Mer krig og konflikt inn i skolen

Foto: Daniel Love, US Army

Røde Kors vil ha mer undervisning om krig og konflikter inn i den norske skole. Elevene kan for lite om temaet, mener generalsekretær Åsne Havnelid.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Tall fra en undersøkelse Norges Røde Kors har gjennomført blant 1103 skoleelever viser at kunnskapen blant norske elever om temaene krig, konflikt og folkerett er oppsiktsvekkende svake. Nå ønsker organisasjonen mer fokus på slike temaer i skolen.

– Vi ser av undersøkelsen at tre av fire spurte mener det er akseptabelt å bryte regler i krig. Dette er tall vi som nasjon ikke kan være bekjent av og vi ønsker nå at dette skal føre til en økt fokus på opplæring, gjennom skoleløpet, i disse temaene, slår generalsekretær Åsne Havnelid fast overfor Radikal Portal.

Hun understreker at organisasjonen savner klare formuleringer i læreplanene om at internasjonal rett og krigsetikk skal være en del av utdanningen norske elever mottar.

– Ansvaret for å få dette sterkere inn i skolen ligger hos myndighetene og vi vil nå utfordre dem til å få dette inn i læreplanene slik man har fått til i Sverige, sier hun.

Lite kunnskap
Undersøkelsen viser forøvrig at det er gjennomgående lite kunnskap om slike temaer i den norske befolkningen. Bare halvparten av de spurte i aldersgruppen 13-15 år kunne navngi tre pågående væpnede konflikter og det var stort sett konflikten i Syria som ble nevnt. Bare seks prosent av de spurte hadde nevnt konflikten i Afghanistan.

– Svarene i undersøkelsen tyder på at det kun er konfliktene som pågår her og nå, og som får mest mediaomtale, som er på ungdommens radar. På bakgrunn av dette mener vi nå at myndighetene i dag må få i gang tiltak som gjør at dagens unge før en større forståelse for det totale verdensbildet, understreker Havnelid.

Røde Kors reagerer også på det faktum at bare rundt 60 prosent av de spurte sier de har fått noen innføring i krigens regler. I organisasjonen er man nå redd for at dette kan gå ut over Norges lange tradisjon som internasjonal megler.

– I undersøkelsen sier 2 av 4 at det vil være greit å angripe befolkede byer eller landsbyer selv når en vet dette vil føre til skade på sivile. Skal vi klare å holde fast på vær stolte ‘diplomattradisjon’ er det viktig at vi forsikrer oss om at den oppvoksende generasjon vet hva som er rett og galt i krig og konflikt, avslutter hun.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned