Artikler av Marit Landsem Berntsen

Marit Landsem Berntsen
Om Marit Landsem Berntsen (1 artikler)
Marit Landsem Berntsen er tidligere forlagssjef i Universitetsforlaget (1987 – 1998), gründer og leder av helseforlaget Akribe (1998-2012). Leder og nestleder i Forleggerforeningens lærebokutvalg (1987-1990). Medlem av KUF’s Lærebokutvalg (1990-1994). Nestleder i Nasjonalt læremiddelsenters styre (1992-1997). Flere styreverv og tillitsverv i NTL, Kvinnepolitisk nestleder i SV (Sosialistisk valgforbund). Bidragsyter i Pax-Leksikon og «Sosialisme på Norsk».