Fascister til makta i Kiev?

Foto: mac_ivan

Kommunistpartiets lokaler blir vandalisert og jøder oppfordres til å flykte fra byen. Er hendelsene i Kiev en demokratisk revolusjon eller et ulovlig statskupp?

Aslak Storaker
Om Aslak Storaker (19 artikler)
Aslak Storaker er bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder.

Fredag kunne man konstatere den gledelige nyheten at det lå an til en fredelig kompromissløsning av den anspente situasjonen i Ukraina. De tre ledende opposisjonspartiene, inkludert det fascistiske Svoboda, underskrev en EU-støtta avtale med president Viktor Janukovitsj som begrensa presidentens makt etter modell av grunnloven fra 2004, garanterte nyvalg innen utgangen av året og dannelsen av en nasjonal samlingsregjering. Dessverre gikk det svært kort tid før den høyreekstremistiske delen av opposisjonen hadde skutt avtalen fullstendig i senk.

Da lederne for opposisjonspartiene la fram avtalen for demonstrantene på Maidanplassen blei de bua i senk og måtte trekke seg tilbake med halen mellom beina. Lederen for den fascistiske militsen «Høyre sektor» inntok scenen og erklærte til stormende jubel at avtalen var uakseptabel og at de ikke ville legge ned våpnene sine før presidenten var avsatt. Kort tid etter vendte de slukøra opposisjonslederne tilbake til Maidanplassen, knelte ydmykt foran folkemengden og tok avstand fra avtalen de hadde undertegna med presidenten. Demonstrasjonene mot det korrupte og autoritære regimet til president Viktor Janukovitsj kan slett ikke sies å ha vært dominert av høyeekstreme krefter. Men samtidig har det fascistiske partiet Svoboda hele tida deltatt sammen med sentrum-høyrepartiene Fedrlandspartiet og UDAR i ledelsen av opposisjonen uten at det har ført til noen løfta øyenbryn hos opposisjonens støttespillere i Vesten. Og de høyreekstreme militsene har hele tida vært til stede som et høylydt mindretall og har stått i spissen både for de voldelige sammenstøtene med politiet og stått bak angrep og trakasseringer av venstreorienterte demonstranter. Det er bemerkelsesverdig og ganske skremmende at budskapet til lederen for «Høyre sektor» hadde så mye større gjenklang blant demonstrantene enn forhandlinsglinja til den parlamentariske opposisjonen. Også verdt å merke seg er at lederen for «Høyre sektor» ikke bare krevde president Janukovitsj umiddelbare avgang, men også at det skulle innføres et landsomfattende forbud mot Regionspartiet og Kommunistpartiet.

Lørdag ettermiddag lyktes så opposisjonen i å få det nødvendige antallet delegater i parlamentet til å avsette president Janukovitsj. Janukovitsj nekter imidlertid å gå av, og sier at han har blitt utsatt for et ulovlig kupp. Uansett hva man måtte mene om det korrupte styret til Regionspartiet, har presidenten formelt rett i disse anklagene. Ifølge den ukrainske grunnloven er ikke slike vedtak fra parlamentet gyldige uten presidentens underskrift, og han kommer naturligvis ikke til å signere det han mener er et statskupp mot seg selv. I tillegg har det blitt fremma alvorlige anklager om at mange parlamentsmedlemmer har blitt tvunget til å stemme for avsettelsen under trussel om fysisk vold. Regionspartiets parlamentspresident Volodymyr Rybak har blitt erstattet av en representant fra opposisjonen etter å ha trukket seg «av helsemessige årsaker». Ifølge Janukovitsj har Rybak blitt banka opp og tvunget til å forlate sin stilling. Påstanden virker ikke helt urimelig, ettersom det er Maidans borgervernsmilitser som nå kontrollerer Kiev og bevokter offentlige bygg. Som det går fram av bildet i NRKs reportasje står vakten til parlamentsbygningen ved siden av det vaiende rødsvarte flagget som tilhørte de ukrainske nasjonalistene i Ukranias Opprørsarmé under andre verdenskrig, anklaga for massedrap på jøder og polakker. Flagget blir nå brukt av høyreekstreme knytta til Svoboda og «Høyre sektor». Folk med tilknytning til disse høyreekstreme gruppene utgjør en betydelig del av de militsene som har stått i første rekke i den væpna delen av kampen mot president Janukovitsj og som nå tydeligvis har kontrollen over store deler av Kiev.

