Artikler av Yuri Kasahara

Yuri Kasahara
Om Yuri Kasahara (1 artikler)
Yuri Kasahara er seniorforsker ved Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR). Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) fra 2009. Hans forskningsinteresser er forhold mellom stat og næringsliv, og utviklingsstrategier i Latin-Amerika.