Oslo-politiet har ingen interesse av en konflikt med aktivister

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjonen mot generell bevæpning av politiet. Foto: Christian Vassdal

Det er ikke sikkert at vi blir enige, eller at vi forandrer vår policy ved neste korsvei, men det kan også være – som nå – at vi går i oss selv og ser at vi kan bli bedre.

Vegard Martinsen
Om Vegard Martinsen (1 artikler)
Vegard Martinsen er politiførstebetjent ved Oslo politidistrikt, og leder enheten som arbeider med å forebygge vold og trusler i forbindelse med politisk og religiøse arrangementer i Oslo. I tillegg jobber enheten med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Den største utfordringen for politiet er usikkerhet om hva som kommer til å skje i demonstrasjoner og markeringer mot organisasjoner som PEGIDA, NDL og SIAN. Vil det føre til ordensforstyrrelser, skadeverk og vold? Eller vil det foregå i fredelige former? Så enkelt er spørsmålet vi stiller oss, og så vanskelig er det.

Fokus på dialog
Politiet har teoretisk sett en rekke metoder og muligheter for å skaffe seg informasjon. Siden Oslo politidistrikt etablerte Dialoggruppa i 2004, har vi imidlertid tatt et bevisst valg om å fokusere på dialog som arbeidsmetode for å forebygge ordensforstyrrelser og vold i forbindelse med politiske markering i byen vår.

LES OGSÅ: Politiet misbruker makta si mot Oslos antirasister

Vi har erfart at de aller fleste av byens aktivister har få problemer med å forholde seg til politiet og Dialoggruppa. Aktivister uansett politisk ståsted, har over flere år gitt oss gode tilbakemeldinger på at vi har valgt å fokusere på en slik tilnærming.

Politiets oppgave er å sørge for at alle kan få lov til å ytre seg i demokratiet, og at slike arrangement skal avikles på en verdig og trygg måte. I noen få grupper og miljøer, blant annet fra miljøet rundt Blitz, synes det som at dialog med politiet fortsatt er kontroversielt. Vi tvinger heller ikke dialog på de som ikke ønsker. Når vi mangler informasjon, blir vi imidlertid mer usikre på hva som skjer, og usikkerheten vår viser seg ofte ved at vi øker bruken av uniformert mannskap for å være sikker på å trygge arrangementet.

Rom for endringer
Det er også sånn at politiet gjennom en rekke år har erfart at enkeltpersoner både har intensjon og kapasitet til å utøve vold mot sine meningsmotstandere. Dette utgjør dermed en sikkerhetsrisiko som ødelegger for alle de andre motdemonstrantene, ved at politiet øker sin beredskap, og setter strengere krav til hvor motdemonstranter kan oppholde seg. Nøkkelordet er igjen dialog mellom politiet og aktivister.

LES OGSÅ: Sikkerhetspolitiets blinde flekk for fascisme

Oslo politiet registrerer at Oslo mot Pegida opplever dialogen som har vært lite konstruktiv. Vi leser hva dere skriver i artikkelen, og tar en hver kritikk på alvor. Vi ser at dere har gode poeng, og at vi kunne ha vært tydeligere, og kanskje valgt en annen løsning. Vi ser positivt på tilbakemeldinger når dere synes noe er urimelig og urettferdig. Vi håper dialogen kan fortsette, og aller helst at den ble enda tettere, så misforståelser kan unngås. Det er slett ikke sikkert at vi alltid er enige, eller at vi forandrer vår policy ved neste korsvei, men det kan også være – som nå – at vi går i oss selv og ser at vi kan bli bedre.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

34 kommentarer på Oslo-politiet har ingen interesse av en konflikt med aktivister

 1. AvatarGeir Hongrø // 2015-02-25 kl 17:17 //

  Anbefaler andre antirasister å lese denne og ta til seg mye av det som står der. Dialogpolitiet er meget dyktige og gjør faktisk en meget god jobb. Og hvordan man enn vrir og vrenger på det, og hva man enn mener om det, så har også folk som Pegida ytringsfrihet innen dagens lovverk og rettspraksis.

  • Vi trenger ikke lese «dialogpolitiet» sine tekster for å vite hva de driver med. Dialogpolitiet er oppretta for å moderere aktivister, samle informasjon om aktivister og peke ut «bråkmakere» som det mindre dialogbaserte politiet kan ta. Dialogpolitiet ønsker selvsagt ikke konflikt med aktivister. De ønsker rolige, fredelige aktivister som holder kjeft og gjør som makta sier. De ønsker å være «venner» med alle, og slik få mer info. Dette er ikke noe mystisk. Enhver unge som har sett en amerikansk film skjønner poenget med å spille «good cop».

