samer

Den usynlige reindrifta

2018-04-06 // 0 kommentarer

Jernbane, gruvedrift eller vindkraft. Reindrift og samisk kultur fortrengas når næringslivet planlegg inngrep i norsk natur. Saman med urimelege krav skapar dette eit [...]

Myter om reindrift

2016-03-14 // 5 kommentarer

Samisk reindrift er en økologisk bærekraftig næring som bidrar til opprettholdelse av en [...]

Ulf Leirstein snubler i begrepene

2016-02-08 // 18 kommentarer

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein viser hoderystende inkompetanse med sine uttalelser om samer og deres rettigheter. At han håner dem på deres nasjonaldag ville fått Kong [...]