Romfolk ser oss… hva ser vi?

Foto: Janne Hoem.

Nordmenn ser ut til å leve i en illusjon om å være utvalgt til rikdom. Kan det hende at romfolket er det lys vi trenger for å se virkeligheten skarpere og være ærlig mot den?

Anne-May Grasaas
About Anne-May Grasaas (1 Articles)
Anne-May Grasaas er cand. theol. og domprost i Oslo med base i Oslo domkirke. Her er hun leder for 19 menighetsprester i Oslo sentrum, fire studentprester, to fengselsprester, to sykehjemsprester og en gateprest.

Radikal portal har i en periode satt søkelyset på romfolket.  I august ble det vist et par kortfilmer fra prosjektet «Romfolk ser oss», på Litteraturhuset. På ubehagelig vis ble vi gjort oppmerksomme på at nordmenn observeres. – I vår overflod, vår motebevissthet, vår stadige tidsnød og likegyldighet overfor fattige tilreisende. Representanter fra romfolket[1] var invitert til å formidle sine erfaringer. De var ekstra høflige og milde, men ubehaget fra filmene ble forsterket gjennom fortellingene.

I min sluttappell på Litteraturhuset oppfordret jeg til ikke å fortrenge ubehaget, men ta kveldens tema på alvor: ”Kom nærmere romfolket!”.  Er vi villige til å bli kjent med dem? Dette er mennesker i den mest diskriminerte etniske gruppe i dagens Europa. De har aldri gått til krig mot noen eller gjort krav på eget land. Vi på vår side ser ut til å leve i en illusjon om å være utvalgt til rikdom. På denne måten fristes vi til å rettferdiggjøre valg som går på bekostning av andre. Dermed tilslører vi virkeligheten, så vi kan ignorere den uten for stort samvittighetsnag. Men kan det hende at romfolket og andre fattige tilreisende nettopp er det lys vi trenger for å se virkeligheten skarpere og være ærlig mot den?

Kjærligheten er ikke fremmedgjørende
I etterkant av dette viktige arrangementet fikk jeg anledning til å utdype litt for ”Radikal portal” om kirkens engasjement i denne sammenheng. Det gir meg mulighet til å prøve å punktere oppfatningen om at den kjærlighet kirken forkynner er noe svevende som fremmedgjør oss fra den faktiske, historiske hverdag. For når troverdig kjærlighet konkretiseres, gir den seg til kjenne i barmhjertighet og rettferdighet.

Dette har særlig Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon vist gode eksempler på i forhold til fattige tilreisende. De har tilbudt mat, sanitæranlegg, overnatting og medisinsk bistand, samtidig som de har skaffet jobb til noen. Sammen med flere ledere i kirken har de lagt press på myndighetene for å yte de fattige rettferdighet. Videre har de bidratt med kompetanse og råd til lokale menigheter som vil engasjere seg for fattige tilreisende.

Dette handler ikke om naiv tro på at fattigdomsproblemet løses ved ren omsorg. Det handler om ærlighet mot den faktiske virkeligheten. Hovedutfordringen ligger i å bidra til endring av forholdene i de landene der de fattige tilreisende faktisk bor. Dette er både en politisk og humanitær forpliktelse som krever mye, men som også kirken prøver å ta på alvor. Blant annet er Kirkens Nødhjelp i gang med nye prosjekter i Romania. Omsorgen for de tilreisende i Norge skal ikke spilles ut mot arbeidet for rettferdighet i hjemlandene eller omvendt. Kirkens forpliktelse gjelder på begge arenaer

Barmhjertighet og rettferdighet
Når kirken engasjerer seg for romfolket, handler det om den samme medmenneskelighet og rettferdighetssans som ”Folk er folk”, ”Radikal portal” og mange andre prøver å formidle. Samtidig handler det om at kristen tro ikke kan løsrives fra den Gud som valgte å bli et fattig menneske for over 2000 år siden. Han var ærlig mot virkeligheten den gangen. Han hastet ikke forbi mennesker i nød, men viste omsorg og helbredet.  Han var solidarisk, og utfordret derfor også makta. Han veltet bordet til pengevekslerne da disse ville gjøre seg rike på andres bekostning.

Rent historisk var det dette som førte Jesus i døden. – At han ikke tålte urettferdighet. Han tålte ikke at mennesker ble kuet og holdt nede. Han ble korsfestet sammen med alle andre som lider og korsfestes over hele verden. Midt i krisen formidlet han medfølelse og håp. Det er dette håpet kirken bærer videre når vi tror at Jesus faktisk beseiret dødskreftene. Han viste at Gud er sterkere enn døden og ikke kan drepes. Og han demonstrerte at rettferdigheten er sterkere enn urettferdigheten. De fattige skal ikke lide for alltid.

De fattige tilreisende – et lys?
«Det du har gjort mot én av disse, mine minste, har du gjort mot meg», sa Jesus. Hver gang kirken tar standpunkt for romfolket, de utstøtte, de uten opplevd verdighet og anerkjennelse og viser denne kjærligheten i praktisk handling, viser vi respekt for Jesus og åpner for den virkeligheten han representerer.

Jesus presenterte seg blant annet som ”verdens lys”. Om det er sånn at han identifiserer seg med de fattige tilreisende, lyser han gjennom dem.  De kaster lys over vår ekstreme individualisme gjennom sitt fellesskap. De kaster lys over vår overflod ved sin enkelhet og de kaster ikke minst lys over vår rendyrkede positivisme ved sin åpenhet for at det finnes «noe mer» enn det vi kan bevise.

Når jeg framhever lyset, er det ikke for å idyllisere den brutale fattigdommen og den rå urettferdigheten. Den må bekjempes med uoppslitelig politisk og humanitært arbeid og vennskap med de utsatte. De har så mye å berike oss med. Men de fattige tilreisende er vitner om en tragisk krise vi ikke kan underslå eller pynte på. Når vi blir litt kjent med hverandre, lyses virkeligheten opp så vi ikke lenger kan lyve om den. Det er et godt utgangspunkt for konstruktiv handling.

Dette lyset opplyste oss på Litteraturhuset den augustkvelden. Og det utfordret meg til stadig å praktisere kirkens tro på at håpet er sterkere enn krisen. Også i møte med romfolket.

 


[1] Jeg er kjent med diskusjonen om begrepene ”sigøynere” og ”romfolk” og kan ikke gå inn i den eller utdype den her.  Jeg velger ”romfolk” her, i tråd med tema på Litteraturhuset. Jeg benytter også begrepet ”fattige tilreisende” der romfolket er inkludert.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned