Romfolk ser oss… hva ser vi?

Foto: Janne Hoem.

Nordmenn ser ut til å leve i en illusjon om å være utvalgt til rikdom. Kan det hende at romfolket er det lys vi trenger for å se virkeligheten skarpere og være ærlig mot den?

Anne-May Grasaas
Om Anne-May Grasaas (1 artikler)
Anne-May Grasaas er cand. theol. og domprost i Oslo med base i Oslo domkirke. Her er hun leder for 19 menighetsprester i Oslo sentrum, fire studentprester, to fengselsprester, to sykehjemsprester og en gateprest.

Radikal portal har i en periode satt søkelyset på romfolket.  I august ble det vist et par kortfilmer fra prosjektet «Romfolk ser oss», på Litteraturhuset. På ubehagelig vis ble vi gjort oppmerksomme på at nordmenn observeres. – I vår overflod, vår motebevissthet, vår stadige tidsnød og likegyldighet overfor fattige tilreisende. Representanter fra romfolket[1] var invitert til å formidle sine erfaringer. De var ekstra høflige og milde, men ubehaget fra filmene ble forsterket gjennom fortellingene.

I min sluttappell på Litteraturhuset oppfordret jeg til ikke å fortrenge ubehaget, men ta kveldens tema på alvor: ”Kom nærmere romfolket!”.  Er vi villige til å bli kjent med dem? Dette er mennesker i den mest diskriminerte etniske gruppe i dagens Europa. De har aldri gått til krig mot noen eller gjort krav på eget land. Vi på vår side ser ut til å leve i en illusjon om å være utvalgt til rikdom. På denne måten fristes vi til å rettferdiggjøre valg som går på bekostning av andre. Dermed tilslører vi virkeligheten, så vi kan ignorere den uten for stort samvittighetsnag. Men kan det hende at romfolket og andre fattige tilreisende nettopp er det lys vi trenger for å se virkeligheten skarpere og være ærlig mot den?

Kjærligheten er ikke fremmedgjørende
I etterkant av dette viktige arrangementet fikk jeg anledning til å utdype litt for ”Radikal portal” om kirkens engasjement i denne sammenheng. Det gir meg mulighet til å prøve å punktere oppfatningen om at den kjærlighet kirken forkynner er noe svevende som fremmedgjør oss fra den faktiske, historiske hverdag. For når troverdig kjærlighet konkretiseres, gir den seg til kjenne i barmhjertighet og rettferdighet.

Dette har særlig Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon vist gode eksempler på i forhold til fattige tilreisende. De har tilbudt mat, sanitæranlegg, overnatting og medisinsk bistand, samtidig som de har skaffet jobb til noen. Sammen med flere ledere i kirken har de lagt press på myndighetene for å yte de fattige rettferdighet. Videre har de bidratt med kompetanse og råd til lokale menigheter som vil engasjere seg for fattige tilreisende.

Dette handler ikke om naiv tro på at fattigdomsproblemet løses ved ren omsorg. Det handler om ærlighet mot den faktiske virkeligheten. Hovedutfordringen ligger i å bidra til endring av forholdene i de landene der de fattige tilreisende faktisk bor. Dette er både en politisk og humanitær forpliktelse som krever mye, men som også kirken prøver å ta på alvor. Blant annet er Kirkens Nødhjelp i gang med nye prosjekter i Romania. Omsorgen for de tilreisende i Norge skal ikke spilles ut mot arbeidet for rettferdighet i hjemlandene eller omvendt. Kirkens forpliktelse gjelder på begge arenaer

Barmhjertighet og rettferdighet
Når kirken engasjerer seg for romfolket, handler det om den samme medmenneskelighet og rettferdighetssans som ”Folk er folk”, ”Radikal portal” og mange andre prøver å formidle. Samtidig handler det om at kristen tro ikke kan løsrives fra den Gud som valgte å bli et fattig menneske for over 2000 år siden. Han var ærlig mot virkeligheten den gangen. Han hastet ikke forbi mennesker i nød, men viste omsorg og helbredet.  Han var solidarisk, og utfordret derfor også makta. Han veltet bordet til pengevekslerne da disse ville gjøre seg rike på andres bekostning.

Rent historisk var det dette som førte Jesus i døden. – At han ikke tålte urettferdighet. Han tålte ikke at mennesker ble kuet og holdt nede. Han ble korsfestet sammen med alle andre som lider og korsfestes over hele verden. Midt i krisen formidlet han medfølelse og håp. Det er dette håpet kirken bærer videre når vi tror at Jesus faktisk beseiret dødskreftene. Han viste at Gud er sterkere enn døden og ikke kan drepes. Og han demonstrerte at rettferdigheten er sterkere enn urettferdigheten. De fattige skal ikke lide for alltid.

