makt

Makt og implisitt diskriminering

2017-09-27 // 2 kommentarer

Fra først å ha blitt åpnet på gløtt, står døren nå vid åpen for de som fremmer, hat, frykt og forakt for menneskeverdet og vil omsette det til praktisk politikk. Det [...]

Herskarmoralen

2017-01-22 // 1 kommentar

Moralen deira tykkjest vere å verte rikare og skaffe og auke si makt, kontrollere flest mogleg menneske. Det er sjølvaste denne jordas mektigaste herrar vi står opp [...]

Er du liberal, din jævel?

2014-08-27 // 1 kommentar

Det er en utbredt oppfatning i dag at å være liberal er en bra ting. Men hva ligger egentlig i dette begrepets ulike [...]