naturmangfold

Klikkhoreri, pingviner og russ

21. mai 2015 // 6 kommentarer

Mens verdens fuglebestand reduseres katastrofalt har norske medier kjørt seg fullstendig fast i historien om to døde pingviner og en håndfull [...]

Gruveeventyret kløyver Finnmark

7. september 2013 // 0 kommentarer

Eksisterande og planlagte gruver har dei siste åra blitt blant dei viktigaste stridsspørsmåla i Finnmark. Striden går både i kommunestyre, på Sametinget og i mange [...]