Artikler av Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving
Om Cora Alexa Døving (1 artikler)
Cora Alexa Døving er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, der hun arbeider med ulike aspekter ved majoritets- og minoritetsrelasjoner.