   Pegida har *egentlig* ikke rett til å mobbe muslimer. Dette er forbudt ved norsk lov. At politiet ikke håndhever loven og at rettsvesenet heller ikke gjør det, er ikke noe argument. Men selv OM det var lov å mobbe folk, så hadde det ikke vært greit lell. For førti år siden var det forbudt å praktisere homofili. Det var sikkert en rekke folk som hevda at de sto til venstre, men syntes at politiet bare gjorde jobben sin og tross alt var «meget dyktige». Vi kan trekke den enda lenger også – for «dagens lovverk og rettspraksis» har også vært brukt til å sende jøder til Tyskland og kastrere romanifolk. Jeg mener ikke å «hitle» debatten, bare å slå fast at hva som er «innen dagens lovverk og rettspraksis» aldri har vært – og aldri kan være – retningsgivende for antirasister og antifascister.

   • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-10 kl 16:57 //

    «Pegida har *egentlig* ikke rett til å mobbe muslimer. Dette er forbudt ved norsk lov. »

    Hvordan og når har Pegida ‘mobbet’ muslimer, og hvilken lov har de brutt?

    • «GI» i Pegida står for «mot islamisering». Å hevde at det pågår en islamisering av Europa – slik Breivik og Frp har gjort før – er ren konspiratorisk mobbing. Det ligger i dette at Europa trues av muslimer, at muslimer er en fiende, at de er skumle og farlige. Å trekke opp en slik konspirasjon er i sitt vesen å mobbe muslimer. Dette er selvsagt bare toppen av isfjellet. Disse muslimhaterne mobber muslimer systematisk med karikaturer, hånende ord og uttrykk og pegidafolk foreslår faktisk
     1) Å stoppe «muslimsk innvandring» – i praksis betyr det å sile flyktninger. Er man muslim så får man ikke asyl.
     2) Begrense moskeer og annen tilbedelse – altså GROVE inngrep i religionsfriheten.

     Så – de både mobber muslimer OG foreslår fascisme mot muslimer.

     De har brutt den såkalte «rasismeparagrafen»:

     «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller
     hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med
     en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er
     satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som
     ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
     Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller
     forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen
     på grunn av deres
     a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
     b) religion eller livssyn, eller
     c) homofile legning, leveform eller orientering.
     d) nedsatte funksjonsevne»

     Det klareste her er at de fremmer hat, forfølgelse og ringeakt mot muslimer.

     Videre anbefaler FN å forby rasistisk og nazistisk organisering. Noe som må ramme Pegida. MEN – dette bryr jo staten seg filla om. De godtar naziterror og rasistisk mobbing slik de alltid har gjort.

     • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-10 kl 18:43 //

      Jeg håpet at du skulle vise til konkrete uttalelser eller publikasjoner som stred mot norsk lov. Det har du ikke gjort, men det kan selvsagt skyldes en misforståelse. 🙂

      Jeg kjenner ikke Pegida, men er jo selvsagt mot fascisme, også den fascismen som islamismen representerer. Det oppleves også som vanskelig å skille mellom tradisjonell islam og dagens islamisme, og det gir stor grunn til bekymring. Når det er sagt, tror jeg svært mange mennesker med muslimsk bakgrunn *ikke* er hverken spesielt religiøse, islamister eller fascister. Men Pew Reseachs undersøkelser avslører likevel at selv ‘vanlige’ muslimer støtter en form for islam som

      Syns du det er rart folk begymrer seg over alle negative endringene som skjer som følge av innvandringen til Europa? Det gjør ikke jeg.

     • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-03-11 kl 01:31 //

      «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller
      hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med
      en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er
      satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som
      ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
      Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller
      forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen
      på grunn av deres
      a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
      b) religion eller livssyn, eller
      c) homofile legning, leveform eller orientering.
      d) nedsatte funksjonsevne»

      Jeg tror ikke du ser det selv – men her trekker du frem noen av de viktigste delene av lovverket vårt – og de er i fullstendig strid med koranen. Bittelite i strid med bibelen er de nok også. Men bibelen har i det minste noen allmenngyldige lover som i dag er å regne som søyler i demokratiske samfunn: Du skal ikke drepe. Du skal ikke lyve.

      «Lovreligionen» kristendommen har bare ti lover: De ti bud. Og her står det ingenting om å ta livet av, eller å mobbe de som er uenige; i motsetning til koranen og hadithene.

      Selv er jeg en agnostiker.

     • AvatarMindmatter // 2015-03-11 kl 20:02 //

      Konspirasjon at det pågår islamisering av Europa? Kan du vennligst forklare hva dette er http://byavisa.no/2015/03/11/holder-varens-storforeldremote-i-moskeen/ om det ikke er islamisering?

    • AvatarGeir Hongrø // 2015-03-11 kl 04:01 //

     Pegida mobber muslimer men de har lov til det i henhold til norsk rettspraksis.

     • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-11 kl 07:53 //

      «Pegida mobber muslimer men de har lov til det i henhold til norsk rettspraksis.»

      Eksemplenes makt er stor, og jeg håper fremdeles at noen poster eksempler på denne mobbingen. Jeg mistenker nemlig at man blander sammen legitim islamkritikk med mobbing av personer. Hadde ikke vært første gang noe slikt skjer. 😉

      Men om du har rett i at Pegida har lov til å ‘mobbe’, hvorfor forsøker noen å hindre Pegida? Jeg forstår jo at det er fordi man misliker Pegidas budskap, det er en no-brainer. Men ved å forsøke å undertrykke Pegidas rettigheter — etter norsk rettspraksis — gjør man selv til et selvbestaltet meningspoliti. Man setter seg ut over loven og undertrykker andres ytringsfrihet, fordi man ikke liker deres meninger. Og metodene som benyttes er ikke bare intimiderende ‘motdemonstrasjoner’, men også trusler og vold. Hensikten helliger midlet. Er det greit? Er det en rettstat verdig?

      Et annet spørsmål: Venstresiden har lenge ført en kamp mot religion, fordi religion har blitt betraktet som irrasjonell overtro. (Kristendommen var vel også tildels forbudt i Østblokken?)

      Hva skiller venstresidens kamp mot kristendom fra Pegidas kamp mot islam? Hvorfor skal en overtro bekjempes og en annen overtro beskyttes?

     • AvatarGeir Hongrø // 2015-03-11 kl 14:03 //

      Forsøkene på å fysisk hindre Pegida fra å få avholde møter er jeg imot så det får andre enn meg svare på.

      Men når det gjelder «islamkritikk» og rasisme så blir det relativt greit oppsummert i «Hva er rasisme?» Det handler om essensialisering og konspirasjonsteorier. Påstår man at alke muslimer enten er islamister eller kommer til å bli det hvis de setter seg inn i Koranen, eller at muslimer har lov å lyve for vantro for å fremstå som mer modersre, eller at det foregår en målbevisst islamisering av vesten som alle muslimer i vesten deltar i, da er det ikke lenger islamkritikk, da er det rasisme.

      Rasisme er det også dersom man argumenter for å frata muslimer asylrett og flyktningerett for å beskytte landet mot muslimsk kultur

      Alt dette er rasisme. Det er neppe ulovlig, ikke i henhold til dagens rettspraksis,;men det er likefullt rasisne og skal kalles rasisme.

     • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-11 kl 14:38 //

      «Men når det gjelder «islamkritikk» og rasisme så blir det relativt greit oppsummert i «Hva er rasisme?» Det handler om essensialisering og konspirasjonsteorier. Påstår man at alke muslimer enten er islamister eller kommer til å bli det hvis de setter seg inn i Koranen, eller at muslimer har lov å lyve for vantro for å fremstå som mer modersre, eller at det foregår en målbevisst islamisering av vesten som alle muslimer i vesten deltar i, da er det ikke lenger islamkritikk, da er det rasisme.»

      OK, men jeg syns at Lars Gules definisjon av rasisme er mer gjennomtenkt (uten at jeg kan gjengi den presist her. Har bare hørt den muntlig). Jeg må dessverre vise til det gamle argumentet om at islam er en religion, ikke en rase. Derfor blir rasisme-begrepet feil. ‘Religiøst betinget diskriminering’ er i mine øyne et mer presist uttrykk, men selvsagt ikke like snappy. Og ikke like negative konnotasjoner som ordet ‘rasisme’.

      Det er jo kjent at organisasjoner som ISESCO og ALECSO arbeider aktivt for å spre islam i Europa, og at de har gjort det i mange tiår. Islamske stater som Saudi-Arabia, Tyrkia (joda) og Iran gjør det samme, og finansierer spredningen av islam og bygging av moskéer. Det er neppe en overdrivelse å si at de bruker milliarder på dette, uten at jeg har eksakte tall. FN er under hardt press fra organisasjoner som IOC og G77 for å skjerme islam mot kritikk, under dekke av at slik kritikk er nettopp rasisme. Alt dette er fakta. Spørsmålet er ikke om dette er sant eller ei, men hvor stor innflytelse de har.

      Selvsagt er ikke alle muslimer med på et komplott for å ta over verden. Å påstå noe slikt er vissvass. Men med unntak av enkelte forvirrete kommentatorer på forvirrete nettsteder, er ‘alle muslimer’-argumentet ytterst sjelden brukt. Det brukes så sjelden at man kan regne argumentet som en stråmann og en avsporing.

      Det interessante er hva ISESCO, ALECSO, IOC, de nevnte statene og endel andre aktører bedriver, samt hvilke innrømmelser EU og FN har gjort etter arabisk press. Dessverre flyr slikt under radaren og altfor mange forsøk på å ta opp problemstillingen stemples som ‘rasisme’ og ‘konspirasjonsteorier’. Faktafornektelsen er utbredt.

      «Rasisme er det også dersom man argumenter for å frata muslimer asylrett og flyktningerett for å beskytte landet mot muslimsk kultur»

      Det er høl i hue å nekte folk asyl på grunn av deres religion. Er man forfulgt og kvalifiserer for asyl, skal man selvsagt få asyl. Jeg syns også at Norge bør gjøre mye mer for å avlaste andre land som tar en enorm belastning. Libanon, med alle sine flyktniner fra Syria, er et tidsaktuelt eksempel.

      Men «vern mot forfølgelse» betyr ikke nødvendigvis statsborgerskap, varig oppholdstillatelse, sosiale stønader, familiegjenforening og ‘respekt for sin kultur’. «Vern mot forfølgelse» er heller ingen måte å løse eldrebølgen på. Asylinstituttet er mye viktigere, og for viktig til å misbrukes.

      «Alt dette er rasisme. Det er neppe ulovlig, ikke i henhold til dagens rettspraksis,;men det er likefullt rasisne og skal kalles rasisme.»

      I beg to differ, men det er greit 🙂 Jeg er fornøyd så lenge jeg har retten til å kritisere religioner og politiske ideologier uten å bli drept eller stemplet som rasist. Så lenge jeg får si min mening, skal andre få ytre sin. Alle har rett til sin egen mening, men man har ikke rett til sine egne fakta.

      Jeg vet ikke hvor mye videre vi kommer, men du skal ha takk for svar. Så får vi se om noen av de mer voldelige antirasistene forklarer hvorfor de mener seg berettiget til å bedrive sin lovstridige selvtekt og undertrykking. Jeg håper på svar, men tviler på at det kommer.

      Ha en fortsatt god dag.

     • Boot Boys-nazisten Sjølie ble dømt for konspirasjonsprat mot jøder. Hvorfor skulle ikke den samme rettspraksisen ramme muslimhat? Hmmmm

     • AvatarMindmatter // 2015-03-11 kl 19:59 //

      Så du ser sannelig ikke forskjellen på det å kategorisere personer tilknyttet en bestemt religion som undermennesker og det å være motstander av hijab i politiet?

     • AvatarMindmatter // 2015-03-11 kl 19:59 //

      Den opprinnelige forståelsen av rasisme er at man anser mennesker av bestemt etnisitet, bakgrunn som dårligere/bedre mennesker enn andre.

      Derimot det å ha særdeles negative oppfatninger om islam, vil selvfølgelig ikke være rasisme. For islam er ikke mennesker eller en rase. Islam er i hovedsak en særdeles avskyelig ideologi, med et fikenblad av religion.

      Enhver muslim som hevder seg støtt for at en person er negativ til ideologien/religionen deres burde bli spurt: «Er du dum». For det å være negativ til islam betyr ikke at en person er negativ til muslimer.

      For hvis det å være negativ til islam betyr at en person er negativ muslim, vil jo bety at alle ateister i praksis er negativ til alle troende mennesker.

     • «Jeg mistenker nemlig at man blander sammen legitim islamkritikk med
      mobbing av personer. Hadde ikke vært første gang noe slikt skjer.»

      Ja, slik Htiler slett ikke mobbet personer, bare en gruppe folk? Helt ufarlig?

      Hensikten helliger midlet er noe alle egentlig er enig i. Også rettsstaten bygger på «målet helliger midlet» – i den forstand at rettsstaten bruker sensur, tvang, vold, frihetsberøvelse og tvangsarbeid, når den mener dette er helliget av en hensikt.

      Det som IKKE er en rettsstat verdig, er muslimhat og trakassering av muslimer. En stat som tillater og legger til rette for dette er selv en rasistisk stat. En stat som ikke kan garantere sine religiøse minoriteter en offentlighet uten trakassering, er ikke en rettsstat. Det er en urettsstat. Heldigvis lar ikke alle alt være opp til staten. Å ta saken i egne hender er en plikt når «staten» svikter totalt.

     • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-11 kl 15:11 //

      «Ja, slik Htiler slett ikke mobbet personer, bare en gruppe folk? Helt ufarlig?»

      Jeg trodde vi snakket om Pegida, ikke om Hitler. Hvorfor er Hitler relevant?

      «Hensikten helliger midlet er noe alle egentlig er enig i. Også rettsstaten bygger på «målet helliger midlet» – i den forstand at rettsstaten bruker sensur, tvang, vold, frihetsberøvelse og tvangsarbeid, når den mener dette er helliget av en hensikt.»

      Du kan så si, og rettstaten er også villig til å gå til krig og drepe mennesker. Heldigvis er staten underlagt lover og regler. En rettstat kan ikke fritt bruke vold og tvang. Diktaturer kan det, men ikke rettstater.

      Men du hopper bukk over en viktig del av en rettstat: Samfunnskontrakten der staten har voldsmonopol. Staten og bare staten har rett til å utøve vold (med noen unntak som selvforsvar/nødverge). Ingen andre har denne retten.

      «Det som IKKE er en rettsstat verdig, er muslimhat og trakassering av muslimer. En stat som tillater og legger til rette for dette er selv en rasistisk stat.»

      Mener du at Norge er en rasistisk stat?

      «Heldigvis lar ikke alle alt være opp til staten. Å ta saken i egne hender er en plikt når «staten» svikter totalt.»

      Jeg beklager å måtte påpeke det, men det samme sa Anders Behring Breivik. Jeg sier ikke at dere er som ham, men hans ugjerninger viser hvor galt det kan gå når man forlater rettstatens og demokratiets prinsipper og ‘tar saken i egne hender’.

     • Det er Pegida som står for Breiviks tenkning. Du kan påpeke hva du vil. Breivik er et resultat av Frps og Pegidas tanker, ikke mine.

     • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-11 kl 16:25 //

      «Det er Pegida som står for Breiviks tenkning. Du kan påpeke hva du vil. Breivik er et resultat av Frps og Pegidas tanker, ikke mine.»

      Breiviks ugjerninger skjedde flere år før Pegida oppsto, så han er neppe et resultat av Pegidas tanker.

      Men er dine tanker veldig forskjellige fra Breiviks? Du vil selvsagt svare nei, selv om du allerede har avskrevet Norge som en rasistisk stat og gitt deg selv retten til å utøve vold. I tillegg, om jeg har forstått deg rett, tilhører du Tjen Folket-gjengen. Tjen Folket går fremdeles (gjesp) inn for «Væpna revolusjon»:

      Borgerskapet gir ikke fra seg makta frivillig. Hver gang folk har prøvd å avskaffe kapitalismen, har de som styrer staten og kapitalen brukt makta si for å hindre det. Også i Norge har vi mange erfaringer med at staten og kapitalen bruker enorme ressurser mot folket. Hvis folket vil ha kommunisme, må vi gjøre revolusjon. I en revolusjon må folket være sterkere, også militært, enn borgerskapet. Revolusjoner er forskjellige fra land til land. I noen land kan soldatene vinnes for sosialismen, og da kan ikke borgerskapet bruke hæren mot folket. I noen land må folk gjøre som i Kina, og Nepal i dag, og lage sin egen hær for sosialisme. Vi sier at væpna revolusjon er den eneste måten å lage sosialisme. Ikke fordi vi liker vold eller våpen, men fordi historien er full av eksempler på at de som styrer bruker vold og våpen mot folk som gjør opprør. Godt forberedte og utrusta opprørere er det eneste som kan begrense vold i en revolusjon.

      http://tjen-folket.no/sentralt/view/10253#Væpna revolusjon

      Tjen folket vil bruke våpenmakt for å overta staten og bekjempe borgerskapet. Jeg antar at du er enig i dette, en rimelig antagelse gitt alt du har publisert på nettet.

      Kan man forvente en snarlig revolusjon, og hvordan skal den gjenomføres rent praktisk? Kan vi forvente blind terror, geriljakrig, kidnapping og utpressing, likvidasjoner, massakrer, fangeleire? Det er nemlig hva som skjer når man driver med «væpna revolusjoner».

