Artikler av Anne Karin Erich

Anne Karin Erich
Om Anne Karin Erich (2 artikler)
Anne Karin Erich er hjelpepleier og vernepleier og har videreutdanning i velferdspolitikk og helserett. Hun har arbeidet i helsevesenet i over 40 år. 20 år innen psykiatrifeltet og resten med funksjonshemmede, fysisk eller psykisk. I sju av årene som leder. I fjor var hun medforfatter i diktantologien Grenseløse forfattere.