Arbeidere i alle land

Historiker Helge Ryggvik argumenterer for viktigheten av at arbeiderne organiserer seg over landegrensenee. Dette er like viktig i dag som det var i forkant av første verdenskrig.

27. mai i år arrangerte enkeltmedlemmer i Rødt et heldagsseminar med temaet ’arbeidsinnvandring og internasjonalisme’. Foranledningen for seminaret var uttalelsen som ble vedtatt på Rødts landsmøte tidligere i år som blant annet stiller krav om at det for arbeidsinnvandrere fra EØS-området skal ”kreves ansettelse og en arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler.”

Blant innlederne på seminaret var historiker Helge Ryggvik. I sitt foredrag sammenligner han blant annet situasjon i forkant av første verdenskrig og dagens situasjon som har en rekke likheter. Ryggvik argumenterer videre for viktigheten av internasjonal arbeiderorganisering, da som nå. Flere av referansene det vises til i foredraget finner man i artikkelen. Hva bør sosialister mene (og ikke mene) om arbeidsinnvandring

Filmet av Kristian Jørgensen

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned