Artikler av Fride Eeg-Henriksen

Fride Eeg-Henriksen
Om Fride Eeg-Henriksen (1 artikler)
Sosiolog, arbeider med folkeopplysning om atomvåpen, atomkraft og atomavfall. Pensjonist med yrkeserfaring hovedsakelig fra Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå.