økonomisk vekst

Ekspander eller dø

2020-04-15 // 0 kommentarer

Økonomisk vekst, konkurranse og profitt er blitt en enorm del av vår tilværelse. Det strider mot både hva som gir mennesker mening i livet og står i motsetning til å ta [...]

Grønt sosialdemokrati

2020-03-26 // 0 kommentarer

Det er altså ingen revolusjon vi trenger, men en radikal reformprosess. Reformer blir til mens man arbeider. De tar tid. Derfor haster det med å [...]