Articles by Even Sandvik Underlid

Even Sandvik Underlid
About Even Sandvik Underlid (2 Articles)
Even Sandvik Underlid er forfatter av boken Det nye Cuba – reisefortellinger (Manifest 2012)

Hvilken vei går Cuba?

// 13 Comments

Internasjonale medier leser Cuba inn i en fortelling med bare to veier ut: et brått regimeskifte og gjeninnføring av kapitalisme som i Øst-Europa, eller en kopi av [...]