naturmangfold

Klikkhoreri, pingviner og russ

2015-05-21 // 6 kommentarer

Mens verdens fuglebestand reduseres katastrofalt har norske medier kjørt seg fullstendig fast i historien om to døde pingviner og en håndfull [...]

Gruveeventyret kløyver Finnmark

2013-09-07 // 0 kommentarer

Eksisterande og planlagte gruver har dei siste åra blitt blant dei viktigaste stridsspørsmåla i Finnmark. Striden går både i kommunestyre, på Sametinget og i mange [...]