fritid

Borgerlønn – en befriende utopi

21. juli 2015 // 38 kommentarer

Borgerlønn er en utopi som kan bli realitet. Det kan hjelpe oss mot en verden med mindre jobb, mer mening, hvor klimakrisens løsning er innenfor rekkevidde og menneskers [...]

Vi deltidskvinner

28. februar 2014 // 2 kommentarer

Du som lurer på hvorfor kvinner har høyere sykefravær: Hva med å ta deg en [...]

Ein dårlegare politikk for arbeidslivet

15. oktober 2013 // 0 kommentarer

Etter valet ser vi nok ein gong at fridomsomgrepet til Høgre og FrP eigentleg handlar om å verne om og styrke makta til eit mindretal i samfunnet, noko som mellom anna er [...]