Fryktkultur skjuler seg bak dagens helseregime

Foto: slideshare.net

Målstyring ble gradvis innført i tråd med prinsippene for New Public Management.  Systemet har ført til tillitskrise i sykehusene. Det snakkes om en fryktkultur.

Thor Solheim
Om Thor Solheim (9 artikler)
Thor Solheim er pensjonert sosionom med spesialkompetanse i psykisk helsearbeid og behandling av spilleavhengighet. Han har 21 år ved psykiatrisk poliklinikk DPS Gjøvik bak seg, og sitter nå i styret for sykehusaksjonen. Thor er tidligere kandidat for Rødt og har vært politisk aktiv gjennom fagbevegelsen i mer enn 40 år, for tiden med tillitsverv i lokalt LO og FO Oppland.

Da politikerne abdiserte fra helsepolitikken gjennom foretaksreformen, oppsto det et slags styringsvakuum.

Målstyring ble gradvis innført i tråd med prinsippene for New Public Management.  Systemet har ført til tillitskrise i sykehusene. Det snakkes om en fryktkultur.

Den notorisk konfliktforsterkende Spekter-lederen Anne-Kari Bratten klarte i våres å påføre sykepleierne et knusende nederlag i arbeidsretten. I offentligheten startet saken allerede i juni 2013, med en serie oppslag om hvor umulige sykepleierne var, og særlig forbundet deres. Sykepleierne på Ahus og Vestre Viken tapte ikke bare kampen om arbeidstid og turnustjeneste, de tapte også sin uskyld. Nå forstår de at de ikke bare kan sende epost eller sms, slikt kan fanges opp og legges fram i arbeidsretten. De har nå forstått at motparten ønsker å være en fiende, og ikke en samarbeidspartner slik det forutsettes i den «norske modellen».

Sykepleierne på Ahus og Vestre Viken tapte ikke bare kampen om arbeidstid og turnustjeneste, de tapte også sin uskyld.

Uakseptabel ledelseskultur

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har 42 overleger sendt et bekymringsbrev til ledelsen i Helse Nord. Brevet uttrykker en svært alvorlig bekymring for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, og det var sterkt kritisk til hvordan virksomheten ledes. Legeforeningens president Hege Gjessing støttet legene og ga UNN-ledelsen klar beskjed om det hun mener er en uakseptabel ledelseskultur. Ledlsen slår tilbake. 30 ledere går til angrep på sine kollegaer og presidenten i legeforeningen.

Et stort byråkrati teller og kontrollerer. Det jaktes på gode kvalitetsindikatorer for å finne ut hva som er bra behandling. Systemkritikk anses som farlig og kan møtes med trusler eller sanksjoner.

Farlig kritikk

Det er et stort spenn mellom topp og bunn i dagens helsenorge. Et stort byråkrati teller og kontrollerer. Det jaktes på gode kvalitetsindikatorer for å finne ut hva som er bra behandling. Systemkritikk anses som farlig og kan møtes med trusler eller sanksjoner. Store sykehus har problemer med ledelse, små sykehus er truet av nedleggelse. I denne situasjonen er det ikke rart at det ropes på politisk styring og at Stortinget skal skjære gjennom og rydde opp. Håpet har knyttet seg til Nasjonal helse og sykehusplan som skal behandles i Stortinget til neste år.

Hindrer debatt om sykehusene

Spekterleder Anne-Kari Bratten, LO-leder Gerd Kristiansen og daværende helseminister Jonas Gahr Støre hadde i fjor høst jevnlige møter for å samordne sin innsats for å hindre at det ble noen reell helsepolitisk debatt og kritikk av selve styringsideologien under valgkampen. Det lyktes de med. Samtidig fikk Høyre noen gode poenger i valgkampen.

Straks etter valget ble mange av Høyres valgløfter avlyst….Kritikken av samhandlingsformen har forstummet. Det som er igjen av løftene, er fritt behandlingsvalg, og Nasjonal helse- og sykehusplan.

Straks etter valget ble mange av Høyres valgløfter avlyst. Det blir ingen granskning av den skandaløse Oslo-prosessen. De regionale helseforetakene har nå helseministerens fulle tillit. Kritikken av samhandlingsformen har forstummet. Det som er igjen av løftene, er fritt behandlingsvalg, og Nasjonal helse- og sykehusplan.

Sykehusforslag nedstemt

I juni 2014 hadde Stortinget sykehusdebatt. Med støtte fra Krf fikk Høyre og Frp flertall. Forslaget lyder: ”Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenesten i planperioden.”

Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti hadde et forslag som lød : ”Stortinget ber regjeringen sørge for at vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusoppgaver – spesielt endringer i eksisterende føde- og akuttberedskap – blir avgjort av Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan.” Dette ble nedstemt.

Fakkeltogene vil fortsette

Av debatten fremgår at Nasjonal sykehusplan ikke blir vesentlig forskjellig fra andre helsepolitiske dokumenter som forelegges Stortinget til behandling. Skuffelsen er stor. Særlig over Bent Høie som i valgkampen sa: «Det vil alltid gå fakkeltog, men nå vil fakkeltogene vite hvor de skal gå. De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene».

«Det vil alltid gå fakkeltog, men nå vil fakkeltogene vite hvor de skal gå. De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene».

Håpet var jo at Stortinget skulle ta ansvar. Det skjer ikke. Fortsatt er det frittstående foretak som skal skalte og valte med pasienter og ansatte. Nå kan byråkratene bare påberope seg hensyn til  pasientsikkerhet og kvalitet og da kan de få gjennomslag for hva som helst av nedleggelser eller andre omorganiseringer. Politikerne sitter og ser på. De kan ikke en gang kreve av Spekter at de samarbeider med de ansattes organisasjoner. Dette er New Public Management på sitt verste.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned