En matnyttig bok

Svenn Arne Lie og Espen Løkeland Stai grundige bok om norsk landbrukspolitikk er også blitt gitt ut i pocketformat. Boka anbefales for alle som eter mat.

Ord som forandrer verden
Om Ord som forandrer verden (12 artikler)
Ord som forandrer verden er RadikalPortals spalte om faglitteratur, debattbøker og pamfletter. Vi stiller ti spørsmål til aktuelle forfattere om verket deres. Spalten blir redigert av Anders Hamre Sveen, som er journalistutdannet og har vært leder av faglig utvalg i Rødt.

En nasjon av kjøtthuer – Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk, Svenn Arne Lie og Espen Løkeland Stai, Forlaget Manifest, 2012

I boka En nasjon av kjøtthuer – Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk tar Lie og Løkeland Stai for seg mange usannheter om det norske landbruket. Pocketutgaven er oppdatert med ferske tall.

Radikal Portal har snakket med Svenn Arne Lie om boka.

Hva handler boka om?

– Boka handler om hvordan myter og løgner preger den norske landbruksdebatten. Dette gjør det vanskelig å beskrive realitetene i sektoren og sammenhengene i landbrukspolitikken, og at det derfor kanskje er enda vanskeligere å gjøre endringer.

Hva er det viktigste dere ønsker å fortelle?

– Den norske landbruksdebatten domineres av to hovedsyn: de som er arkitektene bak politikken som formidler suksesshistorien, og kritikerne ofte på høyresida som definerer landbrukspolitikk som særinteresser for norske bønder. På veien skapes myter og løgner som tilslører de faktiske forholdene i sektoren, og som fratar oss mulighetene til å i fellesskap bestemme hvordan vi skal produsere maten vår.

Hvordan forteller dere det?

– I boka presenterer vi ni myter og en løgn som vi mener preger debatten om norsk landbruk og om matproduksjon. Boka inneholder ellers mye dokumentasjon, tall og figurer som utfordrer etablerte oppfatninger i landbruksdebatten.

Hvorfor begynte dere å skrive denne boka?

– Fordi den norske landbruksdebatten er forutsigbar, flat og unøyaktig. Enten handler det om statlige overføringer til bønder eller så er det jaget etter billigmat og VG sin matbørs. Hva slags utvikling landbrukspolitikken faktisk fremmer, hvordan matproduksjon foregår og hva slags matproduksjon vi vil ha blir sjelden tatt opp. Boka belyser disse temaene.

Hva har du selv lært underveis?

– At de som har makt til å sette premissene i en debatt da slipper å argumentere for eller dokumentere sine påstander. Rema-Reitan og påstander om matmangfold med billigmaten er et godt eksempel på dette. En annen ting vi har lært er hvor er lett det er å jukse med statistikk.

Hvilke temaer utelot dere?
– Mange ble utelatt, men de aller viktigste er med. Rovdyr og økologisk landbruk er i liten grad nevnt.

Er det noen andre som har greie på bokas tematikk?

– Det er veldig mange som har mye innsikt i denne tematikken.

Nevn en eller flere andre faglitterær bøker/debattbøker du vil framheve?

Stuffed and Starved av Raj Patel, The Omnivore’s Dilemma av Michael Polan, Kan jordbruket fø verden av Christian Anton Smedshaug, Den unødvendige sulten av Aksel Nærstad og Olav Randen, samt Rik på lavpris av Espen Bogen.

Hvilke endringer i samfunnet håper du at boka kan bidra til?

– At premissene for landbruksdebatten blir endra, at man tar utgangspunkt i faktiske forhold.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned