Artikler av Kari Gellein

Kari Gellein
Om Kari Gellein (1 artikler)
Kari Gellein er skribent, samfunnsviter og pedagog. Hun er utdannet på Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Har bakgrunn fra flerkulturell forståelse/pedagogikk samt bred erfaring fra arbeid med minoriteter i undervisningssammenheng. Har tidligere jobbet med enslige mindreårige i asylmottak.

Kom nærmere

2014-03-21 // 0 kommentarer

Å være på flukt handler først og fremst om tap – tap av familie, venner og nære relasjoner. Alt som en gang var deg kjent og nært er [...]