– De eneste som vinner på konflikten i Irak og Syria er IS

Foto: Carol Leigh Scarlot Harlot

Varslernes gudfar Daniel Ellsberg hevder ingen andre enn IS har noe å tjene på vestlig engasjement i konflikten i Irak. Nå advarer han norske myndigheter mot å sende bakkestyrker til Irak.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Christian Boger

Ellsberg er tidligere toppanalytiker i det amerikanske forsvarsdepartementet og var mannen som gjennom å lekke «The Pentagon Papers» var med på å snu opinionen i USAs mening om deltagelse i Vietnamkrigen. Mandag kveld deltok han via Skype på et debattmøte under varslerkonferansen som Dag Hammarskjøld-programmet ved Voksenåsen arrangerte.

— Det finnes ingen visdom i at andre nasjoner engasjerer seg i interne konflikter eller borgerkriger, fastslår han.

Han framhever at det finnes mange innen de politiske kretser og militærvesenet som vet at et slikt engasjement er fåfengt men at disse blir overkjørt av den politiske ledelsen.

Krigsplaner er lagt
Ellsberg hevder han er sikker på at det allerede er lagt planer for en bakkekrig i Irak og at denne vil bli uunngåelig om Obama-adminstrasjonen får det som de vil.

— Planer om en bakkekrig er helt sikkert allerede meislet ut i hemmelighet. Dette er ting befolkningen skulle ha fått vite om slik at man kunne sagt at nei dette vil vi ikke ha noe av, men så lenge planene forblir hemmelige er det vanskelig å overbevise befolkningen om hva som kommer til å skje.

Som et bevis på dette bruker han sin egen erfaring fra lekkasjen av «The Pentagon Papers».

— Fram til folket fikk vite sannheten bak Vietnamkrigen var støtten i folket stor. Etter at sannheten kom på bordet så vi hvordan opinionen vendte seg mot myndighetene og krigsdeltagelsen.

IS styrkes
Ellsberg frykter at en bakkekrig i Irak ikke vil føre til annet enn at IS ytterligere styrker sin posisjon i området og har liten tro på at man vil kunne knekke organisasjonen gjennom militære operasjoner i Irak og Syria.

— En ny bakkekrig i Irak vil bare føre til mer terrorisme og ekstremisme og vil ikke kunne løse noen av problemene i regionen. I tillegg vil en militær intervensjon på bakken høyst sannsynlig bare føre til at oppslutningen om terrororganisasjoner som IS styrker seg.

Han understreker også at det er tydelig at man i slike konflikter ikke lærer av hva fortiden har vist i forhold til hva man får ut av slike intervensjoner.

— Det er skremmende å se at man ikke lærer av sine egne feil tilbake i tid. Hva annet fikk vi ut av vårt engasjement i Afghanistan enn å styrke posisjonen til Taliban? Nå er vi i ferd med å gjøre den samme feilen på nytt i Irak.

Advarer Norge
Ellsberg advarer nå norske politikere mot å si ja til å bidra med bakkestyrker i Irak og Syria og vi skulle få en forespørsel om dette.

— En norsk deltagelse med bakkestyrker i Irak eller Syria vil ikke lede til noe godt og nordmenn vil ikke bli sikrere ved en slik deltagelse. Jeg håper derfor nå at norske myndigheter ikke vil bidra med bakkestyrker om dette blir et spørsmål, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned