fengsel

Wara in the Ghetto

2018-10-06 // 4 kommentarer

Tor Mikkel Wara er antagelig den eneste som er imponert over det danske ungdomsstraffesystem og stemplingen av boområder til ghettoer, ut fra etnisk sammensetning og sosiale [...]

Barn i Norge blir fratatt foreldrene

2017-01-24 // 0 kommentarer

Barn blir ofre når vi utviser tidligere straffedømte fra Norge. Vi må skille mye klarere mellom dem som har barn i Norge og dem som ikke har det, mener Foreningen for [...]

Nils Christie in memoriam

2015-05-29 // 5 kommentarer

Som den konservative mann han i mange sammenhenger var, gikk han ikke i moralsk panikk, slik  sentrale deler av norsk venstreside [...]