samer

Den usynlige reindrifta

// 0 Comments

Jernbane, gruvedrift eller vindkraft. Reindrift og samisk kultur fortrengas når næringslivet planlegg inngrep i norsk natur. Saman med urimelege krav skapar dette eit [...]

Myter om reindrift

// 5 Comments

Samisk reindrift er en økologisk bærekraftig næring som bidrar til opprettholdelse av en [...]

Ulf Leirstein snubler i begrepene

// 18 Comments

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein viser hoderystende inkompetanse med sine uttalelser om samer og deres rettigheter. At han håner dem på deres nasjonaldag ville fått Kong [...]