Et LO-forbund er blitt Norges grønneste fagorganisasjon

Foto: Procsilas Moscas

Noe er på gang i LO når det gjelder miljø- og klimakampen. Klima havnet på toppen av dagsorden under landsmøtet til Norsk tjenestemannslag.

Aled Dilwyn Fisher
Om Aled Dilwyn Fisher (11 artikler)
Aled Dilwyn Fisher jobber som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene hans er samspillet mellom menneskerettigheter og økologi, spesielt klimaendringer og rettferdig omstilling.

Den grønne tonen ble satt helt fra begynnelsen. Behovet for en bærekraftig, rettferdig omstilling ble tatt opp i forbundsleder John Leirvaags åpningstale og senere av Ap-leder Jonas Gahr Støre, som gjentok sin tidligere kommentar om at klimakampen må sette rammet for framtidens politikk. Også Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, hilset landsmøtet, og snakket om at alliansen mellom miljø- og fagbevegelsen kan lykkes i å skape et grønt skifte. Akkurat nå samarbeider de to i kampanjene ”Broen til framtiden”- for 100 000 klimajobber og for å bremse oljeutvinning.

Et miljøpolitisk landsmøte
Men det var under debatten om NTLs nye prinsipp- og handlingsprogram, og politiske uttalelser, at landsmøtets miljøprofil kom tydeligst frem – såpass at avtroppende NTL nestleder, Anita K. Solhaug, seinere sa at hun var usikker på om hun befant seg på Miljøpartiets landsmøte.
Likevel var det ikke bare en generell debatt om miljømessige prinsipper, men en målrettet miljødiskusjon på fagbevegelsens premisser – om hvordan klimakampen er relevant for arbeidere, offentlig sektor og det norske samfunn. I tillegg er det et spørsmål om rettferdig fordeling og solidaritet. Mange delegater roste NTLs tidligere arbeid på miljøet og vektla viktigheten av å fortsette å være tydelig i klimakampen.

Sosial og økologisk rettferdighet
Spesielt kom de grønne signalene fra yngre delegatene. Det var mye diskusjon om hvordan NTL kan bli mer relevant for yngre arbeidstakere og studenter. En ny storsatsing på studenter og ungdom, NTL Ung, ble opprettet.

Det er ikke vanskelig å se sammenhengen – en ny generasjon sa klart fra om at deres fagforening må satse både på unge medlemmer og miljø for å forbli relevant i de vanskelige tidene som kommer.
Mange var opptatt av sammenhengen mellom kampen for det organiserte arbeidslivet og miljøet. Høyresidens politikk truer velferdsgodene og offentlige tjenester som aldri før, samtidig som den ikke legger opp til en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. Markedsreformer og privatisering er både usosiale og miljøfiendtlige, og den nyliberale logikken er kilden til de sosiale- og miljøkrisene vi møter. For å beskytte våre opparbeidede rettigheter er vi nødt til å bygge alternativer som knytter sammen kampene for sosial og økologisk rettferdighet.

Den største trusselen mot arbeiderbevegelsen
Hvis arbeiderbevegelsen ikke tar sin plass i denne kampen, blir den ikke bare irrelevant – den svikter sine medlemmer i møte med den største trusselen mot bevegelsen noensinne.

Resultatene fra landsmøtet viser at NTL har tatt utfordringen på alvor. Delegatene vedtok et prinsipp- og handlingsprogram som legger grunnlaget for en omlegging av produksjons- og forbruksmønsteret. Norge må ta omfattende grep både hjemme og globalt, og det innbefatter ikke å bruke kvotehandel som sovepute. Landsmøtet oppfordret til en redusering av utvinningstempoet av olje og gass og et varig vern av sårbare områder fra letingsvirksomhet.

Klimavennlig omstilling av arbeidslivet
Samtidig ble landsmøtet enige om en miljø- og klimapolitisk uttalelse som utdyper disse prinsippene og som viser veien til et fornybart Norge gjennom en aktiv virkemiddelpolitikk, grønnere arbeidsplasser, bærekraftig transport, redusert energiforbruk og nye jobber i blant annet fornybar energi.
Kanskje viktigst av alt – forbundets vedtekter ble endret slik at det nå står i NTLs formål at fagforeningen skal ”arbeide for en klimavennlig omstilling av arbeidslivet.” Dette betyr at NTL er klar for en langvarig kamp for klimarettferdighet.

De fine ordene som ble skrevet, sagt og vedtatt på landsmøtet må nå bli til handling. Stemningen på møtet tilsier at NTLs medlemmer, spesielt de unge, er klar for kamp – både utad, men også innad i fagbevegelsen. Det gjenstår mye arbeid når det gjelder andre fagforeninger, spesielt i LO, og spesielt utenfor den offentlige sektoren. NTL må fortsette å bygge allianser og ta argumentene med våre kamerater, vise tålmodighet og forståelse, og belyse det positive med det nye samfunnet vi kan og må bygge sammen.

Med Kjersti Barsok, kanskje den mest profilerte fagaktivisten på klima og miljø i den norske arbeidsbevegelsen, som ny nestleder, er NTL blitt Norges grønneste fagforening.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned