Med tvang skal kommunenorge sentraliseres

Foto: Kommunal/ og moderniseringsdepartementet

Tvang og straff er regjeringas virkemiddel for få den norske befolkningen til å bli med på en «avdemokratiseringsreform» i kommunenorge.

Jørund Hassel
About Jørund Hassel (59 Articles)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringens kommunereform omtales med at økonomi kan bli brukt som virkemiddel for å få flere kommuner til å slå seg sammen. Det vil si at kommuner som ikke vil underlegge seg sammenslåinger, står i fare for å få mindre økonomiske overføringer. Tvang og straff er altså virkemiddelet som skal til for få den norske befolkningen til å bli med på en «avdemokratiseringsreform».

Skal tape på å stå alene
Forslag til nytt inntektssystem for kommuner er for tiden ute på høring, og hvor regjeringen legger til grunn at «kommuner som – frivillig er små – skal tape på å stå alene», ifølge Klassekampen.

Dersom kommuner lar seg forføre av slike lovnader/trusler, bør de lære av historien.
Den gangen Valdresbanen skulle nedlegges på slutten av 1990-tallet, ble det avholdt et folkemøte på Dokka. Myndighetene kom da med lovnader om at dersom politikerne i Oppland og langs Valdresbanen ville godta at banen blir lagt ned, skulle myndighetene sørge for penger til en ny moderne vei fra Oslo til Fagernes. Det skulle bidra til kortere kjøretid for busser som skulle overta for jernbanen. Saken er den at valdresingene venter ennå på den nye moderne veien – hele 27 år etter at banen ble lagt ned.

Gulroten bør komme før pisken
Den 15.04.2016 skriver Klassekampen om at Vindafjord kommune ligger an til å tape om lag 4,5 millioner kroner årlig med nytt inntektssystem. Dette til tross for at daværende kommunalminister Erna Solberg i 2003 lovte at Vindafjord kommune skulle tjene på en sammenslåing. Erna Solberg skrev den gang at «Jeg ser det også som viktig at kommuner som er tidlig ute med frivillige sammenslutninger, ikke taper på eventuelle senere endringer i rammebetingelsene for kommuner som slutter seg sammen».

Erfaringen av dette er at kommuner som tenker å slå seg sammen bør være på vakt. I hvert fall dersom håpet er å forbedre kommuneøkonomien. De bør sørge for å få pengene inn på kontoen før de eventuelt skriver under på å slå seg sammen er lærdommen.

Hva skjer om kommunene slår seg – og det skulle vise seg at det blir rimeligere enn dagens ordning med mange små kommuner. Min spådom er at da kommer regjeringen til å kutte i økonomiske overføringer tilsvarende det som er spart. Hvorfor skal regjeringen overføre mer penger enn det som trengs? Det er det som gir grobunn for ytterligere skatte- og avgiftslettelser som stort sett bare de 1 % rikeste får.

N[ er det lov [ lyve
Det at Stortingspolitikerne i 2008 fjernet bestemmelsene i straffeloven mot at politikere kunne lyve – er og blir et feilgrep. I tidligere § 105 i Straffeloven kunne politikere «ved løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender eller at afholde nogen fra at stemme, eller som medvirker hertil, straffes med Hefte indtil 3 Aar». Slik er det ikke lengre. § 151 – som er blitt en erstatning for ovennevnte lov står mye svakere i sin formulering.

Fjerningen av denne paragrafen styrker i hvert fall ikke tiltroen til Høyres/ statsråd Jan Tore Sanners løfter mer penger til sammenslåtte kommuner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned