Articles by Basim Ghozlan

Basim Ghozlan
About Basim Ghozlan (1 Articles)
Basim Ghozlan er imam ved Rabita-moskeen og forstander for Det islamske forbundet. Ghozlan er utdannet dataingeniør ved Høgskolen i Oslo, og har hovedfag i informatikk ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært leder av Islamsk Råd Norge.

Sviket mot det syriske folk

// 0 Comments

Hvis det virkelig var en krig mellom syriske myndigheter og terrorgrupper, slik regimet hevder, hvorfor bryr ikke regimet seg om [...]