De overkjørte reiste seg

Bussarbeiderne møtte motstand fra både myndigheter og egen forbundsledelse og opprettet til slutt et nytt fagfagforbund.

Ord som forandrer verden
Om Ord som forandrer verden (12 artikler)
Ord som forandrer verden er RadikalPortals spalte om faglitteratur, debattbøker og pamfletter. Vi stiller ti spørsmål til aktuelle forfattere om verket deres. Spalten blir redigert av Anders Hamre Sveen, som er journalistutdannet og har vært leder av faglig utvalg i Rødt.

Foto: Jan-Erik Østlie 

Ofra av makta, 1945-1955: Bussjåfører ville bestemme i eget hus – Resultatet blei splittelse, Vegard Holm, Oslo Transportarbeiderforening, 2013

Hva handler boka om?

– Boka handler om perioden 1945-1955, da bussarbeidere i Norge ble hindra i lønnskamp. Fem ganger ble tvungen lønnsnemnd brukt mot dem, før de hadde fått streika et øyeblikk. Svaret ble blant annet ulovlige og tariffstridige streiker fra en voksende yrkesgruppe i etterkrigstidas Norge.

Bussjåfører ønska seg et eget fagforbund innafor LO, men det fikk de ikke til. Resultatet av dette ble at en del av dem gikk ut av Norsk Transportarbeiderforbund og danna Norsk Rutebilarbeiderforbund i 1955. Seinere tok forbundet navnet Yrkestrafikkforbundet (YS), som i dag kanskje organiserer flest bussarbeidere. Boka forteller historia om hvorfor dette skjedde.

Hva er det viktigste du ønsker å fortelle?

– At fagbevegelsen må ha en maktstruktur der makta ligger hos medlemmene, ellers går det gæli. I denne perioden skulle landet gjenreises og velferdsstaten bygges, og fagbevegelsen var lojal mot staten og regjeringa. Når makta ligger øverst i organisasjonen, brukes formelle argumenter og vedtekter mot enhver opposisjonell tanke og idé. Da blir det mye formalisme og lite diskusjon.

Hvorfor begynte du å skrive denne boka?

– Jeg har lest det som har vært utgitt om denne striden, men det har vært innlegg fra den ene eller andre parten. For mange år siden kom en tidligere nestleder i transportarbeiderforbundet til meg med en bunke papirer som han ba meg ta vare på, og kanskje gjøre noe med en gang. Det var korrespondanse og andre dokumenter om bussarbeiderne i denne perioden. Seinere har jeg studert disse, og nå har det altså blitt ei lita bok.

Hva har du selv lært underveis?

– Si det. Det må i alle fall være at det er viktig og riktig at makta i fagbevegelsen ligger mest mulig nær medlemmene. Og at de virkelige heltene er de som kjemper for sine rettigheter og mot makta uansett hva som måtte stå i veien. Det er heller ikke til å komme fra at splittelsen blant bussarbeiderne i 1955 førte til en stor svekkelse av denne yrkesgruppas kampkraft, helt fram til 1998 da forbundene som organiserer bussarbeiderne for første gang forhandla sammen mot arbeidskjøperne i tariffoppgjøret.

Er det noen andre som har greie på bokas tematikk?

– Det veit jeg ikke. Det må i så fall være noen av dem som var med den gangen, og som fortsatt lever. 

Nevn en annen faglitterær bok/debattbok du vil framheve?

– Mange som hadde fortjent å bli nevn her. Men Harald Berntsens pamflett Tilbake til start burde være obligatorisk lesing for alle tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Hvilke endringer i samfunnet håper du at boka kan bidra til?

– Boka vil helt sikkert ikke bidra til noen endring i samfunnet. Men hvis 10-20 fagforeningsfolk føler at de har lært noe av boka og blir i bedre stand til å kjempe for rettferdighet og et annet og bedre samfunn, ja da er jeg fornøyd.

 

Boka er utgitt av Oslo Transportarbeiderforening , med økonomisk støtte fra Norsk Transportarbeiderforbund, Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, NTFs landsutvalg i Bring, NTF-klubben i Bring på Karihaugen i Oslo, Østfold Transportarbeiderforening, Finnmark Transportarbeiderforening, Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark, Norsk Havnearbeiderforening og Møre og Romsdal Transportarbeiderforening. Boka ble lansert på 120-årsmarkeringa til Oslo Transportarbeiderforening.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned