Artikler av Even Sandvik Underlid

Even Sandvik Underlid
Om Even Sandvik Underlid (2 artikler)
Even Sandvik Underlid er forfatter av boken Det nye Cuba – reisefortellinger (Manifest 2012)

Hvilken vei går Cuba?

2014-02-01 // 13 kommentarer

Internasjonale medier leser Cuba inn i en fortelling med bare to veier ut: et brått regimeskifte og gjeninnføring av kapitalisme som i Øst-Europa, eller en kopi av [...]

En villedende fortelling om Cuba

2013-10-24 // 1 kommentar

Den kjente forfatteren Cecilia Samartin er en populær kritiker av dagens Cuba, men hun er ikke noe førstehåndsvitne til utviklingen i [...]