag er det veldig mange som ikke har noen ork eller energi til å planlegge framtiden. Dette fører til at valg som naturlig burde vært tatt på et vist punkt i livet stadig blir utsatt og utsatt.

Nesten ikke jobber å oppdrive
I dag er Tyskland det landet med lavest arbeidsledighet i hele EU. Statistikk viser at arbeidsledigheten ligger på kun fem prosent. Likevel er det ifølge Zimmer nesten ikke jobber å oppdrive for unge tyskere fra de lavere samfunnslag i dag.

— Statistikken viser at Tyskland i dag har en lav arbeidsledighet men disse tallene er holdt kunstig nede ved utstrakt bruk av vikar- og deltidsstillinger. Slik kan myndighetene pynte på tallene slik at situasjonen på arbeidsmarkedet ser bedre ut enn den i realiteten er.

Zimmer mener noe av årsaken til dette er at velferdsordningene for arbeidsløse er utforet på en slik måte ting skal se bra ut selv om det i realiteten kanskje ikke fungerer i virkeligheten.

— Det finnes en del gode ideer i disse programmene men i hovedsak er det programmer som er konstruert mer for å få ting til å se bra ut enn programmer som fungerer veldig bra i virkeligheten.

Etterlyser like muligheter
For å få bukt med de problemene arbeiderklassen og andre dårligere stilte opplever på arbeidsmarkedet etterlyser nå Zimmer et initiativ fra myndighetene et system som ggir alle, uansett bakgrunn og tilhørighet, en lik mulighet til å finne seg en god jobb.

— Nå er det på tide å få en slutt på at vi lever i ulike verdener. Nå må man snart få på plass et system hvor alle blir tilbudt like muligheter til å konkurrere på arbeidsmarkedet og vi må sørge for at alle får den kunnskapen og de verktøy de trenger for å kunne delta i arbeidslivet.

Hun etterlyser i den sammenheng også at de beedre stilte her tar et ansvar for å inkludere resten av samfunnet i forhold til arbeidsmarlkedet.

— For å kunne få til like muligheter for alle er det nå viktig at de ‘beste’ tar et tak og trener opp de svakeste slik at alle kan få like muligheter til en god jobb og dermed en sikker framtid, avslutter Zimmer.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Europa i krise: Tysk arbeiderklasseungdom sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet

 1. AvatarVintersolverv // 2015-01-15 kl 15:25 //

  Veldig bra artikkel, men er dette egentlig noe nytt? Situasjonen er den samme i Norge, men vi har oljepenger vi kan pøse på.

  Løsninger:
  1. Eliminer arbeidsinnvandring fullstendig slik at landets egne ungdommer får en mulighet til å delta på arbeidsmarkedet.
  2. Snu høyere utdanning på hodet slik at universiteter og høyskoler faktisk utdanner folk til de jobbene som finnes. Max lengde på utdannelse blir satt til 6 år.

  • AvatarLiberalist1 // 2015-01-16 kl 11:12 //

   Er det virkelig slik at arbeidsinnvandring er det som er problemet?

   Ellers er jeg enig i punkt nr 2. Ellers har jeg tenkt på en liten ting: kan det at utdanning er ‘gratis’ være en medvirkende årsak til at det utdannes så mange det ikke er behov for?

 2. AvatarLiberalist1 // 2015-01-16 kl 11:08 //

  «– Folk som oss må gjerne velge jobber der andre grupper ikke en gang ønsker å velge, forteller den tyske forfatteren Undine Zimmer (35) til Radikal Portal.»

  Merkelig holdning: må ikke noen gjøre disse jobbene som «ingen vil ha» da?

  Zimmer snakker også om et «initativ fra myndighetene». Kunne vi fått noen konkrete eksempel her? Vil slike tiltak innebære at den tyske skattebetaler må betale for at alle skal kunne ha en morsom jobb?

Kommentarfeltet er lukket.