jordbruk

Grønne jobber og gode liv

2020-08-12 // 0 kommentarer

Økt matproduksjon er nøkkelen til et samfunn i balanse med naturen og vi kan skape 10.000 nye arbeidsplasser i landbruket allerede neste [...]