klimajobber

Bygg landet! En klimavisjon mot 2030

2015-12-10 // 2 kommentarer

Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og videre med olje og gass. Vi må fortsette å bygge landet og samtidig kutte klimagassutslippene med 80 prosent før [...]