Artikler av Mads Opheim

Mads Opheim
Om Mads Opheim (1 artikler)
Nylig avgått leiar i Ungdom mot EU og er snart utdanna sivilingeniør i data frå NTNU.

Ungdommen trengs i EU-kampen

2014-01-26 // 0 kommentarer

Media er mot oss. Pengemakta er mot oss. Dei største partia er mot oss. Det store stortingsfleirtalet er mot oss. Storindustrien er mot [...]