Kom nærmere

Å være på flukt handler først og fremst om tap – tap av familie, venner og nære relasjoner. Alt som en gang var deg kjent og nært er borte.

Kari Gellein
Om Kari Gellein (1 artikler)
Kari Gellein er skribent, samfunnsviter og pedagog. Hun er utdannet på Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Har bakgrunn fra flerkulturell forståelse/pedagogikk samt bred erfaring fra arbeid med minoriteter i undervisningssammenheng. Har tidligere jobbet med enslige mindreårige i asylmottak.

 

Den største trusselen mot en human og solidarisk asylpolitikk, er distanse til menneskene som ber om vår beskyttelse. Asylsøkere kommer til vårt land med sine historier fra krig og diktatur. Det er historier om tap, om overgrep og om frykt.

Regjeringen ønsker ikke at det norske folket skal høre for mange slike historier ettersom historiene også handler om det harde møtet med norsk asylpolitikk.

I kampanjen Kom Nærmere, et samarbeidsprosjekt mellom Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Palestinerleir, Foreningen av tolvte januar, fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein, har vi møtt noen som har delt sine historier med oss.

Etter at kampanjen ble laget har Sirgut Yelma, Sara, Hossein Shabazi, Laleh Ramazanina og Mohamed Ganam vunnet fram med sine saker mot Utlendingsnemda.

Frykt og uvisshet
Flere hundre asylbarn lever fortsatt i frykt og uvisshet etter å ha tilbrakt nesten en hel barndom i Norge. Sjelden i  norsk asylpolitikk har det blitt kjempet så lenge og så mye for noe så grunnleggende. Disse barna har ikke mer barndom å miste.

Lørdag 22.mars markeres det igjen i flere byer i vårt langstrakte lang hvor det kreves humanitet for asylbarna. Markeringene for humanitet er en markering hvor det kjempes for helt konkrete politiske mål  hvor vi sier at engangsløsningen for asylbarna er totalt urettferdig og vilkårlig. Vi sier også at økt bruk av lukkete asylmottak truer rettsikkerheten til mennesker på flukt i vårt land.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned