Articles by Jo Jenseg

Jo Jenseg
About Jo Jenseg (2 Articles)
Jo Jenseg er mangeårig politisk aktivist på venstresida, i solidaritetsorganisasjonar og fagbevegelsen. Leiar i LO i Stavanger og omegn, medlem i Rødt.