Articles by Mads Opheim

Mads Opheim
About Mads Opheim (1 Articles)
Nylig avgått leiar i Ungdom mot EU og er snart utdanna sivilingeniør i data frå NTNU.

Ungdommen trengs i EU-kampen

// 0 Comments

Media er mot oss. Pengemakta er mot oss. Dei største partia er mot oss. Det store stortingsfleirtalet er mot oss. Storindustrien er mot [...]