At partiet Svoboda og militser som «Høyre sektor» er fascister og nazister kan ikke bare avfeies som russisk propaganda, slik noen later til å tro. Svobodas leder Oleh Tyahnybok har beskrevet det tidligere regimet i Kiev som styrt av russisk-jødisk mafia. Partiet har inngått i den høyreekstreme «Alliansen for europeiske nasjonale bevegelser» sammen med bl.a. de ungarske nazistene i partiet Jobbik og de svenske Nasjonaldemokratene. Partiets rådgiver Yuriy Mykhalchyshyn har ofte referert til nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels og omtalt Holocaust som «en lys periode i menneskenes historie», og partiet har hyllet ukrainske veteraner fra Waffen SS-divisjonen Galicia. Den jødiske verdenskongressen definerer Svoboda som nynazistisk, og anklager dem for å stå bak en økende antisemittisme i Ukraina. Den jødisk-ukrainske forstanderen Boris Fuchsmann har tidligere krevd at de vestlige stormaktene må slutte å støtte opp om det fascistiske Svoboda, og advart om at mange jøder kan komme til å måtte flykte fra Ukraina dersom situasjonen eskalerer.  Ifølge Klassekampen har det blitt malt «Her bor det jøder» på jødiske hus i opposisjonskontrollerte områder i Vest-Ukraina. Rabbi Moshe Reuven Azman har oppfordra alle jøder til å flykte fra Kiev etter opposisjonens maktovertagelse på lørdag.

«Høyre sektor» på sin side består av væpna militser som anser Svoboda som «for liberale» og pasifistiske «Høyre sektor» sin leder Dmitry Yarosh krever at det gjenomføres et landsomfattende forbud mot Regionspartiet og Kommunistpartiet, og har oppfordret medlemmer av organisasjonen til å stoppe deres aktiviteter «med alle midler». I et intervju fra 2012 sier et medlem av en av gruppene som nå inngår i «Høyre sektor» åpent at de har gjennomgått trening som ledd i forberedelser til «en borgerkrig som skal rense landet for innvandrere og styrte regjeringen». Både Svoboda og fremtredende representanter fra Julia Timosjenkos fedrelandsparti går også inn for å forby kommunistisk ideologi i Ukraina, i et land der kommunistpartiet har over 100 000 medlemmer og 13 % av landets velgere i ryggen. Regionspartiet og Kommunistpartiet har allerede blitt forbudt i tre opposisjonskontrollerte provinser i Vest-Ukraina, Regionspartiets bygninger har mange steder blitt stukket i brann og Kommunistpartiets hovedkvarter har blitt plyndra av maskerte menn med batonger. Ifølge Natalia Vitrenko fra Ukrainas Progressive Sosialistparti har «Heng kommunistene» vært et vanlig slagord blant demonstrantene i Euromaidan. Søndag formiddag har forslaget om å forby Kommunistpartiet og Regionpartiene blitt lagt fram i parlamentet, samt et forslag om å forby russiske TV-sendinger og å rettsforfølge regionale ledere i øst som ikke anerkjenner det nye regimet.

Situasjonen er likevel ikke svart/hvitt. Kommunistpartiets folk i parlamentet sier de støtter avsettelsen av Janukovitsj  og også ledelsen i Regionspartiet har nå vendt seg mot sin tidligere president.  Men i president Janukovitsj kjerneområde i Sør-øst-Ukraina har over 3000 lokale folkevalgte fra Regionspartiet samla seg i Kharkov der de har erklært at de ikke vil rette seg etter ordre fra det nye regimet i Kiev, som de anser som illegitimt. De lokale administrasjonene har selv tatt kontroll over området og oppfordrer lojalister i sivlibefolkningen til å danne militser for å «bevare ro og orden». Ifølge en resolusjon fra de folkevalgte i Kharkov var parlamentets beslutning om å avsette Janukovitsj pressa gjennom under forhold prega av «terror og trusler om vold og drap». Det er ikke gitt at presidentens kjernevelgere uten videre vil slå seg til ro verken med det som etter deres syn er et illegitimt statskupp mot en folkevalgt president, eller at Kommunistpartiet og Regionpartiet vil finne seg i at fascistiske grupper angriper deres lokaler og aktivister og forsøker å forby deres legale politiske virksomhet. Det er heller ikke gitt at Russland passivt vil stå å se på at en russisk-vennlig regjering i deres naboland blir styrta med makt av vest-vennlige krefter, særlig ikke dersom det nye regimet skulle finne på å bruke vold for å få kontroll også over de Russlandsvennlige regionene i Øst-Ukraina. Det er med andre ord mange gode grunner til å arbeide for at situasjonen ikke eskalerer.

Vi må forvente av den norske regjeringen at de gjør det klart og tydelig for det nye regimet i Kiev at alle former for forfølgelser av Regionspartiet, Kommunistpartiet og andre politiske og etniske grupperinger er fullstendig uakseptabelt, at fredagens samtaler mellom opposisjonen og de som stiller seg bak det tidligere regimet må gjenopptas og at alle fascistiske og nazistiske grupper må avvæpnes. Uansett hvor korrupt og autoritært regimet til Viktor Janukovitsj måtte være kan det ikke rettferdiggjøre å godta et fasciststøtta statskupp retta mot en folkevalgt president som søker å forby og forfølge de politiske partiene som representerer flertallet av velgerne i landet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned