Articles by Vegard Martinsen

Vegard Martinsen
About Vegard Martinsen (1 Articles)
Vegard Martinsen er politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt, og leder enheten som arbeider med å forebygge vold og trusler i forbindelse med politisk og religiøse arrangementer i Oslo. I tillegg jobber enheten med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.