De fattige tilreisende – et lys?
«Det du har gjort mot én av disse, mine minste, har du gjort mot meg», sa Jesus. Hver gang kirken tar standpunkt for romfolket, de utstøtte, de uten opplevd verdighet og anerkjennelse og viser denne kjærligheten i praktisk handling, viser vi respekt for Jesus og åpner for den virkeligheten han representerer.

Jesus presenterte seg blant annet som ”verdens lys”. Om det er sånn at han identifiserer seg med de fattige tilreisende, lyser han gjennom dem.  De kaster lys over vår ekstreme individualisme gjennom sitt fellesskap. De kaster lys over vår overflod ved sin enkelhet og de kaster ikke minst lys over vår rendyrkede positivisme ved sin åpenhet for at det finnes «noe mer» enn det vi kan bevise.

Når jeg framhever lyset, er det ikke for å idyllisere den brutale fattigdommen og den rå urettferdigheten. Den må bekjempes med uoppslitelig politisk og humanitært arbeid og vennskap med de utsatte. De har så mye å berike oss med. Men de fattige tilreisende er vitner om en tragisk krise vi ikke kan underslå eller pynte på. Når vi blir litt kjent med hverandre, lyses virkeligheten opp så vi ikke lenger kan lyve om den. Det er et godt utgangspunkt for konstruktiv handling.

Dette lyset opplyste oss på Litteraturhuset den augustkvelden. Og det utfordret meg til stadig å praktisere kirkens tro på at håpet er sterkere enn krisen. Også i møte med romfolket.

 


[1] Jeg er kjent med diskusjonen om begrepene ”sigøynere” og ”romfolk” og kan ikke gå inn i den eller utdype den her.  Jeg velger ”romfolk” her, i tråd med tema på Litteraturhuset. Jeg benytter også begrepet ”fattige tilreisende” der romfolket er inkludert.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Romfolk ser oss… hva ser vi?