      Din gruppes politiske mål, kombinert med uttalt vilje til å bruke vold, samt blinde forakt for rettstat, demokrati og menneskerettigheter, bekymrer meg. Den bør bekymre flere, også deg selv.

      Hva blir neste skritt i radikaliseringsprosessen? Tygg litt på den, og les gjerne den glimrende boka Drømmen om det fullkomne samfunn av historieprofessor Øistein Sørensen.

      Jeg gir meg nå, da det ser ut til å være vanskelig å få andre svar enn avsporinger om Hitler og Mandela.

      TTFN.

     • AvatarMindmatter // 2015-03-11 kl 19:50 //

      Så det at da Breivik begikk sine groteske gjerninger så hadde han ikke vært endel av Frp på veldig mange år og at gjerningene fant sted lenge før PEGIDA i hele tatt var en realitet, gjør at du ikke ser problemet med påstandene.

      Det utsagnet til Renå forteller er hvorfor visse var så fanatisk opptatt med å få det som åpenbart var en galning tilregnelig.

      For tragedien 22.7 har selvfølgelig ingenting med politikk å gjøre. Det har dessverre mest med en person som selvvalgt blir mer og mer destruktiv, men som ikke blir fanget opp i tide.

      Men Breivik groteske gjerninger har trolig nada med politikk å gjøre, for trolig er det slik at da Breivik falt av pinnen så kunne han i praksis falt i enhver retning.

     • Mandela forlot også rettsstatens prinsipper og stiftet ANC sin væpna fløy. Det var bra – og en forutsetning for å knuse Apartheid.

   • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-03-11 kl 01:05 //

    «Enhver unge som har sett en amerikansk film skjønner poenget med å spille «good cop.»

    Enhver voksen skjønner at det norske samfunn fordrer mer av sitt politi enn å overoppfylle «hollywoodske» «good cop/bad cop»-idealer. I min verden har du her en merkelig virkelighetsoppfattelse.

    «Pegida har *egentlig* ikke rett til å mobbe muslimer. Dette er forbudt ved norsk lov. At politiet ikke håndhever loven og at rettsvesenet heller ikke gjør det, er ikke noe argument.»

    Her er det du som står igjen uten argumenter.

    • I din verden er det kanskje uforståelig at politiet har motiver med å gå i dialog. Men dette er ingen hemmelighet. Politiet er ganske åpne på sine motiver – de ønsker kunnskap, oversikt og kontroll. Dialog er bare en metode for å oppnå dette. De vil snakke med aktivister for å få innsikt i aktivistmiljøene, oversikt over folka der og for å potensielt kontrollere deres handlinger. Akkurat som en «good cop» i Hollywood, så er dette bare et verktøy for politiet når de skal komme under huden på folk. Politiet ser det som sin jobb å sørge for at rasistene får avvikle sine markeringer i ordna former. Antirasister ønsker det motsatte. Dette er ikke vanskelig å forstå – hvis man vil.

     Intensjonen med «rasismeparagrafen» er klar – folk skal slippe å møte hets eller utsagn som fører til hets, i offentligheten. Dette rammer åpenbart Pegida-prosjektet. Hele forestillingen om «islamisering av Europa» er en hatefull konspirasjonsteori som legger til rette for terror alá Breivik.

  • AvatarBjørn Augestad // 2015-03-10 kl 17:01 //

   «Anbefaler andre antirasister…»

   I beste mening: Sikkert teite spørsmål fra min side, men hva er egentlig en antirasist og hvilke problemer forsøker antirasister å løse — som ikke allerede er dekket av norsk lov? Rasisme er jo eksplisitt forbudt i Norge, så hva kjemper man for (evt mot)?

   • AvatarGeir Hongrø // 2015-03-11 kl 04:00 //

    De aller fleste rasistiske ytringer er i praksis lovlige i Norge. Det skal veldig mye til å bli dømt.

 2. AvatarMartin Knutsen // 2015-02-25 kl 17:53 //

  Martinsen: Som avdanket aktivist (og altså ikke talsmann for noe eller representant for noen andre en meg selv) så vil jeg påpeke at det finnes veldig gode grunner til at aktivister fra Blitz-miljøet ikke fører»dialog» med politiet. Hovedgrunnen er at man da automatisk blir registrert som «lederskikkelse» og kommer på lister som d eles med internasjonale kolleger. Undertegnede prøvde på dialog med politiet i forbindelse med Mor Godhjerta-aksjonen tilbake i 2005 og kan siden ikke ta buss til demonstrasjoner i f.eks. Sverige eller Danmark da dette medfører automatisk bortvisning. (For ordens skyld, har ingen dommer på meg for noe mer politisk en totalnekting). Videre fører det automatisk til bortvisnings-vedtak fra demonstrasjoner, jeg har opplevd å bli summarisk dømt til husarrest i 24 timer (bortvist fra sentrum, jeg bor i sentrum) bare for å diskutere med SIAN medlemmer, noe til og med SIAN-folkene fant merkelig.Det er altså en betydelig risiko involvert i å føre «dialog» med politiet om man kommer fra visse miljøer med flat struktur.

  Det andre er det beklagelige fakta at all erfaring viser at politiet gjør seg taktiske vurderinger i forhold til å holde avtaler. Jeg har selv blitt jugd rett opp i ansiktet i forbindelsemed Mor Godhjerta-aksjonen der vi ble gitt en viss frist til å tømme ut eiendeler fra okkupasjonen, og politiet stormet to dager før fristen, antakeligvis på grunn av «operasjonell sikkerhet». Det er med andre ord liten *grunn* til å gå i en dialogmed en partner man ikke kan stole på.

  Når det er sagt er det positivt at politiet har sluttet å slå. Det somer negativt er at man mot en del miljøer er forferdelig glade i å bruke bøter for det minste lille overtramp. Risikoen for å bli bøtelagt bare for å snakke til en politimann under en d emonstrasjon er forbausende stor, jfr. fjorårets demonstrasjon mot nettop det vi kaller «bøteterror» på Grønland hvor samtlige demonstranter fikk saftige bøter kun for ulovlig demonstrering. Fot-tog og busskjøring, pepperspraying på passive demonstranter fanget i sperringer, alt dette fører ikke akkurat til at den jevne punker føler seg særlig komfortabel med å se på politiet som noe annet enn en politisk motstander. Så cred for at du skriver her, men det finnes betydelig forbedringpotensiale.

 3. Hvorfor publiserer Radikal Portal​ tekster av politiet?
  Er det slik at Radikal Portal ikke er en portal for radikale, men en portal der makta kan nå radikale? Har ikke politi og myndigheter nok portaler for å påvirke folk? Selvsagt har ikke politiet interesse av konflikt. Makta ønsker ikke at folk skal slåss mot fascisme. Men hva slags interesse har Radikal Portal av å la «dialogpolitiet» fortsette sin uttalte policy for å moderere radikale uttrykk?
  https://radikalportal.no/2015/02/25/oslo-politiet-har-ingen-interesse-av-en-konflikt-med-aktivister/

 4. AvatarKjæran Dahle // 2015-03-10 kl 17:36 //

  Snuten lyver så det renner av han og radikal portal er blitt en platform for disse løgnene.

  Med den første PEGIDA demonstrasjonen i sperra snuten motdemonstrantene 200 meter unna fra PEGIDA hvor de skulle motdemonstrere. Snuten sa til aktivistene at det kun var to lovlige demonstrasjoner den dagen trass i at alle fredelige forsamlinger er lovlige i følge grunnloven. Forbipasserende innvandrerungdom som ikke var klar over hva som skjedde i byen den dagen opplevde å bli hetsa og kalt «negersvin». Politiet ba dem holde seg unna fordi det var farlig for dem. Altså må snuten selv ha skjønnt at når de forsvarte nazistene måtte de ta den plassen fra de som ble trampa på. Om snuten hadde ment det de skrev med å forebygge vold og ordensforstyrrelser hadde de løfte fingen mot dette. Men de forsvarer heller nazistene, og blokkerer de som prøver å gripe inn 200 meter unna.

  Når en stor nazist kommer fra PEGIDA truende inn i motdemonstrantenes folkemengde med en stor schæferhund gjør ikke snuten noe for å stoppe han. Når aktivister konfronterer snuten med at han fikk komme inn i vår folkemengde svarer snuten at han var en tilfeldig forbipasserende tross i at dette var en blank løgn. På NRK sine klipp er mannen synlig som en del av PEGIDA sin marsj. Det passet nok greit for snuten som allerede var irritert på motdemonstrantene at nazistene skremte noen å oppløste deler av folkemengden akkurat slik han forsøkte selv.

  For mange aktivister er målet ikke bare å føre en «dialog», men å knuse nazismen. Når snuten forsvarer nazistene har de valgt en side i denne konflikten. Og det er ikke aktivistene sin side.

  • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-10 kl 23:52 //

   Er det slik du ønsker at demonstrasjonsfriheten skal praktiseres? Gjelder den bare én part?

   For et par år tilbake da Israel for Fred hadde demonstrasjon var det stort politioppbud. Men politiet greide ikke forhindre at det ble kastet livsfarlige gjenstander, eller at ruter ble knust og det ble kastet fyrverkeri inn i Frimurerlosjeen der det var juletrefest for små barn. Pensjonister fra Sørlandet ble jaget i Oslos gater og spurt om de var jøder. En fikk brukket armen.

   Under de voldsomme opptøyene 8. ble Oslo betegnet som en krigssone, der folk ble slått og overfalt på åpen gate og flere titalls butikker ble ramponert.

   Blitz-miljøet i Oslo blir derimot fullstendig renvasket for ansvar for de voldelige opptøyene i politiets rapport, til tross for Blitz` uttalte støtte til steinkasting mot politiet, Den interne politirapporten står dermed i sterk kontrast til Antirasistisk Senters (ARS) gjentatte påstander om at det var Blitz-miljøet som hisset opp de voldelige ungdommene, blant dem brukere – og venner av ARS-engasjerte – av ARS`s kommunalt finansierte ungdomssenter Agenda X.

   Ingen fra Israel for Fred hevdet den gangen at «snuten» forsvarte nazistene. Ønsker du vikelig et samfunn der «snuten» tar parti utover sitt mandat? Forstår du virkelig ikke at dersom nazister, nykommunister eller islamister ikke skal få avholde lovlige demostrasjoner ville det være et alvorlig anslag mot forsamlingsfriheten og ytringsfriheten i Norge?

   I så tilfelde står du inne for et alvorlig angrep på demokratiet.

   En ting er å støtte demokrati og ytringsfrihet i teorien. Noe annet er praksis. Hvis ikke tale- og møtefrihet kan utøves i praksis finnes de ikke. Da hersker frykten.

   • AvatarKjæran Dahle // 2015-03-11 kl 14:39 //

    Hei Kent,

    Når nazister demonstrerer er det faktisk ikke det samme som når andre demonstrerer. Når nazister får plass i gatene blir den plassen tatt fra noen andre. Da er det noen som ikke kan gå gjennom byen uten å få ropt «negersvin» mot seg å være redd for å bli banka opp. Noen ganger ender det faktisk i at noen blir angrepet. Når snuten forsvarer nazistene tar de den plassen fra dem som blir sparka ned på. Jeg ønsker å stå på siden til de som blir sparka ned på og kjempe mot dem som sparker ned.

    • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-11 kl 18:42 //

     Når Blitzere og muslimer finner sammen kan man ikke gå gjennom gatene uten å få ropt «jødesvin» mot seg og bli banket opp. Når snuten forsvarer disse tar de plassen fra dem som blir sparka ned på?

  • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-03-11 kl 00:51 //

   Jeg tror du skal lese Vegard Martinsens innlegg en gang til. «Å knuse nazismen» høres ut som en god sak. For all del. Men for meg virker det som om du mest av alt ønsker å knuse de du er uenige i. Ikke ulikt nettopp nazister.

   • AvatarKjæran Dahle // 2015-03-11 kl 14:44 //

    Hei,

    Dette handler ikke om hvem jeg er uenig i. Det er mange jeg er uenig i som jeg ønsker skal få ytre seg fritt. Ofte
    kan jeg være så uenig at jeg kjenner blodet strømme. Men det er
    forskjell på folk som mener noe som jeg mener er feil. Og folk som
    hetser og bruker vold. Jeg ønsker å knuse den voldelige organiseringen som angriper og hetser folk for legning, hudfarge, religion, etnisitet og nasjonalitet.

    Nazistene ønsker å knuse dem som antirasister ønsker å beskytte. Noe som tross alt faktisk ikke er det samme.

    Dette er faktisk forskjell på disse to tingene. Du har funnet et verb som er likt og fremstiller dette som en grunnleggende likhet.

    • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-11 kl 18:35 //

     Du hetser jo og sier ja til vold, så hva er da forskjellen på deg, en nazist eller en Islamist?

    • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-03-12 kl 01:31 //

     «Nazistene ønsker å knuse dem som antirasister ønsker å beskytte.»

     Hvordan i all verden kom du fram til dette? Og hvilke nazister er det du snakker om?
     Lever vi i samme land?
     Verbet; å knuse – var det forresten du som fant fram til.

Kommentarfeltet er lukket.