Eirik Jensen

Eirik Jensens Uro

2016-02-22 // 27 kommentarer

Når de lovmessige rammebetingelsene for politiarbeid systematisk blir overskredet ender det alltid opp med grove forbrytelser. Jensen-saken er ingen overraskelse. Politiet [...]