Artikler av Mads Lee Giil

Mads Lee Giil
Om Mads Lee Giil (1 artikler)
Jobber som rådgiver i staten og er opptatt av lønnsdannelse, sosial ulikhet og EU.