Venstresidens byproblem

Foto: Sesse

Én av fire bor i de største byene, men venstresiden styrer bare i Trondheim.

Marek Jasinski
Om Marek Jasinski (4 artikler)
Marek Jasinski studerer økonomi og historie ved NTNU i Trondheim. Han har jobbet som skribent, og vært aktiv i alt for mange organisasjoner.

Aslak Bonde påpeker i Morgenbladet at det er 19 år siden venstresiden har styrt i Oslo. Problemet er større enn som så, av Norges 428 kommuner bor én fjerdedel av befolkningen i de seks største bykommunene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Alle byene, med unntak av Trondheim1, er styrt av borgelige partier. I snitt har disse regionhovedstadene hatt blått flertall i godt over 10 år.

I Sundvolden-erklæringen meldte regjeringen en kommunereform innen nåværende perioden. En reform vil innebære en reduksjon i kommuneantallet, og det er ensbetydende med økt sentralisering uansett utforming. De store bykommunene vil favne enda bredere, og bli enda viktigere. Distriktspartiet SP vil uunngåelig tape på en slik reform, mens for et parti som SV som kun stilte liste i to av tre kommuner sist valg er effekten mer usikker. SV vil øke dekningsgraden til sine valglister, men risikerer at utsatte distriktsmandater blir utvannet. Sentrale strøk vil uansett vinne, noe som også er en langvarig tendens i bosetningsmønsteret:

Norut Alta - Stig Karlstad

Storbyene er strategisk viktige for politiske partier av flere grunner enn bare innbyggertallet. Urbanisering, økt utdanningsnivå, innvandring og høyere inntekt er sterke demografiske trender, og de er særlig sterke i byene. Valgseier i byene betyr å ha politikk som appellerer til det som blir framtidens velgergrupper. I tillegg er politikken i regionhovedstadene mye nærmere et riksplan enn vanlig lokalpolitikk, mediedekningen og partiressursene kan ikke sammenlignes med en distriktskommune. Det er ikke uten grunn at de fleste regjeringskonstellasjoner har hatt sin inkubasjonstid i deres bystyrer.

Venstresiden vil bli marginalisert på sikt hvis den ikke klarer å gjenvinne makt i storbyene. Når partiene meisler ut valgkampstrategien for 2015 bør de ta høyde for at de største bykommunene er tyngdepunkter i norsk politikk som vil veie stadig mer, og legge politikken deretter.

Fotnoter:
1. Sentrumvenstrekoalisjonen SV, AP, SP, MDG og KrF har flertall i Trondheim.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned