Oslo-politiet har ingen interesse av en konflikt med aktivister

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjonen mot generell bevæpning av politiet. Foto: Christian Vassdal

Det er ikke sikkert at vi blir enige, eller at vi forandrer vår policy ved neste korsvei, men det kan også være – som nå – at vi går i oss selv og ser at vi kan bli bedre.

Vegard Martinsen
Om Vegard Martinsen (1 artikler)
Vegard Martinsen er politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt, og leder enheten som arbeider med å forebygge vold og trusler i forbindelse med politisk og religiøse arrangementer i Oslo. I tillegg jobber enheten med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Den største utfordringen for politiet er usikkerhet om hva som kommer til å skje i demonstrasjoner og markeringer mot organisasjoner som PEGIDA, NDL og SIAN. Vil det føre til ordensforstyrrelser, skadeverk og vold? Eller vil det foregå i fredelige former? Så enkelt er spørsmålet vi stiller oss, og så vanskelig er det.

Fokus på dialog
Politiet har teoretisk sett en rekke metoder og muligheter for å skaffe seg informasjon. Siden Oslo politidistrikt etablerte Dialoggruppa i 2004, har vi imidlertid tatt et bevisst valg om å fokusere på dialog som arbeidsmetode for å forebygge ordensforstyrrelser og vold i forbindelse med politiske markering i byen vår.

LES OGSÅ: Politiet misbruker makta si mot Oslos antirasister

Vi har erfart at de aller fleste av byens aktivister har få problemer med å forholde seg til politiet og Dialoggruppa. Aktivister uansett politisk ståsted, har over flere år gitt oss gode tilbakemeldinger på at vi har valgt å fokusere på en slik tilnærming.

Politiets oppgave er å sørge for at alle kan få lov til å ytre seg i demokratiet, og at slike arrangement skal avikles på en verdig og trygg måte. I noen få grupper og miljøer, blant annet fra miljøet rundt Blitz, synes det som at dialog med politiet fortsatt er kontroversielt. Vi tvinger heller ikke dialog på de som ikke ønsker. Når vi mangler informasjon, blir vi imidlertid mer usikre på hva som skjer, og usikkerheten vår viser seg ofte ved at vi øker bruken av uniformert mannskap for å være sikker på å trygge arrangementet.

Rom for endringer
Det er også sånn at politiet gjennom en rekke år har erfart at enkeltpersoner både har intensjon og kapasitet til å utøve vold mot sine meningsmotstandere. Dette utgjør dermed en sikkerhetsrisiko som ødelegger for alle de andre motdemonstrantene, ved at politiet øker sin beredskap, og setter strengere krav til hvor motdemonstranter kan oppholde seg. Nøkkelordet er igjen dialog mellom politiet og aktivister.

LES OGSÅ: Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

Oslo politiet registrerer at Oslo mot Pegida opplever dialogen som har vært lite konstruktiv. Vi leser hva dere skriver i artikkelen, og tar en hver kritikk på alvor. Vi ser at dere har gode poeng, og at vi kunne ha vært tydeligere, og kanskje valgt en annen løsning. Vi ser positivt på tilbakemeldinger når dere synes noe er urimelig og urettferdig. Vi håper dialogen kan fortsette, og aller helst at den ble enda tettere, så misforståelser kan unngås. Det er slett ikke sikkert at vi alltid er enige, eller at vi forandrer vår policy ved neste korsvei, men det kan også være – som nå – at vi går i oss selv og ser at vi kan bli bedre.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.