 1. AvatarConnie olsen // 2019-10-29 kl 01:13 //

  Vi har fordømt et folke gruppe som allerede ligger økonomisk ned med åpne øyne.med lov og sjikanere og spytte de i ansiktet.eller slenge hat yttringer med regjeringens samtykke.derfor stopper ingen ytterligere mot romfolket.
  Vi blir ikke straffet for og fryse de mere ut av samfunnet og ingen rettigheter i Norge da flere har oppholdt seg lenge i Norge. De er egentlig lovløse
  Som vi rike kan utnytte i form av underbetalt svart arbeid.
  Er liv i Norge som rumener vil du alldig kunne bygge deg opp og frem.så om lov til å tigge skal stoppes.det vil gi romfolket en nok en kamp i hverdag om overleve i form av mat. Romfolket må få kompetanse i Norge og Norge må vise deg bedre enn og fortsett og mobbe og utsette fattige for mere fattigdom en nødvendighet.
  Så om vi fjerner tigging
  Fra en minoritet er det en tydelig gjøring av et folkeslag
  Betyr mindre enn andre.
  Umenneskelig komplisert livshistorie om forakte og hat yttringer.deres styre i Romania er fortsatt like korrupt men ikke så tydelig som før.
  Men Romania er ett land som er hundre prosent avhengig av andre land ang og snu situasjonen om de økonomiske og
  Gi rett til behandling og gratis legehjelp for alle.
  I dag må de først betale i skranken.så om du må ta blodprøver og så for at du snakker med legen og ønsker du behandling må du betale mer.
  Så da du står på apoteket betaler du din medisin.
  Kan du da tenke hvor dyrt ble det bli på ileggelse på sykehuset? Alt må du betale i flere ledd i behandling.
  Så derfor død mange fordi de er for fattige. Jeg har sett dokumentar på internett fra Romania på sykehuset.de syke er meget dårlige og roper på hjelp fra de ansatte. De ropet tilbake om har du forsikring??
  Det har de selvfølgelig ikke
  Så da snur personalet deg mens de må ta beinet over liggende pasienter på gulvet.
  Og bli syk i Romania er dyrt
  Og dødsfall er høye.
  Uverdighet i mange varianter
  Må en som er født og oppvokst fra Romania deres overlevelse instinkt er dyrisk blitt.den sterkeste rett til liv .
  Men de er et sjenerøst og tottalt sammensveiset folkeslag
  Når de er ute i verden og alle sammen vet de er alene til syvende og sist. Det vil hjelpe andre i sitt slag om mulig .
  Om det gjelder når til barna eller ved til fyring. Støm er like dyrt som i Norge.
  Men deg innimellom betaler du mere tilbake en opprinnelig beløpet for og vise respekt og
  Din takknemlighet. Ja som om alle de fattigeste har en plikt til å hjelpe? Men hva med de som har for mye og rutte med
  Nei de er personlig imot hva romfolket står for er konklusjonen kjapt. Hadde det vært noe noen andre i nød hadde det vært annerledes syns de fleste normenn. De har og takker seg selv det har de lest mange ganger om i nyheter og aviser. Så da hjelper det lite og skape et anstendig liv om du er en romenerne. For om myndighetene ikke snart våkner opp fra sim vitenskap om FAKTA om uttrydingen av rasen romfolket som de kalles.
  Så vil vi omsider klarer DET.
  Se på hollycoust sin uttrydingen av romfolket da mere alt taterfolk og det laveste på menneske stigen som er Murlig der var tater pakket sin plass. Derfor var de plassert rundt som slaver
  Det er rettene tid fra krigen
  Sin uttrydingen av rumener .
  Men det er ikke de vi lærer mest eller først om i.krigstiden så grusomme så er det jøder.vi blir forklart om .
  Ikke tater pakket som er ett velkjente ord på de. Det representerer alt hva vi mener om det som menneske og verdi.
  På tide med en oppdatering på dette fylkeslaget. Regjeringen må ta valgte og ta ansvar for et forfulgt folk sin Rett til og bli et anerkjent og verdifullt menneske slag med håp om et fredelig og trygt liv
  Med sin familie rundt seg som vi ser på som en selvfølgelighet. Men det krever at regjeringen gjennomfører tiltak i nærframtid. De må få lov til å lære seg Norsk språk
  Og få tilpasset opplæring i arbeid i fellesskapet med andre normenn. At romfolket er hard arbeidene sjeler ligget vel som en av grunnene til at de ble slaver . Så de tilegner seg nok
  Raskere læring og forståelse av leve sette og folkeskikk som vi normenn så pent sier .om vi alltid vet betydningen selv er ikke så nøye.ja de må ogsp få husly og fast bostedsadresse.
  Så dette må oppfordres til.
  De som bor og ferdes i Norge
  Må prioriteres uten at det blir
  Slått sammen med fri grenseferdsel ? Det må være utenom denne saken. Romfolket har rett på og bli 1 prioritet
  Nå en gang for alle.
  Er har lidd nok. Vel vi var viten om det fra fremtiden og i den nyere tid. Så det må tett og slett være ulovlig og urimelig med og kremke dette folket mer en de har överlevde av upplevelsen som er ute og leve offentlig trakasserier og med fare för og ftyse till döden det har skedd i em bil i Stavanger för em rid tilbake.
  Så mye brydde vi oss åt de 4 2 våksne med sime våksne barn frös ihjäl den vinternatten.
  Få romfolket frem i lyset og gi livdretten på inkudering i det vi kallar det opptimale livet .
  Vi må stå på i det offentligheten rom at Romfolket
  Er önsket velkommen inn på innsiden av våres flotte hus som har det godt og varmt på vinteren lang. De vet jo om det men og få delta i samme rom som vi er en følelse av oppleve likhet for allé
  Likhet for loven
  Og endelig et de offentlige registre som et individ med rettighet som menneske
  Som gitt sin aller siste og første møte med og være fri
  Som i friheten som deres forgjenger opplevde at De var andres glede i bruk og bygge videre på menneskerettighetene Værden Øver at nå er deres tid kommet for og bli på et sted.
  Sånn må det bli fremlagt for regjeringen så de må bruke sitt hode og sitt sinn og hente frem sin posisjon med rettferdighet sans og stå opp med loven og gjøre det som er offentlig rett og håndtere romfolket rettetang
  Uten rettsak på .
  Ja til og hjelpe en romenerne som er i Norges land frem til egen billig og med integrert i jobb samt i felleskapet våres
  Tørr du og inviterer en rumensk kvinne på kaffe om jeg kan få spørre? Sånn oss kvinner mellom? ???? Om de var her lovlig ja? Da ville det vært annerledes syns de fleste normenn .Og da igjen samme ukulturen måter å fryse ut og bruke de på underbetalt svart arbeid Det er jo godt ment .Men resten må de som før stå sammen dem imellom stå som før .utstøtt fra et verdig liv fra en hel værden samlet motromfolket og deres mennerettigheter dumpa på grun vann foran deres øyne.
  Null respekt som Altid xxx

Kommentarfeltet er lukket.