Articles by Knut Kjeldstadli

Knut Kjeldstadli
About Knut Kjeldstadli (2 Articles)
Knut Kjeldstadli er professor i historie ved Universitet i Oslo, politiker for SV og NTL-medlem.