Peterloo: «Dere er mange

Peterloo: «Dere er mange, de er få»

2019-08-19 // 0 kommentarer

200 år etter er Peterloo-massakren fremdeles et symbol for klassehatets panikk mot en arbeiderklasse som krevde endring og forbedring, men også en inspirasjon for kommende [...]